Головна

У замкнутій системі векторна сума імпульсів всіх тіл, що входять в систему, залишається постійною при будь-яких взаємодіях тіл цієї системи між собою.

  1. A) Добре організовані системи
  2. ART-підсистеми
  3. B) Погано організовані (або дифузні) системи
  4. D) установам і підприємствам кримінально-виконавчої системи, організаціям інвалідів
  5. I Етап. Ухвалення рішення про створення системи якості
  6. I. Потенціал і різниця потенціалів. Зв'язок між напруженістю електростатичного поля і різницею потенціалів.
  7. I.1. Образотворчі властивості фронтальної проекції двох-пірамідної системи Хеопса-Голоду

Цей фундаментальний закон природи називається законом збереження імпульсу. Він є наслідком з другого і третього законів Ньютона.

 Розглянемо будь-які два взаємодіючих тіла, що входять до складу замкнутої системи. Сили взаємодії між цими тілами позначимо через и  . За третім законом Ньютона якщо ці тіла взаємодіють протягом часу t, То імпульси сил взаємодії однакові по модулю і спрямовані в протилежні сторони:  . Застосуємо до цих тіл другий закон Ньютона: и  , де и  - Імпульси тел в початковий момент часу, и  - Імпульси тел в кінці взаємодії. З цих співвідношень слід:

.

Це рівність означає, що в результаті взаємодії двох тіл їх сумарний імпульс не змінився. Розглядаючи тепер всілякі парні взаємодії тіл, що входять в замкнуту систему, можна зробити висновок, що внутрішні сили замкнутої системи не можуть змінити її сумарний імпульс, т. Е. Векторну суму імпульсів всіх тіл, що входять в цю систему.Закон збереження імпульсу. (Висновок, межі застосування) | Теплові машини. Принцип дії теплових машин, ККД ідеального теплового двигуна і його підвищення.

Рівняння стану ідеального газу і його окремі випадки. Графічне представлення ізопроцессов. | Рівняння стану ідеального газу Менделєєва - Клапейрона | кількість теплоти | Насичені і ненасичені пари. Залежність тиску і щільності насиченої пари від температури. Випаровування і конденсація. | Робота всіх прикладених сил дорівнює роботі рівнодіюча сили | Випаровування. Кипіння. Залежність температури кипіння від тиску. | Другий закон термодинаміки та його імовірнісний характер. | Сила пружності. Закон Гука. Модуль Юнга. Механічне напруження. Деформація. Види деформації. | Кількість теплоти, теплоємність при постійному тиску і постійному обсязі. | Робота газу при изобарном нагріванні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати