На головну

Науково-технічна революція. Формування інформаційного суспільства.

  1. I ФОРМУВАННЯ Результат іншої звичайної діяльності
  2. X. РОЗШИРЕННЯ ГНІЗД І ФОРМУВАННЯ отводком
  3. А - формування двійні, б - діхоріальний, діамніотіческій тип плацентації
  4. А) формування абстрактного сприйняття політики на основі отримання знань про політичні нормах і цінностях;
  5. Адвокатура - інститут громадянського суспільства. Адвокатура і держава. Публічно-правовий характер функцій адвокатури в Росії
  6. Акціонерні товариства.
  7. Банківські ресурси. Власні кошти комерційних банків. Формування капіталу банку. Опціони, варанти, ф'ючерси.

Науково-технічна революція - Корінне, якісна зміна, що відбувається в сучасній системі науки і техніки, захоплююче всі компоненти цієї системи, всі сторони технологічних відносин і характеризується, перш за все тим, що техніка вступає в новий етап свого розвитку - етап автоматизації, яка представляє собою генеральний напрямок виробничого застосування результатів Н.-т. р. Машинне виробництво, при к-ром робочий змушений безпосередньо брати участь в технологічному процесі, виконувати технічні, машинні функції, починає поступатися місцем автоматизованого виробництва, де предмет праці обробляється цілком самої технічної системою, що діє без прямої участі робітника. У розвинених формах автоматизації системі автоматичних ліній надається кібернетична апаратура, що здійснює лічильно-вирішальні, контролюючі, керуючі функції. Кібернетична техніка впроваджується не тільки в матеріальне виробництво, а й в управлінську діяльність, в сферу обслуговування, науку, освіту. В ході Н.-т. р. змінюються і технологічні методи виробництва. Механічна технологія обробки предмета праці, яка займала домінуюче положення в матеріальному виробництві, витісняється більш ефективними методами, при яких змінюється не просто форма предмета, але молекулярна і атомна структура речовини, відбувається його перетворення в нову речовину з заданими властивостями. Така хімічна технологія виробництва синтетичних матеріалів, методи виробництва атомної енергії, використання плазмохімічних процесів, лазерів, закритою технології високих і низьких температур, біохімічні та біофізичні методи впливу, що застосовуються в сільському господарстві, легкій промисловості, медицині. Відповідно зміни технології змінюються і матеріали, сировину, все більш широке застосування знаходять штучні матеріали, різко зростає виробниче споживання електроенергії.

Всі ці процеси, що визначають корінні зміни продуктивних сил суспільства, відбуваються на основі досягнень суч. науки, на основі зрощування науки і техніки, науки і матеріального виробництва. В суч. умовах, особливо при соціалізмі, цей процес йде всебічно, т. к. наука перетворюється в безпосередню продуктивну силу, втілюючись не тільки в техніці, а й в самих виробниках матеріальних благ, підвищуючи їх культурно-технічний рівень, розвиваючи їх інтелект і творчі здібності. В умовах розгортання Н.-т. р. на виробництво впливають вже не окремі «авангардні» науки, а все більш широкий фронт досліджень. Сюди включаються не тільки природні, а й громадські науки: економіка і організація виробництва, наукова організація праці, розробка принципів наукового управління суспільством, конкретні соціологічні дослідження, соціальна психологія, виробнича естетика, прогнозування соціального і науково-технічного прогресу. Соціальна сутність Н.-т. р. полягає в зміні місця і ролі людини у виробництві. Впровадження автоматизації в принципі не тільки не применшує цю роль, а, навпаки, різко підвищує її, т. К., Звільняючись від виконання механічних, технічних функцій, людина отримує можливість присвятити себе більш змістовного, творчої праці. Як наслідок перерозподілу функцій між людиною і технікою виникає необхідність зміни в змісті праці, в професійній структурі кадрів, в культурно-технічному рівні трудящих. Під впливом зростання продуктивності праці скорочується відносний відсоток зайнятих у матеріальному виробництві і відповідно розвивається невиробнича сфера, особливо наукова діяльність, освіту і медичне обслуговування. При капіталізмі ці вимоги Н.-т. р. деформуються антагоністичними суспільними відносинами. Так, зміни в професійній структурі кадрів веде до того, що представники традиційних професій втрачають роботу. Застосування нової технології супроводжується посиленням системи «вичавлювання поту». Зростання невиробничої сфери відбувається, перш за все, за рахунок зростання сфери обслуговування, реклами адміністративно-бюрократичного і поліцейського апарату і т. П. Тільки в умовах соціалізму Н.-т. р. знаходить вірне, що відповідає інтересам людини і т-ва напрямок. При соціалізмі прогрес науки і техніки, здійснюваний при органічному поєднанні досягнень Н.-т. р. перевагами соціалістичної системи господарства, є осн. шляхом і засобом створення матеріально-технічної бази комунізму. Успішне розгортання Н.-т. р. в умовах соціалізму сприяє вирішенню важливих соціально-політичних завдань, перемогу соціалізму в економічному змаганні з капіталізмом.

формування інформаційного суспільства істотно відіб'ється на повсякденному житті людей. Про те, наскільки глибокими будуть ці зміни, можна тільки здогадуватися. Так, масове впровадження телебачення в 60-70-х роках XX століття істотно змінило побут людей, причому не тільки в кращу сторону. З одного боку, у мільйонів людей з'явилася можливість доступу до скарбів національної та світової культури, з іншого - скоротилося живе спілкування, стало більше стереотипів, насаджуються телебаченням, звузився коло читання. Недавнє досягнення Інтернет технологій - похід за покупками реальних товарів в віртуальний Інтернет-магазин - може розвинутися в інформаційному суспільстві аж до ліквідації сучасної системи торгівлі.

Інформаційне суспільство - Соціологічна концепція, що визначає головним фактором розвитку суспільства виробництво та використання науково-технічної та іншої інформації. Концепція інформаційного суспільства є різновидом теорії постіндустріального суспільства.Спосіб виробництва, його структура. Суспільно-економічна формація. | Проблема типології історичного процесу. Сенс історії.

Біологічне і соціальне в природі людини. | Специфіка людської діяльність. Структура і мотиви людської діяльності. | Індивід, індивідуальність, особистість. Цінності людського буття. | Проблема життя, смерті і безсмертя. | Проблема свободи людини. Свобода і відповідальність. | Поняття суспільства. Соціальна філософія як теорія суспільства. | Громадські відносини. Система соціальних відносин. | Соціальна структура суспільства. Соціальні групи. Стратифікація. | Культурно-історичні спільності людей. Нація, народ, держава. | Сфери суспільного життя, їх взаємозв'язок. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати