На головну

Аналіз фонду заробітної плати.

  1. ABC-XYZ аналіз
  2. Finance, бета-аналіз брендів)
  3. Gt; Йде аналіз голосу.
  4. II етап роботи над твором: Аналіз
  5. SNW-аналіз
  6. SNW-аналіз сильних і слабких сторін організації
  7. SNW-підхід до аналізу сильних і слабких сторін фірми

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою праці. З ростом продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня його оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи зростання продуктивності праці обганяли темпи зростання оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

У зв'язку з цим аналіз використання коштів на оплату праці має винятково велике значення. У процесі його необхідно здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати (ФЗП), виявляти можливості економії коштів за рахунок зростання продуктивності праці і зниження трудомісткості продукції.

Фонд заробітної плати включає в себе фонд оплати праці, відносяться до поточних витрат підприємства, і виплати за рахунок коштів соціального захисту і чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

Найбільшу питому вагу в складі коштів, використаних на споживання, займає фонд оплати праці, що включається в собівартість продукції.

Аналіз використання фонду заробітної плати, що включається в собівартість продукції, починають з розрахунку абсолютного і відносного відхилення факт. його величини від планової.

абсолютне відхилення (?ФЗПабс) Визначається порівнянням фактично використаних коштів на оплату праці (ФЗПф) з плановим фондом заробітної плати (ФЗПпл) В цілому по підприємству, виробничим підрозділам і категоріям працівників: ?ФЗПабс = ФЗПф - ФЗПпл.

Абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду зарплати, тому що цей показник визначається без обліку ступеня виконання плану по виробництву продукції.

відносне відхилення розраховується як різниця між фактично нарахованою сумою зарплати і плановим фондом, скоригованим на коефіцієнт виконання плану по виробництву продукції. При цьому необхідно враховувати, що коректується тільки змінна частина фонду заробітної плати, яка змінюється пропорційно обсягу виробництва продукції. Це зарплата робітників за відрядними розцінками, премії робітникам і управлінському персоналу за виробничі результати і сума відпускних, відповідна частці перемінної зарплати.

Постійна частина оплати праці не змінюється при збільшенні або спаді обсягу виробництва (зарплата робітників за тарифними ставками, зарплата службовців по окладів, всі види доплат, оплата праці працівників будівельних бригад, житлово-комунального господарства, соціальної сфери і відповідна їм сума відпускних).

Відносне відхилення по фонду заробітної плати з урахуванням виконання плану по виробництву продукції визначається: ?ФЗПотн = ФЗПф - ФЗПск = ФЗПф - (ФЗПпл.пер х Квп+ ФЗПпл.пост),

де ?ФЗПотн - Відносне відхилення по фонду зарплати; ФЗПф - Фонд зарплати фактичний; ФЗПск- Фонд зарплати плановий, скоригований на коефіцієнт виконання плану по випуску продукції; ФЗПпл.пер, ФЗПпл.пост - Відповідно змінна і постійна суми планового фонду зарплати; Довп - Коефіцієнт виконання плану по виробництву продукції.

При розрахунку відносного відхилення по фонду зарплати можна використовувати поправочний коефіцієнт (Кп = ФЗПпер.ч.пл./ ФЗПобщ.пл), Який відображає питому вагу змінної зарплати в загальному фонді. Він (коефіцієнт) показує, на яку частку відсотка слід збільшити плановий фонд зарплати за кожен відсоток перевиконання плану по випуску продукції:

?ФЗПотн = ФЗПф - ФЗПск = ФЗПф заг - ФЗПпл заг * (1 + ?КВП * ДоП),

де ?КВП = ВПф : ВПпл - 1.

У процесі подальшого аналізу необхідно визначити фактори, що впливають на абсолютне і відносне відхилення по фонду зарплати.

Змінна частина фонду заробітної плати залежить від обсягу виробництва продукції (V ВП), його структури (Удi), Питомої трудомісткості (ТІi) І рівня середньогодинної оплати праці (ОПi): ФЗПпер.ч. = ?VВПзаг * Удi * ТІi * ВІДi.

Потім слід проаналізувати причини зрад. постійної частини фонду оплати праці.

Для детермінованого факторного аналізу абсолютного відхилення по фонду погодинної зарплати можуть бути використані наступні моделі:

ФЗП = ЧР х ВЗП,

ФЗП = ЧР х Д х ДЗП,

ФЗП = ЧР х Д х П х ЧЗП,

де ЧР - середньорічна чисельність працівників; ВЗП - середньорічна зарплата одного працівника; Д - кількість відпрацьованих днів одним працівником за рік; ДЗП - середньоденна зарплата одного працівника; П - середня тривалість робочого дня; ЧЗП - середньогодинна зарплата одного працівника.

Слід також встановити відповідність між темпами зростання середньої заробітної плати і продуктивністю праці. Для розширеного відтворення, отримання прибутку і рентабельності потрібно, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання оплати. Якщо такий принцип не дотримується, то відбувається перевитрата фонду зарплати, підвищення собівартості продукції і відповідно зменшення суми прибутку.

Зміна середнього заробітку працюючих за той чи інший відрізок часу (рік, місяць, день, годину) характеризується його індексом (Iсз), Який визначається відношенням середньої зарплати за звітний період (СЗ1,) До середньої зарплати в базисному періоді (СЗ0).

Аналогічно розраховується індекс продуктивності праці (Iгв): Iсз =  , Iгв = .

Коефіцієнт випередження (Koп) Дорівнює Коп = Iгв / Iсз.

Для визначення суми економії (-Е) чи перевитрати (+ Е) фонду зарплати в зв'язку зі зміною співвідношень між темпами зростання продуктивності праці та її оплати використовується формула: + ЭФЗП = ФЗПф х .

В умовах інфляції при аналізі індексу росту середньої зарплати необхідно враховувати індекс росту цін на споживе. товари і послуги (Iц) за аналіз. період: Iзп = .



Аналіз ефективності використання трудових ресурсів. | Аналіз ефективності використання фонду заробітної плати.

Детерміноване моделювання і перетворення систем чинників. | інтегральний спосіб | Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукцій, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту. | Аналіз асортименту і структури виробництва і реалізації продукції. | Аналіз якості виробленої продукції. | Аналіз ритмічності роботи підприємства. | Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції. | Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. | Аналіз використання фонду робочого часу. | Аналіз продуктивності праці трудових ресурсів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати