На головну

Питання 34. Класи дієслів.

  1. Векторне квантування. LVQ- мережу. Підкласи. LVQ2
  2. Питання 30. Класи інтелектуальних ІС
  3. Досягаються класи чистоти масла по ГОСТ 17216-2001 в гідросистемах
  4. Ідеали, класи відрахувань, фактор-кільця.
  5. Вимірювальні трансформатори напруги. Призначення, конструкція, класи точності. Умови вибору.
  6. Вимірювальні трансформатори струму. Призначення, конструкція, класи точності. Умови вибору.

За формою теперішнього часу всі дієслова давньоруської мови діляться на 5 класів - 4 тематичних і 1 нетематичні - як і в старослов'янській мові.

тематичними називаються ті дієслова, при утворенні форм теперішнього часу яких особисті закінчення приєднувалися до корні не безпосередньо, а за допомогою так званої тематичної гласною. нетематичними ж дієсловами є ті, в яких особисті закінчення в формах теперішнього часу приєднувалися безпосередньо до кореня.

До дієслів 1 класу ставилися такі, як НЕСТИ, ВЕСТИ, ІТІ (<ЙТИ) і т.д. У 2 особі однини в формах НІСЕШИ, ВДЕШИ, ВЕДЕШИ тематичний голосний [Е] перед закінченням [ШИ] виступає абсолютно ясно.

2 клас дієслів характеризується тим же тематичним голосним [Е], Чергується з [О], але ускладненим [Н]. Сюди ставилися такі, наприклад, дієслова, як стати (2 особа - СТАНЕШИ), ДВІНОУТІ (2 особа - ДВІНЕШИ) і ін.

3 клас дієслівмав також тематичний голосний [Е] в чергуванні з [О], але ускладнений попереднім [j]. Сюди відносяться не тільки такі дієслова, як ЗНАТИ, Д?ЛАТІ, в яких у 2 особі однини [ЗНАjЕШИ, ДEЛАjЕШИ] звук [j] виступає абсолютно чітко, але і такі, як писати, МАЗАТІ, де в 2 особі однини в формах пишеш, мажеш звук [j] відсутня, але легко відновлюється з давніх сполучень приголосних з [j]: [sj ]> [ш'], [zj]> [ж'].

4 клас дієслів характеризується тематичним голосним [І], виступаючому в таких дієсловах, як ЛЮБИТИ, хвалитиИТИ, КоупИТИ (2 особа однини ЛЮБИШИ, хвалитиИШИ, КоупИШИ).

До нетематіческім відносилося лише п'ять дієслів: бити, дати, ?СТІ, В?Д?ТІ, ІМ?ТІ.

 Питання 33. Формування числівника як частини мови. | Питання 35. Історія імперфекту в розмовній мові і книжково-писемної традиції.

Матеріал з УМКД (стор. 36). У скороченні. | Питання 23. Уніфікація типів відмінювання в давньоруській мові. | Питання 24. Руйнування категорії двоїни, його сліди в сучасній російській мові. | Руйнування парадигм непродуктивних типів відмінювання | Руйнування відмінювання іменників з давньої основою на приголосний. | РЕВОЛЮЦІЯ В КРАЇНІ давньоруської ІМЕННИКІВ | Матеріал з УМКД (стор. 48). | Матеріал з УМКД (стор. 48, 50) | Матеріал з УМКД (стор. 53). | Питання 32. Історія порівняльної ступеня прикметників. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати