На головну

Завдання {{892}} 293

  1. Абзац. Слідуйте за цими вказівками. Після того, як виконаєте завдання, повертайтеся до змісту уроку.
  2. В) завдання на програмування
  3. друге завдання
  4. Для повного опису руху тіла необхідно і достатньо завдання
  5. Домашнє завдання
  6. Домашнє завдання № 2
  7. Домашнє завдання.

Відзначте правильну відповідь

Визначте правильне твердження: "Столипінська аграрна реформа ...":

R не ліквідували поміщицьке землеволодіння

? створила умови для буржуазної перебудови села

? скасувала кріпосне право

? дозволила вихід на хутори й села

Завдання {{893}} 294

Відзначте правильну відповідь

Форма монополії, в якій учасники об'єднання втрачають виробничу і комерційну самостійність, підпорядковуються єдиному управлінню:

R трест

? картель

? синдикат

? концерн

Завдання {{894}} 295

Відзначте правильну відповідь

З чиїм ім'ям пов'язаний початок тактики індивідуального терору:

? А. І. Желябов

? С. Л. Перовська

R Д. Каракозов

? Н. В. Плеханов

Завдання {{895}} 296

Відзначте правильну відповідь

Документ "Маніфест до російського народу" був написаний:

? народовольцями

R декабристами

? чорносотенцями

? соціал-демократами

Завдання {{896}} 297

Зіставте події та факти:

 Брусилівський прорив  I-а світова війна
 оборона Севастополя  Кримська війна 1853-1856гг.
 Облога Стамбула  Російсько-турецька війна 1877- 1878
 Боротьба російських військ з імамом Шамілем  Кавказька війна 1817- 1864

Завдання {{897}} 298

Відзначте правильну відповідь

Проти військ яких країн була проведена перша хімічна атака в 1915 г.?

R Англія, Франція, Бельгія

? Росія, Франція

? Австро-Угорщина, ФранціяЗавдання {{883}} 284 | Що було головною метою зовнішньої політики Росії на Близькому Сході в 70-х роках XIX століття?

Завдання {{796}} 197 | Завдання {{805}} 206 | Завдання {{832}} 233 | У чому полягала основна особливість економічного розвитку Російської імперії на початку XX століття? | Завдання {{844}} 245 | Завдання {{849}} 250 | Завдання {{854}} 255 | Яка партія отримала більшість в I Державній думі? | Завдання {{862}} 263 | Які країни увійшли до складу Троїстого згоди (Антанти)? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати