Головна

Види анкетування.

  1. Види і методи проведення маркетингових досліджень в компанії. Особливості використання методу фокус-груп та анкетування. Поняття репрезентативності.
  2. Проблематика формулювання питань при проведенні анкетування.
  3. Спосіб анкетування.

Анкетірованіе- вид опитування, в якому респондент самостійно заповнює анкету.

Анкета-опитувальний лист, самостійно заповнюється опитуваним за правилами.

За кількістю опитуваних розрізняють:

1. Групове анкетування.

2. Індивідуальне анкетування.

За місцем проведення виділяють:

1. Анкетування будинку.

2. Анкетування на роботі.

3. Анкетування в цільових аудиторіях.

За способом розповсюдження анкет:

1. Роздавальна анкета: лунає респондентам самим анкетёром.

2. Поштова анкета: розсилається поштою.

3. Пресова анкета: публікується в пресі.

Основна перевага групового анкетування пов'язане з організаційною доступністю і оперативністю опитування. Анкети заповнюються в присутності анкетёра і повертаються йому відразу після заповнення. Ця форма опитування забезпечує майже стовідсоткове повернення і короткі терміни збору

даних.

При використанні індивідуального анкетування за допомогою роздавальної анкети анкетёр або вручає анкету респондентові, домовляючись про термін повернення при повторній зустрічі, або, пояснивши правила заповнення та цілі опитування, очікує заповнення анкети.

Поштовий опрос- досить популярний метод опитування великих сукупностей людей.

Його слабкі сторони-низький відсоток повернення без застосування спеціальних прийомів (близько 30%), що не піддається контролю ситуація заповнення анкет і пов'язані з цими особливостями труднощі обгрунтування репрезентативності вибірки цільової сукупності.

Публікація анкети в газетах або журналах активно використовується в журналістській практиці, однак пізнавальні можливості цього виду опитування обмежені в зв'язку з проблемою повернення заповнених анкет.

 Принципи формування та способи зміни установок особистості в процесі соціальної взаємодії. | Теорія соціального обміну.

Метод експертних оцінок в соціологічному дослідженні. Область його застосування і основні різновиди. | Соціологія Г. Зіммеля, Ф. Тенісу, В. Дільтея, М. Вебера. | Проблеми соціалізації літніх людей. | Класифікація гіпотез. | Інтегральна соціологія П. Сорокіна. | Особливості масових форм стихійного поведінки і можливості психологічного впливу на особистість. | Обгрунтованість вимірювання. | Структурний функціоналізм Т. Парсонса і Р. Мертона. | Види шкал. | Теорія соціального конфлікту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати