На головну

Питання № 10

відповідь:

Праця є найважливішим елементом процесу виробництва. Ефективність витрат праці характеризується його продуктивністю. Високий рівень продуктивності праці обумовлюється вдосконаленням його організації, основними складовими якої є нормування праці, планування чисельності і т.д.

нормування праці - являє собою систему встановлення технічно обгрунтованих норм часу, т. з. необхідних витрат часу на якісне виконання певної роботи.

мета - Визначення необхідних витрат і оцінка результатів праці, обгрунтування співвідношення чисельності працівників, кількості одиниць обладнання, отриманого результату.

Дії по нормуванню праці включають аналіз трудового процесу і умов виконання конкретної роботи, виявлення нераціональних витрат робочого часу, розробку найбільш ефективного способу виконання роботи і розрахунок витрат часу на її виконання. Від того, яким способом виконана робота, вручну або з використанням техніки, залежать витрати праці. Чим досконаліша техніка, тим менше потрібно часу на виконання одиниці роботи.

Об'єктом нормування праці є трудова діяльність людини в суспільному виробництві, для здійснення якої потрібно робочий час.

На підприємстві нормування праці виконує такі основні завдання:

· Визначення трудомісткості виготовлення окремих деталей, вузлів в цілому,

· Обгрунтування необхідної чисельності працівників відповідних професій і кваліфікації,

· Обгрунтування потреби в обладнанні, необхідному для виконання виробничого завдання,

· Оцінка результатів праці,

· Визначення фонду заробітної плати і обсягів заохочення,

· Розрахунок виробничих програм цехів, дільниць, окремих робочих місць,

· Оцінка організаційного рівня робочих місць при проведенні їх атестації,

· Обгрунтування напрямків підвищення продуктивності праці,

· Оцінка можливостей використання нової техніки і технологій,

· Обгрунтування ефективних варіантів організації та обслуговування робочих місць.Питання № 9 | Класифікація витрат робочого часу

Питання № 1 | Питання № 2 | Питання № 3 | питання №4 | Питання № 5 | Питання № 6 | Питання № 7 | Ринок праці. | Питання № 8 | Методи вивчення витрат робочого часу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати