На головну

Джерела міжнародного економічного права.

  1. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 1 сторінка
  2. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 2 сторінка
  3. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 3 сторінка
  4. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 4 сторінка
  5. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 5 сторінка
  6. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 6 сторінка
  7. quot; Реальна "теорія економічного циклу

МЕП як галузь МП - Сукупність юр. норм, що регулюють відносини між суб'єктами МП в зв'язку з їх діяльністю в оласті ек. відносин.

Об'єкт регулювання МЕП- Міждержавні ек. Відносини.

-під впливом науково-технічної революції м / н ек. Відносини розширюються, чисто внешенторговие відносини стають науково-технічним співробітництвом.

глобалізація-Новий етап в ітернаціоналізаціі м / н життя, пов'язаний з потужним прискоренням науково-технічна прогресу, кіт. зумовив коордіальние измения в економіч. Іфінансов. Діяльності, привів до прориву розвитку транспортної, комунікаційної, інформаційної систем.

Глобалізація світової економіки - Багатогранний процес, тому оч важливо забезпечити мправедлівое розповсюдження вигод глобалізації між усіма стрнамі при їх Уаста у світовій торговій системі, зміцненні світів. фі. системи для протидії виникненню криз і поліпшенню доступу до фінансових ресурсів на цілі розвитку.

Зміст м / н ек. відносин:

-торгові, виробничі, науково-технічні, валютні, кредитні, транспортні та ін. господарські відносини.

-відносини між фіз. і юр. особами різних сраний, між державами

Правове регуліровніе м / н ек. відносин:

-МПП, МПП (публ, приват)

-М / Но-правовоерегулірованіе-процес впливу норм МПП на систему міждержавних ек. відносин для підтримки в них певного порядку.

Істоніков МЕП:

1.М / н договір - Його пріоритет перед звичайними нормами пов'язаний з зі специфікою м / н ек. відносин, кіт розвивалися, в основному, як договірні і зазвичай 2сторона.

2.Резолюції м / н організацій і укладе-е док-ти м / н конференцій і нарад - Їх значення обумовлене авторитетом соотв. організації, високим рівнем м / н конференції і тим, що вироблене і рпінятое на широкій м / н основі зміст таких документів сприяє становленню універсальних норм МЕП договірним і звичайним шляхом. Ех: Резолюції (док-ти про встановлення НМЕП, по? про ек. Безпеки Гв), заключ. док-ти (Хельсінсікй заклюітельний акт1975)

3.Звичайні норми МЕП - Виникли на основі змісту резолюцій м / н організацій

 Принципи міжнародного економічного права. | Світова організація торгівлі: основні етапи розвитку, цілі і принципи.

Правонаступництво щодо державних боргів | Поняття, види і форма міжнародних договорів. | Договори за участю міжнародних організацій. | Вираз згоди на юридичну обов'язковість тексту | Виконання міжнародного договору. | Наслідки недійсності м-ного договору | принципи ООН | Чи не постійні члени Ради Безпеки. | Судова система | Право ЄС: природа і структура. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати