На головну

ПИТАННЯ 2

  1. A) повідомляється про неможливість дати відповідь по суті поставленого питання в зв'язку з неприпустимістю розголошення зазначених відомостей
  2. Frac12; Принц Том 4 Глава 4: Найважливіший питання в житті Пельмешки.
  3. S СТАЄ ГОЛОВНИМ ПИТАННЯМ
  4. Австрійський питання у взаєминах Італії та Німеччини.
  5. Аграрно-селянське питання в конституційних проектах П. Пестеля і М. Муравйова.
  6. Аналіз бухгалтерського балансу, його основних статей і розрахункових показників. 36 питання в зразковому переліку
  7. Аналіз ділової активності організації. 47 питання в зразковому переліку

Інформація - це сукупність відомостей, які сприймаються з навколишнього середовища (вихідна інформація)

Відомості які видаються в навколишнє середовище (вихідна інформація)


Основні властивості і характеристики інформації

- Об'єктивність
 - Достовірність
 - Адекватність (ступінь відповідності реального стану справ)
 - Доступність інформації
 - Актуальність

Під час інформаційного процесу дані переробляються з одного виду в інший за допомогою методів

Основні методи

- Збір даних
 - Формалізація (приведення даних до єдиної формі)
 - Фільтрація даних (усунення зайвого)
 - Сортування даних
 - Архівізації даних
 - Захист даних

Зберігання даних - процес забезпечення цілісності, доступності та захищеності даних. Розрізняють три режими зберігання даних: -1- зберігання в оперативному режимі, засноване на використанні постійно доступних місцях зберігання; -2- Зберігання в майже оперативному режимі, засноване на використанні пристроїв, які можуть стати доступними автоматично; -3- Зберігання в автономному режимі, засноване на використанні пристроїв, носії даних в які вставляються вручну.


ПИТАННЯ 3

Система зчислення - Символічний метод запису чисел, подання чисел за допомогою письмових знаків.

Система зчислення:

Позиційна система числення

У позиційних системах числення один і той же числовий знак (цифра) в запису числа має різні значення в залежності від того місця (розряду), де він розташований.

Найбільш вживаними в даний час позиційними системами є:

У непозиційних системах числення величина, яку позначає цифра, не залежить від положення в числі. При цьому система може накладати обмеження на положення цифр, наприклад, щоб вони були розташовані в порядку убування.

1. Для перекладу двійкового числа в десяткове необхідно його записати у вигляді многочлена, що складається з творів цифр числа і відповідного ступеня числа 2, і обчислити за правилами десяткової арифметики:

При перекладі зручно користуватися таблицею ступенів двійки:

Таблиця 4. Ступені числа 2

 n (ступінь)

Приклад.число  перевести в десяткову систему числення.

2. Для перекладу вісімкового числа в десяткове необхідно його записати у вигляді многочлена, що складається з творів цифр числа і відповідного ступеня числа 8, і обчислити за правилами десяткової арифметики:

При перекладі зручно користуватися таблицею ступенів вісімки:

Таблиця 5. Ступені числа 8

 n (ступінь)

Приклад.число  перевести в десяткову систему числення.

3. Для перекладу шістнадцятирічного числа в десяткове необхідно його записати у вигляді многочлена, що складається з творів цифр числа і відповідного ступеня числа 16, і обчислити за правилами десяткової арифметики:

При перекладі зручно користуватися таблицею ступенів числа 16:

Таблиця 6. Ступені числа 16

 n (ступінь)

Приклад.число  перевести в десяткову систему числення.Об'єкти Microsoft Access | ВОПРОС5

Класифікація програмного забезпечення. | ПИТАННЯ 19 1. Поняття табличного процесора | Коротка характеристика MS Excel | Функції І, АБО, НЕ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати