На головну

Необережність та її види. Невинне заподіяння шкоди.

  1. Агностицизм і його види.
  2. Агресія. Види.
  3. Припинення адміністративних правопорушень, його сутність і види.
  4. Припинення адміністративних правопорушень: поняття та види.
  5. Адміністративний процес і його види.
  6. Адміністративний процес і його види.
  7. Адміністративний процес: поняття та види.

Необережність - це особлива форма провини.

Через необережність М.Б скоєно злочини тільки з матер складом, тобто ті, в об'єктивну сторону до-их входять заг-но небезпечні наслідки.

УЗ передбачені 2 види необережності:

- Легковажність;

- Недбалість.

- Злочин визнається вчиненим з легковажності, Якщо особа передбачала можливість настання заг-но небезпечних наслідків своєї дії (бездіяльності), але без достатніх до того підстав, самовпевнено розраховувало на їхнє запобігання (ч.2 ст.26 КК РФ).

інтелектуальний момент закл в передбаченні наслідків, вольовий момент - В легковажному розрахунку на їх запобігання (ДТП). При злочинній легковажність винний передбачає не неминучий, а лише можливість настання заг-но небезпечних наслідків, тобто передбачає, що шкода від його поведінки м. наступити абстрактно, а не в даному конкретному випадку і що такі наслідки при подібних обст-вах м. наступити у ін особи, виключаючи їх наступ д / себе.

Цим (по інтелектуальному моменту) легковажність відмінністю від непрямого умислу, де передбачення винним наслідків завжди носить конкретний х-тер, оскільки при намірі винна особа передбачає, що злочинний р-т (неминучий або можливий) настане саме від його поведінки.

але гол відміну легковажності від непрямого умислу заключ в вольовому моменті.

При непрямому намірі винний свідомо допускає наступ заг-но небезпечних наслідків або ставиться до них байдуже, в той час як особа, що діє за легковажності, розраховує на запобігання цих наслідків, але розрахунок (на силу, вправність, досвід, на надійність технічних засобів і т.д. ) виявляється помилковим.

- злочин визнається вчиненим через недбалість, якщо особа не передбачала можливості настання заг-но небезпечних наслідків своїх дій (бездіяльності), хоча за необхідної пильності і передбачливості д.б і м. їх передбачити.

інтелектуальний момент злочинної недбалості відмінністю від інтелектуального моменту як умислу, так і легковажності. При злочинній недбалості особа не передбачає можливості настання заг-но небезпечних наслідків свого діяння. Тому інтелект момент недбалості хар-ся відсутністю в свідомості винного оцінки своєї поведінки як заг-но небезпечного.

вольовий момент - Винний, маючи реальну можливість передбачити заг-но небезпечні наслідки своєї поведінки, не прикладає зусиль д / їх запобігання.

Отв-ть за злочинну недбалість настає лише в разі, якщо особа, хоча і не передбачала можливості настання злочинного наслідки, але д.б і м. передбачити її наступ. Д. Чи б. і м. винний передбачити наслідки свого діяння, м. встановити на основі об'єктивного і Sівного критерію. повинність - Об'єктивний критерій, а можливість передбачення - Sівний критерій недбалості. Об'єктивний критерій дозволяє встановити наявність обов'язки особи передбачити можливість настання злочинного наслідки при дотриманні обязат д / цієї особи запобіжних заходів. Д. Чи б. особа передбачити наслідки, що наступили чи ні, м. вирішити наприклад, виходячи з правил техніки безпеки, експлуатації різних механізмів, службового становища особи, його обов'язків і т.д.

Д / рішення? про реальну можливість передбачення настання злочинного наслідки необхідно розглядати об'єктивний критерій недбалості в сукупності з її Sівним критерієм.

В законі Sівний критерій недбалості визначається словосполученням: «могло передбачити», що означ здатність конкурують особи, в тій чи іншій обстановці, при наявності у нього необхідних особистих якостей (досвіду, компетентності, освіти, відповідного стану здоров'я і т.д.) передбачити можливість настання злочинних наслідків. При визначенні наявності злочинної недбалості цей критерій має преимущ значення, т.к злочинна недбалість М.Б тільки в межах можливого передбачення злочинних наслідків.

Легковажність і недбалість подібні в вольовому моменті. І в тому і ін разі відсутня позитивне ставлення до можливого наслідку. А відмінність цих видів необережності полягає в тому, що при легковажність винний вчиняє дії в надії на запобігання можливих наслідків, а при недбалості винному вольові зусилля надаються або корисним, або нейтральним.

Від злочинної недбалості слід відрізняти невинне заподіяння шкоди. Відповідно до ч.1 ст.28 КК РФ діяння визнається вчиненим невинно, якщо особа, яка його вчинила, не усвідомлювала і за обставинами не м. Усвідомлювати заг-ної небезпеки своїх дій (бездіяльності) або не передбачала можливості настання заг-но небезпечних наслідків і по обст-вам діла не д.б або не м. їх передбачити. Шкідливі наслідки М.Б поставлені особі тільки в тому випадку, якщо воно діяло відносно них навмисне або допустило з необережності.

Особливий різновид невинного заподіяння шкоди передбачає ч.2 ст. 28 КК. Діяння визнається вчиненим невинно і в тих випадках, коли особа, яка його вчинила, хоча й передбачала можливість настання заг-но небезпечних наслідків своїх дій, але не м. їх запобігти в силу невідповідності своїх псіхофізіологіч якостей вимогам екстремальних ум або нервово-психічним ознаками. Такі випадки, як правило, пов'язані з екстремальними ум і непомірними нервово-психічними навантаженнями, випробовуються особами (наприклад, в сфері управління транспортом: пілоти, водії, машиністи, авіа-залізничні диспетчери, тобто ті, хто працює з "перевантаженням" ). У багатьох випадках ці особи м. Передбачати настання заг-но небезпечних наслідків, але запобігти їх не можуть. Sівное стан такої особи явл критерієм д / визнання його невинним.Умисел і його види. | Злочини з двома формами вини.

Поняття, предмет, метод, завдання і система кримінального права РФ. Співвідношення з іншими галузями права. Наука кримінального права. | Принципи кримінального права РФ. | Поняття, основні риси та значення кримінального закону. Структура КК РФ. Структура норм Особливої ??частини КК РФ. | Дія кримінального закону в часі. Зворотна дія кримінального закону. | Дія кримінального закону в просторі. | Поняття, види і значення тлумачення кримінального закону. | Поняття злочину, його соціальна сутність і ознаки. Відмінність злочину від інших правопорушень. | Класифікація злочинів та її кримінально-правове значення. | Факультативні ознаки об'єктивної сторони злочину і їх трояку значення. | Факультативні ознаки суб'єктивної сторони злочину та їх значення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати