Головна

Завдання {{796}} 197

  1. Абзац. Слідуйте за цими вказівками. Після того, як виконаєте завдання, повертайтеся до змісту уроку.
  2. В) завдання на програмування
  3. друге завдання
  4. Для повного опису руху тіла необхідно і достатньо завдання
  5. Домашнє завдання
  6. Домашнє завдання № 2
  7. Домашнє завдання.

Відзначте правильну відповідь

Назвіть ім'я відомого хірурга - учасника оборони Севастополя:

? А. В. Старков

R Н. І. Пирогов

? П. А. Бутковський

? Н. В. Скліфосовський

Завдання {{797}} 198

Відзначте правильну відповідь

Яка з перерахованих партій початку XX ст. належала до організаціям соціалістичного спрямування?

? Конституційно-демократична партія

? "Союз 17 жовтня"

R партія есерів

? Союз Михайла Архангела

Завдання {{798}} 199

Відзначте правильну відповідь

Політичне керівництво Петроградським Радою в лютому-березні 1917 р здійснювали:

R есери

? "Прогресисти"

? більшовики

? кадети

Завдання {{799}} 200

Відзначте правильну відповідь

Що стало наслідком реалізації нового Положення про губернських і повітових земських установах 1890 роки?

R в земствах посилилися позиції дворянства

? було введено загальне виборче право

? в земствах посилилися позиції селянства

? земські губернські та повітові установи були ліквідовані

Завдання {{800}} 201

Відзначте правильну відповідь

Хто з перелічених представників громадсько-політичного руху Росії рубежу ХІХ-ХХ століть відноситься до консервативного напрямку?

? П. Н. Мілюков

? В. М. Чернов

? В. І. Ленін

R К. П. ПобєдоносцевЗавдання {{790}} 191 | Завдання {{805}} 206

Завдання {{815}} 216 | Завдання {{826}} 227 | Завдання {{752}} 153 | Завдання {{756}} 157 | Завдання {{762}} 163 | Завдання {{767}} 168 | Завдання {{772}} 173 | Завдання {{777}} 178 | Завдання {{781}} 182 | Завдання {{786}} 187 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати