На головну

Порядок розрахунку економічної ефективності ЗЕД підприємства

  1. D) установам і підприємствам кримінально-виконавчої системи, організаціям інвалідів
  2. I. Порядок укладення трудового договору
  3. I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  4. II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  5. II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
  6. II. Порядок формування експертних груп, організація експертизи заявлених на Конкурс проектів і регламент роботи Конкурсної комісії
  7. III. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час пологів і в післяпологовий період

Участь в міжнародному поділі праці дозволяє досягати поставлених економічних цілей при менших витратах виробничих ресурсів.

Міжнародний обмін товарами (послугами) може бути вигідний усім учасникам зовнішніх економічних зв'язків за умови правильного оформлення структури експорту та імпорту. Теоретичне обґрунтування цих очевидні для всіх положень було вперше сформульовано ще на початку XIX ст. видатним англійським економістом Давидом Рікардо. Ці положення лежать основі оцінки економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності на будь-якому рівні.

Особливе значення має оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах, коли господарська самостійність і незалежність неминуче повинні привести до підвищення відповідальності та обгрунтованості прийнятих управлінських рішень.

Для визначення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємства можна рекомендувати методику, запропоновану Т. В. Миролюбова і вже апробовану на ряд великих промислових підприємств. Суть методики в наступному.

Розраховується показник економічної ефективності експорту:

де ЕЕекс - Показник економічного ефекту експорту, руб .; ОВ.Ф - Рублевої еквівалент відрахувань до валютного фонду підприємства, що розраховується шляхом перерахунку валютної виручки в рублі за курсом на дату надходження валюти, руб .; Вр- Рублева виручка від обов'язкового продажу валюти, руб .; Зекс - Повні витрати підприємства на експорт, руб.

де Эекс1 - Показник економічної ефективності експорту;

де Эекс2 - Показник економічної ефективності експорту; Оекс - Обсяг експорту у внутрішніх середньорічних цінах, руб .; Секс - Виробнича собівартість експортних товарів, руб.

де Эзкс3 - Показник економічної ефективності експорту,%; Кекс - Середньорічна вартість основних виробничих і оборотних фондів, що використовуються при виробництві експортної продукції, руб.

показники ЕЕекс, Еекс1, Еекс2 і Еекс3 доцільно розраховувати при укладанні кожної експортної угоди з метою вибору найбільш оптимальної за критерієм максимуму ЕЕекс і за умови Эекс1 > Еекс2, А також при аналізі зовнішньоекономічної діяльності підприємства за минулий період і при плануванні зовнішньоекономічної діяльності на майбутній період.

На основі показників, розрахованих за даними формулами, можна зробити наступні висновки про економічну ефективність експорту.

якщо показник Эекс1 > 1, а Эекс1 > Еекс2 то експорт відповідних товарів є для підприємства економічно вигідним, і слід шукати шляхи збільшення експорту даних товарів з урахуванням найбільш вигідних напрямків експорту. показник Эекс3, Свідчить про рівень ефективності відповідних товарів, причому перша частина формули, що виражає даний показник вказує, який відсоток від результатів експорту підприємства становить дохід від експорту, а друга частина цієї формули визначає, скільки разів за аналізований період зміг обернутися авансований на експорт капітал. Відповідно, чим більше обидві частини даної формули і, отже, величина Эекс3 - Тим вигідніше експорт відповідних товарів.

Розраховуються показники економічної ефективності імпорту, при цьому вони поділяються на дві групи: показники ефективності імпорту товарів виробничого призначення (ТПРН) і показники ефективності товарів народного споживання (ТНС). Для їх розрахунку потрібно визначити повну ціну споживання імпортних ТПРН за формулами:

де ЦП - Повна ціна споживання імпортного ТПРН, руб .; Цп - Купівельна ціна імпортного ТПРН, руб .; Эр - Експлуатаційні витрати при використанні ТПРН, руб .; См - Вартість споживаної сировини і матеріалів на одиницю продукції, що випускається на ТПРН продукції, руб .; Сен - Вартість палива і енергії на одиницю продукції, що випускається на ТПРН продукції, руб .; Срем - Вартість ремонтів ТПРН, руб .; Сзап - Вартість запчастин для ТПРН, руб .; ЗП - Заробітна плата робітників, які обслуговують ТПРН, руб.

Далі розраховуються показники економічної ефективності імпорту ТПРН:

де Эімп1 - Показник ефективності імпорту ТПРН;

де Эімп2 - Показник ефективності імпорту ТПРН; Оп - Обсяг продукції, що випускається на даному ТПРН продукції у внутрішніх середньорічних цінах, руб .; ЗімпТПРН - Витрати на імпрорт даного ТПРН, руб.

На основі цих показників можна зробити наступні висновки.

1. Чим більше показник Эімп1 наближений до 1, тим імпорт відповідних товарів ефективніше. На основі цього показника підприємство може вибрати найкращий товар з урахуванням не тільки його ціни, а й майбутніх експлуатаційних витрат.

2. Показник Эімп2 повинен бути більше 1, він показує кількість продукції, що випускається на даному імпортному ТПРН продукції на рубль витрат з його придбання для підприємства. При вивченні його динаміки за ряд років може бути зроблений висновок про ефективність використання даного імпортного ТПРН.

3. Прямий економічний ефект імпорту ТНП може бути виражений такою формулою:

де Цр - Ціна реалізації імпортних ТНП на внутрішньому ринку, руб .; ЗімпТНП - Витрати на імпорт ТНП, руб.

величина ЕЕімп характеризує прибуток від реалізації імпортних ТНП, вона може використовуватися при покупці ТНП, при плануванні та аналізі зовнішньоекономічної діяльності. Крім оцінки ефективності експорту та імпорту підприємства методика дозволяє визначити придбану спрямованість імпортної політики підприємства - технічну або соціальну.

Методика може застосовуватися як при аналізі зовнішньоекономічної діяльності підприємства за певний період, так і при економічному обгрунтуванні окремих пропозицій про продаж і закупівлю товарів, при плануванні зовнішньоекономічної діяльності на майбутній період, для вибору найбільш ефективних варіантів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Основні принципи методики можуть використовуватися при розрахунках ефективності інших форм (крім експорту та імпорту) зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Методологічний підхід, прийнятий автором при розробці методики, полягав в наступному.

При експорті та імпорті товарів підприємством може бути отриманий як прямий економічний ефект від поліпшення фінансових результатів підприємства, так і непрямий економічний ефект від здешевлення виробництва і т.п. Кількісно прямий економічний ефект зовнішньоекономічної діяльності виражається через показники економічної ефективності експорту та економічної ефективності імпорту.

При цьому економічний ефект експорту визначають як різницю між результатом експорту підприємства і витратами на експорт, а ефективність експорту - як відношення результатів до витрат. Економічна ефективність імпорту визначається зіставленням витрат на імпорт з результатами від нього. В повні витрати підприємства на експорт товарів, крім виробничої собівартості, входять накладні витрати з експорту та експортні мита.Логістичний підхід до транспортного обемпеченію ЗЕД | Філософія як вид пізнання. Специфіка філ. знання. Соц. функції філ.

Механізм визначення зовнішньоторговельних цін | Види валютних операцій | Контроль за обов'язкової продажем частини валютної виручки | Основні форми розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності | Роль кредиту у зовнішньоекономічній діяльності | Фактори, що визначають альтернативи входження на зарубіжний ринок | Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків | Експорт транспортних послуг | Транспортні операції у зовнішньоекономічній діяльності | Транспортні умови в договорах купівлі-продажу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати