Головна

Безперервне нарощування і дисконтування. Безперервні відсотки.

  1. Броунівським рухом називається безперервне і хаотичний рух частинок, зважених в рідинах або газах.
  2. Імовірність, безперервні випадкові величини. Функція щільності ймовірності та її властивості. Використання функції розподілу Максвелла для розрахунку ймовірності.
  3. Питання 15 Безперервна освіта
  4. ГЛАВА II. Нарощені ГРОШОВИХ СУМ
  5. Комбіновані дискретно-безперервні моделі
  6. Багатовимірні випадкові величини, дискретні і безперервні; функції розподілу і їх властивості.
  7. Нарощення відсотків m раз на рік. Номінальна і ефективна ставки

У практичних фінансово-кредитних операціях безперервне нарощення, тобто нарощення за нескінченно малі відрізки часу, застосовується вкрай рідко.

Істотно більше значення безперервне нарощення має в аналізі складних фінансових проблем, наприклад, при обгрунтуванні і виборі інвестиційних рішень, у фінансовому проектуванні.

При безперервному нарощуванні відсотків застосовують особливий вид процентної ставки - силу росту. сила росту характеризує відносний приріст нарощеної суми за нескінченно малий проміжок часу. Вона може бути постійною або змінюватися в часі.

При дискретному нарахуванні відсотків m раз на рік за номінальною ставкою j нарощена сума визначається за рівнянням:

при ім'ям: .

Для того, щоб відрізнити безперервну ставку від дискретної, силу росту позначають, як , Тоді:

,

Дискретні і безперервні ставки нарощення знаходяться у функціональній залежності між собою. З рівності множників нарощення слід:

,

,

 Дисконтування по складній процентній ставці | Облікова ставка. Дисконтування за простою і складною обліковою ставкою.

Предмет фінансової математики | Відсотки, види процентних ставок | Методи розрахунку простих відсотків | Прямі та обернені задачі при нарахуванні відсотків і дисконтування за простими відсотковими ставками | Нарахування складних річних відсотків | Порівняння зростання по складним і простим відсоткам | Нарощення відсотків m раз на рік. Номінальна і ефективна ставки | Операції зі складною обліковою ставкою | Фінансова еквівалентність зобов'язань і конверсія платежів | Методи вимірювання інфляції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати