Головна

Глобальні тенденції розвитку сучасної реклами. Зниження ефективності і інтеграція реклами з інструментами маркетингу.

  1. A) Федеральна служба по нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор)
  2. II. Закономірність загального руху і розвитку
  3. III. Цілі, завдання та результати розвитку фінансового ринку на період до 2020 року
  4. III.2.5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ І емоційно-Вольова СФЕРИ
  5. O можливість здійснення рекламного процесу з використанням усього комплексу засобів і методів реклами і їх органічного зв'язку в комерційному підприємстві;
  6. Sf 48. Диференціація та інтеграція в науці. методологічне
  7. Web-сайт як форма рекламних комунікацій: етапи розробки, умови ефективності, технології рекламної підтримки

Розвиток реклами має специфічні особливості в кожній країні. Основними факторами змін в рекламній сфері є стан і темпи зростання національної економіки, політична ситуація в країні, що склалася система державного регулювання рекламної діяльності, фактори культурного порядку та ін.

Але в той же час можна виделітьосновние тенденції, які визначають сучасний розвиток реклами в глобальному масштабі.

1. Стабільне зростання глобального рекламного бюджету. Зростання рекламних витрат постійно випереджає темпи зростання світової економіки. За останні десять років глобальний бюджет реклами збільшився більш ніж на дві третини. В2005 р всього в світі витратили на рекламу $ 404,7 млрд, а в 2006-му - $ 427,3 млрд. Прогноз на 2007 р становив $ 451,9 млрд. Світове лідерство в рекламних витратах традиційно утримують США Обсяг рекламного ринку цієї країни, що становить $ 155 млрд, - це близько 38% глобального рекламного бюджету.

Найбільш стрімко зростаючі рекламні ринки світу - Бра-зілія Росія, Індія і Китай навіть отримали в світовому рекламному співтоваристві спеціальне визначення «країни ВRIС» (абревіатура назв країн Brazil, Russia, India, China). Ця група дає більше 27% приросту світового рекламного бюджету щорічно

2. Випереджаюче зростання обсягів рекламних бюджетів в порівнянні з ростом обсягів виробництва, при всій позитивності даної динаміки для рекламістів, свідчить про постійне зниження ефективності рекламних витрат. Явище це носить об'єктивний, стійкий і загальносвітовий характер. Тому можна говорити про знижується економічної ефективності реклами як про одну з глобальних тенденцій її розвитку.

загальновідомо, що ефективність, в найбільш загальному вигляді, розглядається як відношення ефекту (результату функціонування) певних витрат до самих витрат. У випадку з рекламою чисельник цієї гіпотетичної дробу зростає значно повільніше знаменника. Таким чином, питомі рекламні витрати и на одиницю продукції, що рекламується постійно зростають.

Погіршуються й інші показники ефективності реклами, наприклад зростає середня вартість одного рекламного контакту. Зниження ефективності реклами в засобах масової інформації навіть отримало спеціальну визначення - «медіаінфляція».

ефективність реклами зростає повільно (а іноді і знижується) перш за все внаслідок постійного збільшення обсягу рекламного тиску на споживача. З одного боку, це пов'язано з тим, що в умовах постійного зростання конкуренції між виробниками постійно зростає кількість активних рекламодавців. З іншого боку, збільшується інтенсивність рекламної діяльності «середнього» учасника цього процесу, а також число задіяних рекламоносіїв. Об'єктивно збільшується і число торговельних марок, які працюють в одному ринковому сегменті. Наприклад, кількість горілчаних брендів в Україні, які претендують на статус загальнонаціональних, перевищує 300. Цілком природно, що утримати в пам'яті десятки торгових марок складніше, ніж одиниці (згадаємо, наприклад, мізерна кількість брендів в радянський період).

До цього слід додати, що в потужному потоці «рекламного шуму» все важче «докричатися» до споживача, а одержувачі реклами роблять все більш рішучі зусилля по ухиленню від рекламних контактів.

3. Одним з головних відповідей рекламістів і рекламодавців на зниження ефек тивності реклами з'явилася спрямовані у багатьох напрямах інтеграція реклами з іншими інструментами маркетингу. Реальністю став факт, що маркетинг в більшості країн вже є основною філософією рекламного бізнесу. Практичний маркетинг запропонував масу інструментів ефективного впливу на адресатів реклами. Головними напрямками цього процесу, що має глобальний характер, слід назвати:

¦ впровадження принципів маркетингу в систему управління рекламою;

¦ активне використання реклами в сучасних маркетингових технологіях, в числі яких слід, перш за все, назвати брендинг, мерчандайзинг, позиціонування і ін .;

¦ комплексне і системне застосування поряд з рекламою інших засобів маркетингових комунікацій. Цей процес також набула глобального характеру, отримавши наукове обгрунтування у вигляді концепції інтегрованих маркетингових комунікацій.

У рекламі також широко використовувалися маркетингові інструменти, наприклад маркетингові дослідження, сегментування і ін.

Реклама, будучи складовою маркетингової діяльності,

трансформується синхронно з еволюцією глобальної маркетингової політики. так, переорієнтація суб'єктів ринкової діяльності з переважно масового маркетингу на диференційований, а потім і на індивідуальний сприяла широкому впровадженню в рекламу технології маргетінга (від англ.

target мета). Даним терміном визначається механізм, що дозволяє виділити з усієї сукупності потенційних споживачів тільки ту частину, яка задовольняє заданим критеріям (цільову аудиторію), і показати рекламу саме їй.

Диференціація та індивідуалізація маркетингу сприяють тому, що цільовими аудиторіями реклами все частіше стають нечисленні групи людей із заздалегідь визначеними характеристиками. Це, в свою чергу, визначає необхідність використання відповідних каналів рекламних повідомлень.

Наочним свідченням все більшої інтеграції маркетингу і реклами є активне використання реклами в маркетингових технологіях: мерчандайзингу, брендінгу, позиціонуванні. Так, реклама в роздрібній мережі є найважливішою складовою інтегрованих маркетингових комунікацій в місцях продажу, що, в свою чергу, являє собою найважливіший елемент маркетингової технології мерчандайзинг.

реклама - в числі найбільш активних елементів формування бренду, причому всіх його складових. Це стосується використання реклами при інформуванні цільової аудиторії про характеристиках (атрибутах) брендіруемого товару. <> Чеськ. важлива реклама при акцентуванні уваги потенційних спожива-

лей на вигодах, одержуваних від споживання бренду. Масоване використання рекламних повідомлень є інструментом впровадження в свідомість споживачів цінностей бренду і його сутності.

Саме сутність бренду часто використовується як основа його позиціонуванні. При використанні цієї маркетингової технології роль реклами також є значною. Досить згадати про значення позиціонуються слоганів (т. Е. Слоганів, що визначають маркетингову позицію) в рекламних зверненнях. Як приклади можна привести рекламні девізи: «Освіжаюча пауза» ( «А pause that refreshes * компанії Coca-Cola, 1929 г.)« Об'єднуючи тюдей »(« Connecting people * компанії Nokia), «Діамант - назавжди!» ( «Л diamonds is forever! »компанії De Beers, 1950 г.).

Ще одним напрямком взаємодії реклами та маркетингу є реалізація концепції інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК). Реклама все рідше використовується в якості єдиного інструменту впливу на споживача. Вона застосовується в комплексі з іншими засобами маркетингових комунікацій. Подібний системний підхід дозволяє в повній мірі використовувати всі переваги окремих елементів ІМК і знівельовано. їх недоліки. Крім того, системний підхід у використанні коштів маркетингових комунікацій дозволяє отримати синергетичний ефект.

 Стилістика постмодерністської реклами | Глобальні тенденції розвитку сучасної реклами. Використання інноваційних рекламних засобів.

Реклама в системі суспільних відносин. Основні підходи до розуміння реклами. | Реклама в системі громадський відносин. Основні функції реклами в сучасному суспільстві. | Соціальна та політична функція реклами в сучасному суспільстві. | Реклама як соціокультурний фактор. Постмодернізм і реклама. | Естетична функція реклами. | Естетика постмодернізму і реклами. | Т 7 Реклама як соціо культурний фактор. Стилістика постмодерністської реклами | Глобалізація рекламно комунікаційного ринку, процес концентрації рекламного бізнесу і зростання ролі саморегулювання. | Глобальні тенденції розвитку сучасної реклами. Тренди в формуванні рекламних послань. | Реклама і теорія комунікацій. Основні елементи схеми рекламної комунікації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати