На головну

Європейський шлюб в середньовіччя.

 1. III. Cуб'екти звернення до Європейського Суду з прав людини
 2. Головними органами ЄС є Європейська Рада, Європейська комісія, Рада Європейського Союзу, Європейський парламент, Європейський суд.
 3. Дешеві нафтопродукти і продукти нафтохімії наповнюють європейський ринок.
 4. Європейський банк реконструкції і розвитку.
 5. Європейський кодекс професійної поведінки в Public Relations (Лісабонський кодекс)
 6. Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 1. Існуючі напрямки у вивченні психології родинних стосунків: еволюціонізм, функціоналізм, біологізм, емпіризм, сциентизм.

Підходи до вивчення:

 1. еволюційний - Сімейні відносини розвиваються в прогресивному напрямку від нижчих форм до вищих.

Суть підходу: люди завжди будуть вступати в шлюб, народжувати дітей і тим самим брати участь в родинно-сімейних відносинах.

 1. функціональний - Визнають відносини лише при появі вагітності і народженні дитини.

суть підходу: Проблема відповідальності. Міра відповідальності здатна ставити динаміку сімейних відносин.

 1. Етологічний (біологізм) - Відкидають проміскуїтет (передбачувана стадія нічим не обмежених статевих відносин в первісному людському суспільстві), тому що він суперечить інстинктивної потреби дітей мати батьків і материнському інстинкту.

Суть підходу: Ч. Дарвін і інші представники оперують методами порівняльної етології, розбираючись в прихованих, інстинктивних засадах поведінки людини. У розпал біологічної еволюції людина вийшла з-під дії природного відбору, тому що головною умовою успіху стала не генетично передається інформація, а не генетично передаються знання, необхідність в соціалізації.

 1. Емпіричний (практичний) - Розглядає сім'ю як малу соціальну групу, що має свою історію виникнення, функціонування і розпаду.

Суть підходу:Сімейні стосунки будуються на емоційній близькості членів сім'ї, на їх потреби і потяги. Родоначальник Ф. Ле Пле вважав спонтанну стійкість сім'ї при зміні поколінь завдяки схильності до солідарності і згуртованості. Він підкреслював нестабільний характер сімейних відносин, розрізнене існування батьків і дітей, ослаблення батьківського авторитету.

 1. Сцієнтистський (науковий) підхід - Сімейні відносини розглядає у взаємозв'язку особистості і суспільства, абсолютизуючи роль науки в системі культури і ідейному житті суспільства.

Суть підходу: Міжособистісні відносини, Я і Інший, значимий характер близьких відносин, сім'я як "єдність взаємодіючих особистостей". У. Джемс, класик психології особистості: людина має стільки ж соціальних Я, скільки є індивідів, які визнають його і мають уявлення про нього. Соціолог Ч. Кулі: ідея "дзеркального Я", як в дзеркалі в уяві людина намагається уявити, як в думках інших людей відбивається він (його зовнішність, цілі, вчинки, характер, друзі). Г. Салліван, американський психолог і психотерапевт описав вплив значущих інших на онтогенез особистості.

 1. Поняття сім'я і шлюб.

Існує безліч визначень сім'ї в соціології. А. Г. Харчев визначав сім'ю як засноване на шлюбі і кровну спорідненість об'єднання людей, пов'язане спільністю побуту і взаємною відповідальністю.

родина - Це історично конкретна система взаємин між подружжям, батьками і дітьми, як малої групи, пов'язаної шлюбними або родинними відносинами.

родина - Являє собою більш складну систему відносин, ніж шлюб, оскільки вона (сім'я), як правило, об'єднує не тільки подружжя, але і їхніх дітей, а так само інших родичів.

Первісну основу сімейних відносин становить шлюб.

шлюб - Це історично змінюється форма відносин між чоловіком і жінкою, за допомогою якого суспільство впорядковує і санкціонує їх статеве життя і встановлює їх подружні права і обов'язки.

Однак родина являє собою більш складну систему відносин, ніж шлюб, тому що об'єднує не тільки подружжя, їхніх дітей, а й інших родичів.

Сім'я це спільність людей, заснована на триєдиних відносинах "шлюбу - батьківства - споріднення". Це основний тип сім'ї, налічує в Росії 60-70% із загального числа вступили в шлюб. Бездітні молодята -15-20% і бездітні подружжя -10-15%.
 Тому сім'ю, в строгому сенсі слова, не слід зводити тільки до шлюбу, sex-партнерства, або співжиття. Їх частіше називають "сімейні групи". Сім'я - НЕ шлюбна група, а соціальний інститут, тобто система зв'язків і взаємодій між членами сім'ї, що виконують функцію відтворення населення і регулювання відносин між статями, батьками і дітьми.
 Поняття сім'ї має соціальний, а не юридичний характер. У зв'язку з цим в правових актах поняття сім'ї пов'язані з встановленням кола осіб, що утворюють її склад. Встановлення ж кола членів сім'ї в свою чергу залежить від того, який зміст вкладається в поняття "член сім'ї". Коло членів сім'ї, пов'язаних правами і обов'язками, по-різному визначається в залежності від цілей правового регулювання в різних галузях права - сімейному, цивільному, трудовому і т.д. Він різний і в різних правових інститутах однієї галузі права (наприклад, в житловому та спадковому праві).
 У СК РФ немає загального визначення сім'ї з причини, зазначеної вище. В силу різного визначення сім'ї в різних галузях законодавства включення визначення поняття "сім'я" в СК РФ і встановлення вичерпного переліку членів сім'ї могло б привести до порушення їх прав або до необгрунтованого розширення кола членів сім'ї. Однак терміни "сім'я", "член сім'ї" часто вживається в СК РФ. Терміни шлюб та сім'я, як в повсякденній мові, так і в наукових публікаціях знаходяться поруч, що дійсно правомірно, оскільки реальності, що позначаються цими термінами, тісно взаємопов'язані. Однак шлюб і сім'я-не одне і теж, це не тотожні, а скоріше пересічні поняття, адже сім'я може існувати без шлюбу, а шлюб без сім'ї.
 Сім'єю називають соціальні об'єднання, члени якого пов'язані спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю та взаємодопомогою. По суті, сім'я є систему відносин між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, засновану на шлюбі або кровній спорідненості і мають історично певну організацію.
 Іншими словами, сім'я - це новий об'єкт, з новими властивостями, де старі властивості сім'ї можуть таємничим чином зникнути. Сім'я - це, перш за все, відносини між її особами. Ми часто не розуміємо, що створити сім'ю - це означає не тільки знайти людину і поставити відповідний штамп у паспорт. Створити сім'ю - це означає побудувати відносини любові, взаєморозуміння і підтримки.
 Сім'я - осередок (мала соціальна група) суспільства, найважливіша форма організації особистого побуту, джерело якої в подружньому союзі і родинних зв'язках, тобто відносинах між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, братами і сестрами, і іншими родичами, котрі живуть разом і провідними спільне господарство на основі єдиного сімейного бюджету. Життя сім'ї характеризується матеріальними і духовними процесами. Через сім'ю змінюються покоління людей, в ній людина народжується, через неї продовжується рід. Сім'я, її форми і функції прямо залежать від суспільних відносин в цілому, а також від рівня культурного розвитку суспільства. Природно, чим ВШЕ культура суспільства, отже, тим вище культура сім'ї.
 Багатопланові контакти соціального працівника з сім'ями, що породжуються потребами спільної діяльності, є своєрідними формами прояву загальних закономірностей соціальної роботи з сім'єю. У свою чергу вони зумовлюють його соціально-педагогічні поняття про поведінку індивіда і малої соціальної групи, про типах родини і процесах її соціалізації, поведінці складних структур і різноманітності культурних систем, а також про власне особистості соціального педагога чи працівника і властивих йому професійних якостях.

 1. Дайте визначення сучасними поняттями: звичайна сім'я, неповна сім'я, змішана сім'я, громадська сім'я.

звичайна сім'я - Є тато і мама, які, народивши дитину, продовжують піклуватися про нього і виховувати його.

Неповна сім'я - Сім'я, де другий батько відсутній, внаслідок розлучення, смерті або з інших причин і все виховання здійснюється залишилися батьком.

змішана сім'я - Має багато варіантів, наприклад: дитина виховується прийомними батьками, вдівець з двома дітьми, одружившись на бездітної Ж і навпаки. Або якщо у кожного з партнерів є діти від попередніх шлюбів.

громадська сім'я - Дітей виховує група дорослих, що належать до якоїсь громадської організації, наприклад сімейний дитячий будинок. Або коли дітей, які не всиновлюють (удочеряють), але беруть з дитячого будинку в родину і виховують з біологічними дітьми.

 1. Еволюція шлюбу і сім'ї в історії людського суспільства.

Європейський тип шлюбу виник більш 300 років тому, але історія виникнення моногамної сім'ї налічує багато тисячоліть.

У первісному людському суспільстві існував проміскуїтет, тобто мали місце невпорядкованими статеві стосунки. Фактором, що перешкоджає повному знищенню раннього людського співтовариства, могло служити створення стійких парних зв'язків. З появою пологів статеві зносини були впорядковані, але вважати цей час настанням шлюбних відносин було б невірно. Статеві стосунки існують і до шлюбу і поза шлюбом; шлюб же несе в собі певні права та обов'язки. Вперше такі обов'язки виникли з появою групового шлюбу. В умовах групового шлюбу виникають права і обов'язки щодо забезпечення харчуванням і виховання дітей і підлітків. Всі діти знаходилися в жіночій групі, і лише подорослішавши, хлопчики переходили в групу чоловіків; провідна роль стала належати жінці, тобто настало століття матріархату.

Вже давно було помічено, що у багатьох народів в основу всіх сімейних прав кладеться від матері, а не від батька. На підставі подібних фактів прийшли до висновку, що спочатку існував матріархат, Який проявлявся по суті в багатофункціональності жінки, а не в її верховенстві.

Спочатку не існувало шлюбу як такого, отже, не було і сім'ї, існували лише родові союзи, в яких існував «комунальний шлюб». Такі статеві стосунки називалися гетеризма.

наявність полігамії у примітивних народів пов'язують з двома причинами: 1). У них немає «єдинобожжя», існує пантеон богів: старший і підлеглі; 2). Відсутність аскези.

Полігамні відносини зовсім не заперечують любов, але любов не завжди буває і в звичних нам моногамних шлюбах.

Купріянчік Л. Л. вважає, що поліандрія, наприклад, виникла, по-перше, у деяких народів були прийняті величезні викупи за наречену, і доводилося батькам кількох братів «купувати» їм одну дружину на всіх; по-друге, значне перевищення числа чоловіків над кількістю жінок у шлюбному віці.

Наступним етапом розвитку шлюбних відносин є моногамний шлюб в його сучасному вигляді. З виникненням приватної власності і розширенням мінової торгівлі поступово на перший план висувається чоловік. Завдання жінки стала зводитися до народження дітей, які будуть успадковувати майно батька. Важливим стає дотримання подружньої вірності. Єдиний «надійний» спосіб для чоловіка отримати в спадкоємці свого власного дитини - жорстко контролювати і обмежувати жінку. Патріархат за своєю психологічною суттю виражає не влада чоловіка, а влада батька, оскільки він пов'язаний зі спадковим правом. У цьому сенсі моногамную сім'ю варто було б розуміти як односторонньо-парну сім'ю: жінка до моногамії перейшла (перевели), а чоловік - ні.

За кілька тисячоліть до нової ери в кодексі вавилонського царя Хаммурапі було закріплено нерівність подружжя - Кодекс визнає моногамію, але дозволяє чоловікові брати наложниць, а за невірність особливо строго карає дружину. Подібні закони видавалися в древні і середні століття в усіх країнах. Не уникла їх і Росія, де жінка була в повній залежності від чоловіка, і ця залежність закріплювалася законодавством.

Однак все частіше зустрічі чоловіків і жінок стали носити вибірковий характер, що поступово вилилося в створення сім'ї. Ймовірно, велику роль тут зіграла жінка. Якщо вже її обмежують, «прив'язують» до домашнього вогнища і тільки, по суті, передають у власність чоловіка, за яким закріплюються ролі годувальника, добувача і спадкодавця, то нехай це буде «будь-хто» чоловік. Поступово моногамія з домінуючого поведінки стає домінуючою цінністю. У моногамних парах велике значення має вибір, сім'ї будуються на основі любові, цінується подружня вірність.

Вперше в історії рівність чоловіків і жінок перед законом проголосила Французька революція 1793 року, коли були введені шлюб по взаємній згоді, система розлучень, скасовано відмінність дітей на законних і незаконних.

Таким чином, шлях до моногамної сім'ї був довгим і складним. Відносини між статями постійно зазнавали змін. Відбуваються вони і нині: міняються погляди на статеву поведінку чоловіків і жінок.

У всіх країнах рівень урбанізації впливає на структуру сім'ї. Рідше зустрічаються розлогі сім'ї. Зменшується чисельність дітей в сім'ї. У сучасних містах різко зростає вільний вибір партнера. Збільшується вік молодят молодих людей. Знижується влада батьків над дітьми і влада чоловіків над жінками. Посилюються міграційні процеси, в які потрапляє сучасна сім'я.

Якщо обмежитися останніми роками європейської цивілізації, то можна відзначити, що сім'я будується навколо подружніх відносин, а не на догоду кровним; росте тенденція членів сім'ї до індивідуалізації; виникають альтернативні форми шлюбно-сімейних відносин; шлюб звільняється від релігійних, національних, соціально-демографічних забобонів; формуються нові способи вирішення сімейних проблем.

Можна погодитися з твердженням, що кожна культура породжує певну нормативну модель сім'ї, точніше, групу моделей. Структура нормативної моделі включає в себе елементи - нормативних членів сім'ї, кожен з яких характеризується певним статусом, т. Е. Позицією з певними правами і обов'язками, з якими пов'язане відповідну поведінку.

Шлюб в давнину.

Виникнення міської цивілізації, розвиток навичок письма і читання привели до перших письмових законів про шлюб, який з'явився в Стародавньому Вавилоні. Шлюб в ті часи був і економічної угодою: майбутній чоловік повинен був викупити дівчину у батька. У всіх стародавніх культурах шлюб-угода і шлюб-угода були звичайним явищем.

У Стародавньому Єгипті шлюб також полягав з економічних або політичних міркувань. Часто в шлюб вступали брати і сестри, щоб не ділити спадкову землю або успадковані сім'єю державні пости.

Перша історична форма моногамії - патріархальна сім'я - Управляється батьком, включає його нащадків, їхніх дружин і дітей, а також домашніх рабів.

В період матріархату успадкування завжди йшло по жіночій лінії, а в шлюбних угодах власність нареченого передавалася у володіння нареченої. Багато фараони одружилися у своїх сестер і навіть дочках, т. К. Це допомагало зберегти трон, династію і спадщину. Так, Клеопатра спочатку була дружиною свого старшого брата, потім, після його смерті, - дружиною молодшого брата.

Перші закони Римського права приписуються Ромул, легендарному засновнику Риму. Відповідно до цих законів жінка, поєднана з чоловіком священними узами шлюбу, повинна була стати частиною його майна, на неї поширювалися всі права чоловіка. Закон наказував дружинам повністю пристосовуватися до характеру своїх чоловіків, а чоловіків - управляти дружинами як необхідною своїм майном. Закони Риму свідчили, що шлюб існує виключно заради дітонародження, а також заради того, щоб неподільної залишилася сімейна власність. Через багато століть Римське право лягло в основу англійського законодавства, яке як і раніше закріплювало за чоловіками великі права.

У період рабовласництва в Стародавній Греції було відомо 4 типи жінок:

1) матрони - респектабельні, заміжні жінки, матері дітей (чоловіка називала на «ви», за зраду могла поплатитися життям або продавалася в рабство);

2) гетери - освічені і обдаровані жінки;

3) рабині, які були наложницями плебеїв;

4) жриці - служительки різних культів, «містичні» жінки.

Звичаї в Стародавній Спарті ілюструються наступним прикладом. Спартанець дозволяв вступати в статевий зв'язок зі своєю дружиною будь-якому чоловіку, який його про це просив. Жінка при цьому залишалася в будинку чоловіка, народжений нею дитина від стороннього чоловіка також залишався в сім'ї (якщо це був здоровий, міцний хлопчик). Можна пояснити це з точки зору єдиної мети шлюбу спартанців, яка полягала в народженні дітей.

Європейський шлюб в середньовіччя.

Протягом IV і V століть Європа постійно піддавалася нашестю північних племен варварів, які приносили свої уявлення про шлюб, свої шлюбні обряди. Наприклад, відповідно до традицій німецьких племен шлюб був моногамним, А подружня невірність, як чоловіка, так і дружини суворо карала мораллю і законом. Французькі племена, навпаки, схвалювали полігамію і дозволяли купівлю-продаж наречених. При цьому майже у всіх варварських племен вважалося, що шлюб існує заради сім'ї, заради сексуального та економічного зручності.

З переходом від племінної до національної спільноти, в міру посилення королівської влади, феодальні вожді поступово втрачали свою абсолютну владу, в тому числі і право приймати рішення про шлюби своїх васалів і смердів.

Середні століття овіяні ореолом лицарства. Однак у шлюбному сфері ситуація виглядала наступним чином: лицарі повинні були одружитися на дамах свого кола. По суті шлюб був соціально-економічної угодою: з одного боку дівчина «продавала» свою невинність, цнотливість, з іншого - чоловік брав на себе зобов'язання утримувати і забезпечувати її і майбутніх дітей. Уявлення про серенадах вимагають уточнення в тому плані, що їх, як правило, співали під вікном чужих дружин. Але в той час як одружений лицар співав під вікном чужої дружини, під вікном його власної дружини міг перебувати інший. Подання про трубадурів середньовіччя непогано поєднується з образом рогоносці.

До епохи Відродження і Реформації стали можливі шлюби, засновані на добровільному союзі. Одночасно стала поширюватися і більш ліберальна точка зору на шлюб, з'явилися нові духовні і сексуальні віяння.

Сім'я в біблійні часи.

Дослідники давньоєврейської сім'ї виявили в ній елементи фратріархата (Коли головою є старший брат), матріархату, Але в цілому уклад давньоєврейської сім'ї патриархален. Чоловік був господарем своєї дружини: він спав з нею, вона народжувала йому дітей, і він мав абсолютну владу над потомством.

Родина не була замкнутою: у неї входили всі кровні родичі, а також слуги, раби, нахлібниці, вдови, сироти, що мають відношення до сім'ї. Всі вони перебували під захистом сім'ї. Якщо збитки, завдані сім'ї, був настільки серйозний, що була потрібна помста, це ставало прерогативою «Спасителя», «рятівника». Помста могла здійснюватися у вигляді «вендети» - кровної помсти.

«Шлюбний змова» відбувався членами сім'ї або їх офіційними представниками. Наречений сплачував родині нареченої Мохарєв - частково щоб якось компенсувати втрату дочки, але в основному через те, що всі діти, яких вона в майбутньому народить, будуть членами сім'ї чоловіка.

У більшості випадків наречений не бачив нареченої до тих пір, поки шлюб не був укладений. На весіллі відбувався обмін дарами.

І чоловіки і жінки вступали в шлюб молодими. Інцестуозние шлюби були заборонені законом. Змішані шлюби мали місце, але не заохочувалися. Метою шлюбу було зміцнення сім'ї, переважно складається з осіб чоловічої статі. Позашлюбний секс був заборонений, і за зраду або блуд належало покарання.

Існувало чітке розрізнення значущості чоловіки і жінки. Чоловік мав більше свободи і цінністю в очах суспільства. Призначенням жінки було виношувати і народжувати дітей для свого чоловіка і допомагати йому в усіх його справах. Вона повинна була робити його щасливим, задовольняти його сексуальні потреби і в усьому наслідувати його наказам. Соціального статусу у жінки практично не було, і всі рішення приймалися чоловіками.sf 50. Класична і некласична науки. особливості стилю | Язичницька сім'я.

моногамний шлюб | нуклеарна сім'я | Маніпуляції неініціірованной матері | Психодинамический підхід. | Бікарьерная сім'я. | Ідея «сценарного» підходу Е. Берна: секс і скрипти | подружня родина | Завдання чоловіка і жінки в шлюбі з точки зору Роберта Джонсона. | Оцінка глибини конфлікту | структура конфлікту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати