На головну

Екзаменаційний квиток № 8

  1. КВИТОК 1
  2. квиток 1
  3. квиток 1
  4. квиток 1
  5. квиток 1
  6. КВИТОК 1
  7. КВИТОК 1

Анкетне опитування як метод збору соціологічної інформації.

Анкетування.

Анкетірованіе- вид опитування, в якому респондент самостійно заповнює анкету.

Анкета-опитувальний лист, самостійно заповнюється опитуваним за

правилам.

За кількістю опитуваних розрізняють:

1. Групове анкетування.

2. Індивідуальне анкетування.

За місцем проведення виділяють:

1. Анкетування будинку.

2. Анкетування на роботі.

3. Анкетування в цільових аудиторіях.

За способом розповсюдження анкет:

1. Роздавальна анкета: лунає респондентам самим анкетёром.

2. Поштова анкета: розсилається поштою.

3. Пресова анкета: публікується в пресі.

Основна перевага групового анкетування пов'язане з організаційною доступністю і оперативністю опитування. Анкети заповнюються в присутності анкетёра і повертаються йому відразу після заповнення. Ця форма опитування забезпечує майже стовідсоткове повернення і короткі терміни збору

даних.

При використанні індивідуального анкетування за допомогою роздавальної анкети анкетёр або вручає анкету респондентові, домовляючись про термін повернення при повторній зустрічі, або, пояснивши правила заповнення та цілі опитування, очікує заповнення анкети.Поняття і сутність глобальних проблем сучасності. | Соціологія марксизму.

Соціальні вчення Просвітництва. | Поняття суспільства. Типи і структура суспільства. | Сутність і структура соціального експерименту, особливості здійснення. | Соціальні вчення першої чверті 19 ст. | Документи як джерело соціологічної інформації. Метод аналізу документів в соціологічному дослідженні. | Соціологічний проект О. Конта. | Соціальна структура російського суспільства. | Екзаменаційний квиток № 7 | Основні напрямки в розвитку соціології 19 століття. | Формальна соціологія Г. Зіммеля |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати