Головна

Якщо допуск на міжосьова відстань потрібно призначити більше, ніж за нормами VI класу, то вказують його числове значення в позначенні точності колеса.

  1. D) в межах санкції, що передбачає призначення особи, яка вчинила вказане дію (бездіяльність), більш суворого адміністративного покарання
  2. D) нормами Загальної частини адміністративного права
  3. I. Змінний електричний струм. Активний опір. Діючі значення сили струму і напруги.
  4. N-мірне метричний простір, відстань між точками.
  5. SADT. Види, призначення, використання зворотного зв'язку на діаграмах.
  6. VII. Звернення Суду до неправових нормам
  7. Z - відстань між изобарами.

Розглянемо повне позначення ступеня точності зубчастої передачі:

 8 - 7 - 7 - B a/ VI ГОСТ 1643
             Клас відхилення міжосьової відстані корпусу
           Допуск на бічній зазор  
         вид сполучення        
       Ступінь точності за нормами контакту    
     Ступінь точності за нормами плавності    
   Ступінь кінематичної точності      
                     

Коли на одну з норм не задається ступінь точності, то замість цифри вказується буква N і параметри цієї норми контролю не підлягають.

6.3. Вибір ступеня точності зубчастої передачі

Вибір ступеня точності проводиться конструктором на основі конкретних умов роботи передачі і вимог, що пред'являються до неї. Використовуються методи - розрахунковий, досвідчений і табличний. Розрахунковий метод застосовується для особливо відповідальних передач. Конкретні методики розрахунку наводяться в галузевих стандартах

 Ступеня точності по ГОСТ 1643

?

?

 норми точності
 кінематичної точності    плавності роботи    контакту зубів
Fi?; F?io ; Fp Fr ; Fc ; Fpk FvW = Fc Fi?? = 1,4Fr     fi? ; f'?io ; fpt ; fpb ; ff ; fi??; fzko ; fzzo    Пляма контакту в%fx= Fb fy= 0.5Fb Fk  
     
     
     види сполучень    
       
  H E D C B A  
       
   Норми бічного зазору  
       
   
     
                               

Мал. 6.1. Показники точності зубчастих коліс і передач

Таблиця 6.2

Відповідність видів сполучень видів допуску і класу відхилень

міжосьової відстані по ГОСТ тисяча шістсот сорок три

 Ступінь точності зубчастої передачі  Відсопряженія  Велічінагаранті-рованногозазора  Віддопуска  Клас отклоненіямежосевого відстані
 Умовні позначення  Квалитет по ЕСДП
 3-7 Н Е 0 IТ7 h  II  ± 0,5 IT7
 3-8 D IТ8 d  III  ± 0,5 IT8
 3-9 C  IТ9 c  IV  ± 0,5 IT9
 3-10 B IT10 b V  ± 0,5 IT10
 3-12 A IT11 a  VI  ± 0,5 IT11
      x    ± 0,5 IT11
      y    ± 0,5 IT11
      z    ± 0,5 IT11

Примітки: 1. Розширення поля допуску x; y; z використовується при необхідності збільшення найбільшого зазору.

2. Відхилення міжосьової відстані для x; y; z брати рівну квалитету на гарантований зазор в залежності від виду сполучення.

При дослідному методі ступінь точності проектованої передачі приймають по прототипу працюючого механізму.

Приклад використання табличного методу дано в табл. 6.3, в якій встановлені для кожного ступеня точності значення окружної швидкості і області застосування.

Залежно від експлуатаційної групи дозволяється комбінувати ступеня точності, виконуючи більш жорсткі вимоги тільки за тими параметрами, які впливають на конкретні експлуатаційні властивості [2, 4, 9]. Для відлікових передач найбільш важливою є кінематична точність, вона призначається на одну ступінь точніше, ніж норми плавності і контакту зубів.

Вибір ступеня точності за нормами плавності роботи проводитися в залежності від заданої швидкості за рекомендаціями табл. 6.3. [4,9], далі необхідно враховувати характер експлуатаційної групи.

Числові значення допусків по нормам кінематичної точності визначаються по табл. 6.4 і табл. 6.5, за нормами плавності роботи - по табл. 6.6 і табл. 6.7, за нормами контакту - по табл. 6.8, за нормами бічного зазору - по табл. 6.9; табл. 6.10; табл. 6.11.

Таблиця 6.3

Рекомендації застосування зубчастих коліс за нормами плавності роботи
 передачі по ГОСТ 1643

 Степеньточності
 Відсопряженія А-В А-С А-D А; В; С; D; E; H
               Вимірювальні зубчасті колеса, редуктори турбомашин
           авіаційні двигуни  
         металорізальні верстати  
 Галузь застосування          Пасажирський поїзд    
         Товарний потяг, редуктори общегоназначенія      
         Легкові автомобілі      
       Прокатні стани, грузовиеавтомобілі, трактори      
     Кранові механізми, силові вузли        
   Сельскохозяйственниемашіни          
 прямозубиє  Окружнаяскорость, м / с  > 2
 косозубі  > 4
 Метод нарізування зубчастого вінця  Зубонака-тиванія, метод копіювання або обкатки  Метод копіювання або зубофрезерования  Обкатка на точних верстатах  Обробка на прецизійних верстатах з малої циклічної помилкою
 Окончательнаяобработка зубів  Не вимагається  шевінгування  Шевінгування і притирання; зубо-хонингование  Шліфування і притирання; зубохонінгування  Шліфув-ня і доведення

П р и ме ч а н е: Для швидкісних передач по заданій швидкості вибрати ступінь точності за нормами плавності, а ступеня за нормами кінематичної точності і за нормами контакту зубів прийняти на одну ступінь грубіше


З технологічної точки зору норми плавності можуть бути не більше ніж на одну-дві ступеня грубіше норм кінематичної точності. Ступінь точності за нормами контакту приймається рівній мірі плавності або на один ступінь грубіше норм плавності для кінематичних і швидкісних передач або точніше на одну ступінь для силових передач.

Приклад позначення відлікової передачі: 6-7-7-Е ГОСТ 1643. Вид сполучення для відлікових передач рекомендується приймати Н або Е, Так як потрібно зменшувати «мертвий хід». Силова передача буде позначатися - N-7-6-А ГОСТ 1643, так як вимоги до показників кінематичної точності не нормуються, плавність роботи по 7-го ступеня, а норми контакту з

6-й, вид сполучення прийнятий А. Приклад позначення точності зубчастої передачі загального призначення 8-В ГОСТ 1643. Швидкісна передача може мати ступінь точності 7-6-6-С ГОСТ 1643.

Комбіновані нормиточності дозволяють не витримувати високу точність за тими показниками, за якими умови роботи передачі цього не вимагають.

Незалежно від ступеня точності призначається вид сполучення за нормами бічного зазору. Бічний зазор не залежить від точності зубообработки, а визначається величиною міжосьової відстані і товщиною зубів коліс.

Вид сполучення визначається найменшим гарантованим боковим зазором  . Бічний зазор залежить від температурного режиму роботи передачі, способи подачі мастила і окружної швидкості. Збільшення найменшого бічного зазору викликано силовими і температурними деформаціями.

Орієнтовно для розміщення мастила бічний зазор можна прийняти в залежності від модуля [4,7]. Для тихохідних і кінематичних передач  , А для швидкісних, важко навантажених -  (Мм).

Бічний зазор відповідної температурної компенсації визначається за формулами:

;

 при a = 20 °;

де a - Міжосьова відстань в передачі, мм; a1 і a2 - Коефіцієнти лінійного розширення для матеріалів зубчастих коліс і корпусу; t1 и t2 - Граничні температури, для яких розраховується бічний зазор, для зубчатих коліс і корпусу відповідно.

Таким чином, гарантований бічний зазор виходить як сума:

jn min ? jn1 + jn2

Найбільший бічний зазор не регламентується.

Розрахувавши мінімальний гарантований зазор, можна визначити вид сполучення з урахуванням міжосьової відстані в передачі (див. Табл. 6.9). Записати повне позначення точності передачі.

сполучення виду В застосовується найбільш часто, так як виключає заклинювання сталевий або чавунної зубчастої передачі від нагрівання при різниці температур коліс і корпусу в 25 ° С.

Номінальна довжина загальної нормалі характеризує розміри зубів, що входять в зачеплення без бокового зазору.

Відхилення довжини загальної нормалі від номінального значення вказують безпосередньо бічний зазор, що дорівнює сумі відхилень сполучених коліс.

Для розрахунку граничних відхилень довжини загальної нормалі необхідно використовувати табл. 6.10, в якій дано найменше верхнє відхилення -  , А в табл. 6.11 вказано допуск ТW. Тоді нижнє відхилення  виходить рівністю .

Середня довжина загальної нормалі більш щільно характеризує розміри зубів колеса і величину бічного зазору, який залежить безпосередньо від радіального биття зубчастого вінця.

Для середньої довжини загальної нормалі верхнє відхилення виходить з двох доданків по табл. 6.10 і табл. 6.11, так як враховується похибка від радіального биття, а нижнє відхилення виходить з урахуванням допуску -  (Табл. 6.11):

, .

Всі відхилення задаються зі знаком "-", тобто негативні для коліс зовнішнього зачеплення, а для коліс внутрішнього зачеплення зі знаком "+" і як початкове значення в стандарті вказується нижнє відхилення Ewi, а верхнє виходить підсумовуванням зі значенням допуску.

Т а б л і ц а 6. 4

Норми кінематичної точності (показник Fp, Допуск в мкм)

 ступінь точності  Модуль, мм  Діаметр ділильного кола, мм
 понад 12,7до 20,4  понад 20,4до 31,8  понад 31,8до 50,9  понад 50,9до 101,8  понад 101,8до 200,5  понад 200,5до 401,1
 1 ? 10
 1 ? 16
 1 ? 16
 1 ? 25
 1 ? 25

Примітка: Допуск на накопичену погрішність  кроків  призначається для довжини ділильної окружності, відповідної 1/6 частини числа зубів колеса.

Т а б л і ц а 6.5

Норми кінематичної точності

 Делі-тельнийдіаметрd, мм  Обозначеніепоказа-теля  Модуль, мм  ступінь точності
 Допуски, мкм
 до 125  від 1 до 10 Fp + ff(Табл. 6.4 + табл. 6.6) -
 від 1 до 3,5
 від 3,5 до 6,3
 від 6,3 до 10
 від 1 до 3,5 -
 від 3,5 до 6,3
 від 6,3 до 10
 від 1 до 10 - - -
 Понад 125до 400  від 1 до 10 Fp + ff(Табл. 6.4 + табл. 6.6) -
Fr  від 1 до 3,5
 від 3,5 до 6,3
 від 6,3 до 10
 від 1 до 3,5 -
 від 3,5 до 6,3
 від 6,3 до 10
 від 1 до 10 - - -
                         

П р и м і т а н і е: При комбінуванні норм кінематичної точності і плавності ра- боти з різних ступенів точності знаходити за формулою:

¦Fi"¦комб= ¦Fi"-fi"¦F + ¦fi"¦f ,

де індекс F вказує, що допуски визначати за ступенями для норм кінематичної точності, індекс f вказує, що приймати за ступенем норм плавності роботи.

Т а б л і ц а 6.6

Норми плавності роботи зубчастих коліс

 Діаметр поділи-котельної окружного-стиd, мм  Обозначеніепоказа-теля  Модуль, мм  ступінь точності
 Допуски, мкм
 до 125 fi'  від 1 до 3,5 - -
 від 3,5 до 6,3 - -
 від 1 до 3,5
 від 3,5 до 6,3
 від 1 до 3,5  5,6  9,5
 від 3,5 до 6,3  7,5
 від 1 до 3,5 - -
 від 3,5 до 6,3 - -
 від 1 до 3,5
 від 3,5 до 6,3
 Понад 125до 400 fi'  від 1 до 3,5 - -
 від 3,5 до 6,3 - -
 від 1 до 3,5
 від 3,5 до 6,3
 від 1 до 3,5  6,7
 від 3,5 до 6,3  8,5
 від 1 до 3,5 - -
 від 3,5 до 6,3 - -
 від 1 до 3,5
 від 3,5 до 6,3

 Розшифровка умовних позначень | Т а б л і ц а 6.7

Загальні відомості | система допусків | Про к о н т а н і е т а б л. 6.10 | У першій частині вказуються основні дані: m; z; ?; напрямок лінії зуба, вихідний контур, коефіцієнт зміщення - ?; ступінь точності. | Вимоги до точності заготовок циліндричних зубчастих коліс | ВИБІР КОНТРОЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ | Області застосування універсальних вимірювальних приладів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати