На головну

А. ГРУЗОВОЕ РУХ

  1. Б. ПАСАЖИРСЬКЕ РУХ
  2. Білоруське нац-е рух в нач.20 в.
  3. Квиток Рух вільної частинки
  4. Битва з амазонками. Пристрасть, пафос, сильний рух головні риси мистецтва Скопаса. Менада.
  5. Броунівським рухом називається безперервне і хаотичний рух частинок, зважених в рідинах або газах.
  6. Буржуазно демократичні реформи в 60-80-ті роки XIX століття. Громадський рух в Росії в 60-80-і роки XIX століття.

1. Розрахунок видаткової ставки на 1 вагоно-кілометр

Таблиця 7.4

Розрахунок залежних витрат

 №статьі  Наіменованіестатьі  Питома вага залежних витрат  Величина основних залежних витрат, тис. Руб.  Основні загальні завісящіерасходи, тис. Руб.  Загальна велічіназавісящіхрасходов тис. Руб.  
 ФОП  ост.елем.  
 всього  в т. ч. ФОП  % нарахувань  всього  
 Перевірка правильності навантаження і кріплення вантажів у проходять поїздах  50%  100%  10583,5  9345,5  48%  4485,8  15069,3  
 050 -052  Технічне обслуговування, поточний, плановий і капітальний ремонт контейнерів  100%  100%  14954,0  7172,0  48%  3442,6  18396,6  
 Обслуговування вагонів з живністю  40%  100%  0,0  0,0  48%  0,0  0,0  
 Коригування витрат з капітального ремонту контейнерів парку МПС -  100%  -5146,0  0,0  48%  0,0  -5146,0  
 Технічне обслуговування вантажних вагонів на станціях  75%  100%  77086,5  69067,5  65%  44893,9  121980,4  
 Поточний ремонт вантажних вагонів з відчепленням (ТР-2) і виконується на підприємствах інших галузей  75%  100%  22065,3  13898,3  65%  9033,9  31099,2  
 236 -237  Перестановка вантажних вагонів з однієї колії на іншу  100%  100%  0,0  0,0  65%  0,0  0,0  
 Деповський ремонт вантажних вагонів парку МПС  100%  100%  177329,0  65028,0  65%  42268,2  219597,2  
 Коригування витрат по деповскому ремонту вантажних вагонів парку МПС -  100%  62840,0  0,0  65%  0,0  62840,0  
 Комплексний профілактичний ремонт автогальм цистерн, напіввагонів, вагонів-зерновозів  100%  100%  1966,0  737,0  65%  479,1  2445,1  
 Коригування витрат по комплексному профілактичному ремонту автогальм цистерн, напіввагонів, вагонів-зерновозів -  100%  -1214,0  0,0  65%  0,0  -1214,0  
 Витрати на капітальний ремонт вантажних вагонів парку МПС  100%  100%  419189,0  2129,0  65%  1383,9  420572,9  
 Деповський ремонт вантажних вагонів, що знаходяться на балансі підприємств основної діяльності залізниць  100%  100%  933,0  372,0  65%  241,8  1174,8  
 Витрати на капітальний ремонт вантажних вагонів, що знаходяться на балансі підприємств основної діяльності залізниць  100%  100%  11,0  1,0  65%  0,7  11,7  
 Коригування витрат з капітального ремонту вантажних вагонів парку МПС -  100%  -251341,0  0,0  65%  0,0  -251341,0  
 247 -250  Обслуговування, огляд, поточний деповський і капітальний ремонт внутрішнього обладнання автономних рефрижераторних вагонів і поїздів (секцій)  100%  100%  0,7  0,7  65%  0,5  1,2  
 275 -276  Ремонт зі зміною елементів колісних пар вантажних вагонів  100%  100%  93286,0  2642,0  65%  1717,3  95003,3  
 Коригування витрат по ремонту зі зміною елементів колісних пар вантажних вагонів парку МПС -  100%  88398,0  0,0  65%  0,0  88398,0  
 Разом витрат  710941,0  170393,0 -  107947,7  818888,7  

 

Вагоно-кілометри вагонів вантажного парку в вантажному і господарському русі в поїздах без обліку пробігу вагонів на маневрах становлять 2612,3 млн. (ЦО-1, табл. 4).

Видаткова ставка з урахуванням спеціалізованих перевезень:

Величина цієї видаткової ставки враховує всі витрати, пов'язані з пробігом вагонів. Для вирішення ряду техніко-економічних завдань необхідна видаткова ставка на вимірювач вагоно-кілометр без урахування витрат по спеціалізованим видам перевезень (перевезення швидкопсувних вантажів, дрібних відправок в контейнерах - статті 50, 51, 52, 54, 58, 247, 248, 249, 250 ).

Величина видаткової ставки без урахування спеціалізованих перевезень складе 0,3084 руб.

Витрати за статтями 247 і 248 пов'язані з двома вимірювачами "вагоно-кілометр" (70%) і "вантажна відправка" (30%). Необхідність такого розподілу обумовлена ??структурою обороту рефрижераторного рухомого складу.

Витрати за статтею 54 також розподіляються на два вимірювача "вагоно-кілометр" і "вантажна відправка" по 50%.

При необхідності можна виділити витрати з контейнерних перевезень і розрахувати видаткову ставку на 1 "контейнеро-кілометр".

Загальна величина залежних витрат, пов'язана з перевезеннями в контейнерах, становить 13250,6 тис. Руб., А вимірювач "контейнеро-кілометри" на всьому шляху проходження 1022476 тис.

Видаткова ставка на 1 "контейнеро-кілометр" складе 0,013 руб.

Крім видаткової ставки на вимірювач "вагоно-кілометр" в поїздах можна розрахувати аналогічну видаткову ставку на маневрах. При цьому слід мати на увазі, що знос вагонів на маневрах за даними професора В. Н. Орлова на 60% вище, ніж в поїздах.

Вагоно-кілометри на маневрах наближено можна визначити наступним чином:

де  - Середній склад вантажного поїзда, ваг .;

 - Коефіцієнт, що характеризує відношення середньої маси маневрового складу до середньої масі вантажного поїзда брутто;

 - Середня швидкість маневрових пересувань, км / год;

 - Маневрові локомотиво-години, що припадають на вантажні перевезення.

На розглянутій дорозі величина вагоно-кілометрів на маневрах складе:

60,5 · 0,3 · 7 · 2520,2 = 320,2 млн.

Наведені вагоно-кілометри складуть:

2612,3 + 320,2 · 1,6 = 3124,6 млн.

Таким чином, видаткова ставка на 1 вагоно-кілометр:

в поїздах

на маневрах

2. Розрахунок видаткової ставки на 1 вагоно-годину вантажного вагона

Таблиця 7.5

Розрахунок залежних витрат

 №статьі  Наіменованіестатьі  Питома вага залежних витрат  Величина основних залежних витрат, тис. Руб.  Основні загальні завісящіерасходи, тис. Руб.  Загальна велічіназавісящіхрасходов тис. Руб.  
 ФОП  ост.елем.  
 всього  в т. ч. ФОП  % нарахувань  всього  
 амортизація контейнерів -  100%  38761,0  0,0  48%  0,0  38761,0  
 Амортизація вантажних вагонів -  100%  992312,0  0,0  65%  0,0  992312,0  
 Амортизація рефрижераторного рухомого складу -  100%  229,0  0,0  65%  0,0  229,0  
 Разом витрат  1031302,0  0,0 -  0,0  1031302,0  

Вагоно-години вагонів вантажного парку розраховуються наступним чином:

де 157,6 - середньодобовий пробіг вантажних вагонів, км.

Видаткова ставка на 1 вагоно-годину вагонів вантажного парку становить

Видаткова ставка на 1 контейнеро-годину:

де  - Контейнеро-годинник.

3. Розрахунок видаткової ставки на 1 бригадо-годину поїзних бригад

Таблиця 7.6

Розрахунок залежних витрат

 №статьі  Наіменованіестатьі  Питома вага залежних витрат  Величина основних залежних витрат, тис. Руб.  Основні загальні завісящіерасходи, тис. Руб.  Загальна велічіназавісящіхрасходов тис. Руб.  
 ФОП  ост.елем.  
 всього  в т. ч. ФОП  % нарахувань  всього  
 Супровід поїздів кондукторського бригадами  100%  100%  1307,0  1307,0  45%  588,2  1895,2  
 Разом витрат  1307,0  1307,0 -  588,2  1895,2  

На розглянутій дорозі кондукторами обслуговуються збірні поїзди. Загальний час роботи поїзних бригад у звітності не наводиться і його величину визначають множенням поездо-годин збірних поїздів на коефіцієнт додаткової роботи поїзних бригад. Він показує співвідношення між загальним часом роботи поїзних бригад на ділянках і часом роботи їх на чолі поїздів і встановлюється за середньомісячним пробігу бригад і загального часу їх роботи.

Бригадо-години поїзних бригад складають:

де  - Електровозів-кілометри пробігу на чолі збірних поїздів;

 - Тепловозо-кілометри пробігу на чолі збірних поїздів;

30 і 22 - відповідно дільничні швидкості руху збірних поїздів при електро- і теплотяге, км / год;

1,35 - коефіцієнт додаткової роботи поїзних бригад.

Видаткова ставка за цих умов складе:

4. Розрахунок видаткової ставки на 1 електровозів-кілометр

Таблиця 7.7

Розрахунок залежних витрат

 №статьі  Наіменованіестатьі  Питома вага залежних витрат  Величина основних залежних витрат, тис. Руб.  Основні загальні завісящіерасходи, тис. Руб.  Загальна велічіназавісящіхрасходов тис. Руб.  
 ФОП  ост.елем.  
 всього  в т. ч. ФОП  % нарахувань  всього  
 Часть091,  Мастило електровозів у вантажному і господарському русі -  100%  2660,0  0,0  62%  0,0  2660,0  
 Усунення відмов електровозів, що працюють у вантажному русі в міжремонтні періоди  100%  100%  2399,0  1162,0  62%  720,4  3119,4  
 094 -100  Поточний ремонт електровозів, що працюють у вантажному русі  100%  100%  49014,0  27853,0  62%  17268,9  66282,9  
 Витрати на капітальний ремонт електровозів, що працюють у вантажному русі  100%  100%  44452,0  144,0  62%  89,3  44541,3  
 екіпірування електровозів  80%  100%  6192,8  4768,8  62%  2956,7  9149,5  
 Технічне обслуговування та поточний ремонт контактної мережі і ліній електропередачі районами контактної мережі  35%  35%  8368,6  7145,3  60%  4287,2  12655,8  
 Витрати на капітальний ремонт контактної мережі і ліній електропередач (електромереж)  30%  30%  13571,1  900,0  60%  540,0  14111,1  
 Амортизація контактної мережі, ліній електропередач (електромереж) та пристроїв зовнішнього освітлення -  30%  21739,2  0,0  60%  0,0  21739,2  
 Разом витрат  148396,7  41973,1 -  25862,5  174259,2  

Електровозів-кілометри загального пробігу в вантажному і господарському русі по дорозі становить 44157 тис.

Видаткова ставка на 1 електровозів-кілометр становить

Те ж без витрат на контактну мережу (статті 406, 412, 415)

Видаткова ставка в частині витрат по контактної мережі становить 1,10 руб.

Витрати на мастило електровозів, що працюють у вантажному і господарському русі, входять в статті 91 і 92, де враховуються також витрати на утримання електровозних бригад і електроенергія для тяги поїздів.

Витрати за цими статтями складають 527819 тис. Руб., В тому числі оплата праці електровозних бригад 107858 тис. Руб., Витрати на електроенергію для тяги поїздів 417301 тис. Руб. Таким чином, витрати на мастило електровозів, що працюють у вантажному і господарському русі, складуть 527819-107858-417301 = 2660 тис. Руб.

Ці витрати є повністю залежними від обсягу перевезень.

У звіті 6-жел витрати по екіпіровці електровозів що працюють у вантажному і господарському русі і на маневрах (стаття 138) не поділяється за видами робіт. Доцільно це зробити пропорційно наведеним електровозів-кілометрам. Коефіцієнт приведення для маневрових електровозів - 0,5, для працюючих в вантажному і господарському русі - 1.

У звітності загальний пробіг спеціальних маневрових локомотивів непідрозділяють на вантажний і пасажирський рух. Доцільно це розподіл виробляти пропорційно величині амортизаційних відрахувань за маневровими локомотивів, віднесених на вантажні та пасажирські перевезення.

Загальний пробіг маневрових електровозів 311,1 тис. Локомотиво-кілометрів, в тому числі в вантажному і господарському русі 289,0 тис. (92,9%), в пасажирському русі 22,1 тис. (7,1%).

Наведені електровозів-кілометри:

 Електровозів-кілометри загального пробігу в вантажному і господарському русі  44157 · 103 (99,7%)
 Наведені електровозів-кілометри загального пробігу спеціальних маневрових електровозів, що працюють у вантажному і господарському русі  289,0 · 103· 0,5 = 144,5 · 103 (0,3%)
 Разом  44301,5 · 103 (100%)

Витрати за статтею "Екіпірування електровозів" у вантажному і господарському русі складають 7407 тис. Руб., В тому числі оплата праці - 5979 тис. Руб. З них по поїзним електровозів всього 7407 · 103· 0,997 = 7385 тис. Руб., В тому числі ФОП 5961 тис. Руб., За маневровими електровозів всього 22 тис. Руб., В тому числі ФОП - 18 тис. Руб.

Залежать від обсягу перевезень витрати по екіпіровці в частині фонду оплати праці становлять 80%, а по іншим елементам витрат - 100%, тобто по поїзним електровозів залежать витрати складуть 5961 · 0,8 + (7385-5961) = 6192,8 тис. руб., а за маневровими електровозів 18 · 0,8 + (22-18) = 18,4 тис. руб.

5. Розрахунок видаткової ставки на 1 тепловозо-кілометр

Таблиця 7.8

Розрахунок залежних витрат

 №статьі  Наіменованіестатьі  Питома вага залежних витрат  Величина основних залежних витрат, тис. Руб.  Основні загальні завісящіерасходи, тис. Руб.  Загальна велічіназавісящіхрасходов тис. Руб.  
 ФОП  ост.елем.  
 всього  в т. ч. ФОП  % нарахувань  всього  
 Частина 153, 154  Мастило тепловозів у вантажному і господарському русі -  100%  44849,0  0,0  62%  0,0  44849,0  
 Усунення відмов тепловозів, що працюють у вантажному русі в міжремонтні періоди  100%  100%  2621,0  1097,0  62%  680,1  3301,1  
 156 - 162  Поточний ремонт тепловозів, що працюють у вантажному русі  100%  100%  81308,0  37541,0  62%  23275,4  104583,4  
 Витрати на капітальний ремонт тепловозів, що працюють у вантажному русі  100%  100%  195388,0  2434,0  62%  1509,1  196897,1  
 екіпірування тепловозів  80%  100%  8161,6  6145,6  62%  3810,3  11971,9  
 Разом витрат  332327,6  47217,6 -  29274,9  361602,5  

Тепловозо-кілометри загального пробігу в вантажному і господарському русі складають 25972,8 тис.

Видаткова ставка на 1 тепловозо-кілометр

Залежать витрати за статтями 153 і 154 в частині витрат на мастило тепловозів, що працюють у вантажному і господарському русі, визначаються аналогічно відповідним витратам по електровозах 596520-118407-433264 = 44849 тис. Руб.

Розподіл видатків по екіпіровці тепловозів, що працюють у вантажному і господарському русі, на поїзні і маневрові локомотиви проводиться аналогічно відповідним витратам по електровозах.

Загальний пробіг маневрових тепловозів 17057,5 тис. Локомотиво-кілометрів, в тому числі в вантажному і господарському русі 16324,2 тис. (95,7%), в пасажирському русі 733,5 тис. (4,3%).

Витрати по екіпіровці тепловозів, що працюють у вантажному і господарському русі, розподіляються між поїзними і маневровими тепловозами пропорційно наведеним тепловозо-кілометрам.

Наведені тепловозо-кілометри:

 Тепловозо-кілометри загального пробігу в вантажному і господарському русі  25972,8 · 103 (76,1%)
 Наведені тепловозо-кілометри загального пробігу спеціальних маневрових тепловозів, що працюють у вантажному і господарському русі  16324,0 · 103· 0,5 = 8162,0 · 103 (23,9%)
 Разом  34134,8 · 103 (100%)

Витрати за статтею "Екіпірування тепловозів" у вантажному і господарському русі складають 12744 тис. Руб., В тому числі оплата праці - 10095 тис. Руб. З них на поїзні тепловози відноситься всього 12744 · 103· 0,761 = 9698 тис. Руб., В тому числі ФОП 10095 · 103· 0,761 = 7682 тис. Руб., За маневровими тепловозів всього 3046 тис. Руб., В тому числі ФОП - 2413 тис. Руб.

Залежать від обсягу перевезень витрати по екіпіровці поїзних тепловозів складуть 7682 · 0,8 + (9698-7682) = 6189,4 тис. Руб., А за маневровими 2413 · 0,8 + (3046-2413) = 2563,4 тис. руб.

6. Розрахунок видаткової ставки на 1 електровозів-годину

На цей вимірювач відносяться витрати по амортизаційних відрахуваннях поїзних електровозів, що працюють у вантажному і господарському рухах, по експлуатуються і не експлуатованих парку.

Електровозів-годинник поїзних електровозів розраховуються наступним чином:

де  - Електровозів-кілометри лінійного пробігу в вантажному і господарському русі;

466,4- середньодобовий пробіг поїзного електровоза, км.

Видаткова ставка в середньому по всьому парку поїзних електровозів складе:

де  - Витрати по амортизації поїзних електровозів, що працюють у вантажному і господарському русі (стаття 102).

За експлуатуються парку електровозів видаткова ставка складе:

де  - Витрати по амортизації неексплуатованої парку поїзних електровозів, що працюють у вантажному і господарському русі.

7. Розрахунок видаткової ставки на 1 тепловозо-годину

На цей вимірювач відносяться витрати по амортизаційних відрахуваннях поїзних тепловозів, що працюють у вантажному і господарському рухах по експлуатуються і не експлуатованих парку.

Тепловозо-годинник поїзних тепловозів розраховуються наступним чином:

де  - Тепловозо-кілометри лінійного пробігу в вантажному і господарському русі;

375,5- середньодобовий пробіг поїзного тепловоза, км.

Видаткова ставка в середньому по всьому парку поїзних тепловозів складе:

де  - Витрати по амортизації поїзних тепловозів, що працюють у вантажному і господарському русі (стаття 164).

8. Розрахунок видаткової ставки на 1 бригадо-годину

електровозних бригад

Таблиця 7.9

Розрахунок залежних витрат

 №статьі  Наіменованіестатьі  Питома вага залежних витрат  Величина основних залежних витрат, тис. Руб.  Основні загальні завісящіерасходи, тис. Руб.  Загальна велічіназавісящіхрасходов тис. Руб.  
 ФОП  ост.елем.  
 всього  в т. ч. ФОП  % нарахувань  всього  
 Часть091, 092  Робота електровозів у вантажному і господарському русі  100% -  107858,0  107858,0  62%  66872,0  174730,0  
 Разом витрат  107858,0  107858,0 -  66872,0  174730,0  

З вимірником бригадо-годину електровозною бригади пов'язані видатки по фонду оплати праці електровозною бригади, що працює в вантажному і господарському русі (частина статей 91 і 92).

Бригадо-години електровозних бригад визначаються наступним чином:

де  - Лінійний пробіг електровозів у вантажному русі без обліку пробігу в збірних поїздах і без пробігу по системі багатьох одиниць;

и  - То ж відповідно до збірних поїздах і в господарському русі;

42,5 і 30 - відповідно дільничні швидкості електровозів у вантажному і господарському русі (з урахуванням одиночного проходження локомотивів), км / год;

1,6 і 2 - коефіцієнти, що враховують додатковий час роботи електровозних бригад у вантажному і господарському русі. Коефіцієнти являють собою відношення загального часу роботи бригад до часу роботи їх на чолі поїздів і обчислюються за даними про середньомісячний пробігу і загальному часу роботи бригади за типами тяги і видами перевезень.

Видаткова ставка на 1 бригадо-годину електровозною бригади складе:

9. Розрахунок видаткової ставки на 1 бригадо-годину

тепловозних бригад

Таблиця 7.10

Розрахунок залежних витрат

 №статьі  Наіменованіестатьі  Питома вага залежних витрат  Величина основних залежних витрат, тис. Руб.  Основні загальні завісящіерасходи, тис. Руб.  Загальна велічіназавісящіхрасходов тис. Руб.  
 ФОП  ост.елем.  
 всього  в т. ч. ФОП  % нарахувань  всього  
 Частина 153, 154  Робота тепловозів у вантажному і господарському русі  100% -  118407,0  118407,0  62%  73412,3  191819,3  
 Разом витрат  118407,0  118407,0 -  73412,3  191819,3  

З вимірником бригадо-годину тепловозній бригади пов'язані видатки по фонду оплати праці тепловозній бригади, що працює в вантажному і господарському русі (частина статей 153 і 154).

Бригадо-години тепловозних бригад визначаються наступним чином:

де 15393,2 · 103- Лінійний пробіг тепловозів у вантажному русі без обліку пробігу в збірних поїздах і без пробігу по системі багатьох одиниць;

277,9 · 103 і 5911,7 · 103 - То ж відповідно до збірних поїздах і в господарському русі;

35,3 і 22 - відповідно дільничні швидкості тепловозів у вантажному і господарському русі (з урахуванням одиночного проходження), км / год;

1,7 і 2 - коефіцієнти, що враховують додатковий час роботи тепловозних бригад у вантажному і господарському русі. Коефіцієнти являють собою відношення загального часу роботи бригад до часу роботи їх на чолі поїздів і обчислюються за даними про середньомісячний пробігу і загальному часу роботи бригади за типами тяги і видами перевезень.

Видаткова ставка на 1 бригадо-годину тепловозній бригади складе:

10. Розрахунок видаткової ставки на 1 вантажну відправку

Таблиця 7.11

Розрахунок залежних витрат

 №статьі  Наіменованіестатьі  Питома вага залежних витрат  Величина основних залежних витрат, тис. Руб.  Основні загальні завісящіерасходи, тис. Руб.  Загальна велічіназавісящіхрасходов тис. Руб.  
 ФОП  ост.елем.  
 всього  в т. ч. ФОП  % нарахувань  всього  
 Прийом до відправлення і видача вантажів  45%  100%  47248,3  39120,3  48%  18777,7  66026,0  
 Зміст ваг і вагових приладів  45%  100%  743,7  358,7  48%  172,2  915,9  
 042 - 043  Перевантаження вантажів з однієї колії на іншу  100%  100%  49,0  40,0  48%  19,2  68,2  
 045 - 046  Підготовка вантажних вагонів і контейнерів до перевезень  70%  100%  2941,9  830,9  48%  398,9  3340,8  
 048 - 049  Спеціальні операції по дрібним отправкам і з контейнерами  40%  100%  1127,2  689,2  48%  330,9  1458,1  
 Обслуговування вагонів з живністю  40%  100%  0,0  0,0  48%  0,0  0,0  
 Загально галузеві витрати з вантажних перевезень  100%  100%  6409,0  6409,0  48%  3076,3  9485,3  
 Операції з вантажами на прикордонних станціях  100%  100%  0,0  0,0  48%  0,0  0,0  
 Витрати з надання послуг клієнтурі  100%  100%  2360,0  1973,0  48%  947,0  3307,0  
 Вантажно-розвантажувальні операції, для підприємств залізниць  40%  100%  20650,8  4120,8  48%  1978,0  22628,8  
 Промивання критих і ізотермічних вагонів  80%  100%  1425,8  624,8  65%  406,1  1831,9  
 Підготовка цистерн під налив  85%  100%  12715,0  3202,0  65%  2081,3  14796,3  
 Пристосування вантажних вагонів для спецперевозок  80%  100%  139,4  34,4  65%  22,4  161,8  
 Поточний ремонт порожніх вагонів при підготовці під навантаження (ТР-1)  75%  100%  13086,3  11771,3  65%  7651,3  20737,6  
 247 - 248  Обслуговування, огляд і поточний ремонт обладнання АРВ і АРП  100%  100%  0,3  0,3  65%  0,2  0,5  
 Зміст технологічних центрів  100%  100%  11560,0  10655,0  60%  6393,0  17953,0  
 Разом витрат  120456,7  79829,7 -  42254,5  162711,2  

Кількість вантажних відправлень розраховують діленням відправлених (занурених) тонн вантажу на середню вагу вантажної відправки в тоннах:

Видаткова ставка при цьому складе:

Без урахування витрат по спеціалізованим перевезень (статті 40, 46, 49, 54, 232, 247, 248) видаткова ставка складе:

Для вирішення ряду техніко-економічних завдань потрібно провести розрахунок видаткова ставка на 1 відправлений вагон. Витрати, що відносяться на 1 відправлений вагон, є частиною витрат, що відносяться на 1 вантажну відправку.суть методу | Розрахунок видаткової ставки на 1 відправлений вагон

Приклад розрахунку витрат і собівартості перевезень за окремими статтями номенклатури витрат. | Розрахунок величин среднедорожних витрат окремих статей, що припадають на одиницю обраних вимірників. | Б. ПАСАЖИРСЬКЕ РУХ | В. ГРУЗОВОЕ І ПАСАЖИРСЬКЕ РУХ | Коригування витратних ставок | Методика індексації витратних ставок | Одиничних витратних ставок. | Розрахунок собівартості пасажирських перевезень методом одиничних витратних ставок. | Методи розрахунку впливу основних якісних показників використання рухомого складу на собівартість перевезень. | Методика визначення залежності собівартості перевезень від якісних показників використання рухомого складу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати