Головна

Питання № 17 (Розділ 4). Цінності і ціннісні орієнтації. Цінності і оцінки. Переоцінка цінностей в сучасних умовах.

  1. RISC і CISC-архітектури процесорів. Переваги і недоліки. Приклади сучасних процесорів з RISC і CISC-архітектурою.
  2. Адаптація на зовнішньому ринку в сучасних умовах
  3. Аксіологічна - духовні цінності
  4. Аксіологія. Поняття, класифікація ієрархія цінностей.
  5. Актуальні проблеми науки на сторінках сучасних періодичних видань. Функції наукової журналістики.
  6. Білоруські вчені в поняття «виховання» вводять структурні елементи: цінності виховання, виховне середовище, виховний процес.
  7. Квиток 10 Питання 2 Любов і моральні цінності сім'ї

Аксеологія - вчення про цен-тях. 2 підходи до вирішення питання про природу цін-тей: об'єктивно-ідеалістичний і суб'єктивно-ідеалістичний.

Шелер: цін-ти - особливий автономний світ дух сутностей, нах поза часом і простором, сні об'єкта і суб'єкта, неза від чол-ка і чол-ва.

Реліг-філ теч (Фальк): абс і загальної цін-ма, а також джерелом всіх інших цін-тей явл Бог

Суб'єкт-ідеал: цен-ть як функція псіхіч деят-ти чел-ка. Предмет явл цінним не в силу притаманних йому тих чи інших сво-в, а тільки тому, що на нього спрямований інтерес або бажання того, хто пізнає суб'єкта.

Позитивістськи орієнтована емперіч соціологія (Тома і Знанецкий): цін-ть - зміст досвіду, що має позитивне значення для кожного члена соц групи.

Парсонс: цін-ти, як складові частини соціальної організації, - загальноприйняті уявлення про бажаний тип соціальної організації. Джерело цін-ти служить «сфера неемперіч», іншими словами, Бог. Цін-ти - це загальні принципи, а не власне правила поведінки. Зв'язок між цін-тями і поведінкою осущ-ся за допомогою цін орієнтації. Остання, надаючи діям особистості визна напрямок, предст собою сов-ть аспектів, кіт особистість виб на основі норм серед різних способів дії.

Сущ також і натуралистич, биологич тлумачення природи цін-тей. Він виводить цін-ти з потреб-тей та інтересів чел-ка, але Траут самі потреб-ти і інтереси з т зр позиції натуралізму, ігнорує соц хар-р чол-ка. Дж. Паг: зробив спробу створення теорії происх цін-тей, виходячи з даних біології і нейрофізики. Він подразд цін-ти на первичн і вторинні Первинні - це гедоністіч (удовл-е, насолоду і ін), охоронить (самосохран-е, стаб-ть сущ-я організму), натурально-естетичний і естетичний. Первинні - це продукт биологич еволюції.

Нек вчені: происх і природа цін-тей св з якістю життя. Кач-во життя - гарне життя, осн на добробуті. Бунге: різні індикатори «кач-ва життя» осн на які не мають точного визначення поняття загального добробуту.

Цін-ти - предмети, їх сво-ва і отнош-я (як матер, так і ідеал порядку), облад-е покладе значимістю для заг-ва, соц груп і особистості, тобто здатні задовольняти їх потреб-ти, служити їх інтересам.

Види цін-тей: ек (упор предметно-речову оболонку матер заг отнош-й, склад і сущ-ют незалежно від свідомості і волі чол-ка), соц-політ (висловлю інтереси різного при соц груп і класів), дух - естетичний, етичні, науч н, реліг цін-ти і т.п.

Оцінка - категорія гносеологіч і емоції, тоді як цен-ть м.б. не тільки ідеальною, але і вещ-но матер-ой.

Баденськая школа неокантіанства: оцінки позбавлені познават моменту, вони нічого не говорять про емперіч світі, а лише висловлю отнош-е суб'єкта до оцінюваного явища в формі схвалення або несхвалення, симпатії чи антипатії.

Ясперса: оцінка завжди є «розуміння сенсу буття», але таке розуміння може бути досягнуто не средставмі наукового пізнання, а за допомогою ірраціо інтуїції.

Неопозитивісти (Рассел): будь-яка оцінка завжди суб'єктивна і довільна, опрделяется не фактами, кіт м.б. піддані дослідної перевірки, а інд смаками і емоціями.

Види оцінки: наукова (оцінка з позиції науки і практики, досягнутих результатів і рівня розвитку самої науки), політ (яку цін-ть предст собою визна явища і процеси політ життя з точки зору інтересів тієї чи іншої соціальної групи або класу), етичні (характер правила і ідеали), естетичний (закл в зіставленні творів мистецтва і життєвих явищ з прийнятими в заг-ве ідеалами прекрасного).Питання № 16 (Розділ 4). Поняття культури, її структура та функції. Культура і цівіліація. | Питання № 18 (Розділ 4). Право і цінності в житті людини і суспільства.

Питання № 3 (Розділ 4). Суспільні відносини і їх роль в сучасному суспільстві. | Питання № 7 (Розділ 4). Суспільна та індивідуальна свідомість. Структура суспільної свідомості. Масова свідомість. | Питання № 8 (Розділ 4). Специфіка політичної і правової свідомості, їх взаємозумовленість і соціальна детермінація. | Питання № 9 (Розділ 4). Нравстенное свідомість. Суперечлива єдність моралі і права, морального і правової свідомості. | Питання № 10 (Розділ 4). Естетична свідомість, його взаємозв'язок з іншими формами суспільної свідомості. Роль мистецтва в житті суспільства. | Питання №11 (Розділ 4). Релігія і релігійна свідомість. Свобода совісті. | Питання № 12 (Розділ 4). Проблема історичної необхідності і свободи особистості. Свобода і відповідальність. | Питання № 13 (Розділ 4). Поняття цивілізації. Типи цивілізацій. | Питання № 14 (Розділ 4). Суспільство як історичний процес. Основні концепції історичного процесу. | Питання № 15 (Розділ 4). Проблема періодизації суспільства. Соціальний детермінізм. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати