На головну

Білет № 2

1. система отсчета- це сукупність тел кіт-ті умовно вважаються нерухомими і по відношенню до яких розглядається рух інших тіл. Матеріал. точка-тіло розмірами формою якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Радіус-вектор це вектор початок якого збігається з початком координат (полюсом), а кінець визначає положення деякої мат. точки.

r = iх + jу + kz, де i, j, k единич. вектора, спрямовані вздовж осей координат.

Переміщення-вектор спрямований від початкової точки до кінцевої, чисельно дорівнює відстані між цими точками.

Траекторія- лінія яку описує точка при своєму русі

Швидкість-векторна величина, харак-ся швидкістю переміщення частинки по траєкторії і напрямку, в якому рухається частинка в кожен момент часу. = ?r / ?t;

V = iVх + jVу + kVz

Ускореніе- векторна величина, хар-щая зміни швидкості мат. точки з плином часу.  a = iaх+ jaу+ kaz

Криволінійний рух.

 , Де ?-орт вектора швидкості (дотичній).

Повний прискорення при криволінійному русі розкладено на 2 состовляющие: на дотичне прискорення

2. ідеальний газ- Газ, молекули якого зневажливо малого розміру і між якими відсутні сили взаємо-ия.

Якщо газ помістити в поле зовнішніх сил, то концентрація молекул і ін. Хар-ки пов'язані з конц-ией змінюватися. вважатимемо що всі сили, що діють на молекули консервативні і у всіх точках расм. обсягу однакова спрямовані.

 dp = FnSdz / S = Fndn; де n-концентрація молекул; F-сила, дію-ая на одну молекулул сої з координатою z.

F (z) = - dU (z) / dz dP = -n (dU / dz) / dz = -ndU тюк газ ідеальний P = nkT, тоді dp = kTdn; -ndU = kTdn; dn / n = -dU / kT; ln n = -U / kT + ln c:

ln n / c = -UkT n = c * exp (-U / kT); no= C n = no exp (-U / kT); - це вираз пов'язує конц-ію n (z) молекул ідеального газу з потенційною енергією U (z) однієї молекули при T = const у всіх шарах і наз-ся формулою розподілу Больцмана.

Оскільки концентрація молекул і тиск пов'язані прямий пропорційної залежністю, то тиск можна записати аналогічно p (z) = poexp (-U (z) / kT)

для концентрації молекул поблизу поверхні Землі, тоді потенц. енергія газу U = mgh, h-висота на якій знаходитися молекула. p (h) = poexp (-mgh / kT) -ця формула наз-ся барометрической.

m / k = mNA/ kNA= M / R, де М-маса одного кіломоля газу, R-універсальна газова стала.

Отже, тиск зменшується з висотою тим швидше, чим важче газ (М) і чим нижче Т.Білет№1 | Білет№3

Білет № 4 | Білет№5 | квиток №6 | квиток №7 | квиток №8 | Білет№9 | квиток №11 | Внутрішня енергія ідеального газу. Число ступенів свободи молекули. Закон рівномірного розподілу енергії за ступенями свободи | квиток №12 | квиток №13 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати