Головна

Акція як форма реклами: технологія розробки, умови ефективності

  1. A) вчинення адміністративного правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин
  2. B] Після застосування до списку в електронній таблиці ABCD1студентматематикаинформатикафизика2А3333Б4344В3545Г4336Д3447Е555расширенного фільтра
  3. CASE-засоби проектування інформаційних систем
  4. Half-Duplex - Пристрій або канал, здатний в кожен момент тільки передавати або приймати інформацію. Прийом і передача, таким чином, повинні виконуватися по черзі.
  5. HRDI. Формати файлів. Області застосування.
  6. Hарушеніе умови кругового очікування
  7. I. Інформаційна безпека Російської Федерації

Акція є найважливішою формою маркетингових комунікацій. Будь-яка акція, в залежності від задуму проектувальника, може вирішувати різні завдання.

Вид акції визначається в залежності від проблем і ресурсовой ініціатора, які визначають цілі і завдання акції.

за провідною цільовій настанові акції можуть бути різних видів, що визначається проектувальником на етапі аналізу ситуації і залежить від проблем і ресурсовініціатора або замовника акції: 1) PR-акції (Переслідують цілі, пов'язані з формуванням позитивного іміджу - створити і донести до свідомості цільових груп ім'я, репутацію суб'єкта; 2) рекламние форми комунікації (спектр цілей може бути досить широким: просування продукту; стабілізація збуту і прибутку; розширення ринку збуту і т.д.); 3) ценностно-орієнтаційні акції (0іІх завдання полягає в коригуванні ціннісних орієнтацій тих чи інших соціальних груп, залученні громадської думки до актуальних проблем) 3) фандрайзингової заходи (спрямовані на залучення і конвертування необхідних ресурсів) 4) ? видовищно-розважальні акції (Їх завдання полягає в штучному стимулюванні інтересу).

види акцій по домінуючому виду діяльності: 1) інформаційно-аналітичні (Прес-клуб, телеміст, диспути, дискусія); 2) харизматичні (Вечори-зустрічі, присвячені особистості тижні, місяці, роки в різних областях соціально-культурного життя, виступи популярних діячів мистецтва, політики); 3) пізнавальні (Конференції, семінари); 4) комунікативні (Ток-шоу, конгреси, тематичні круїзи і т.д.); 5) ігрові (Конкурсні програми, інсценовані суди тощо).

Існують різні форми акцій: презентація, прес-конференція, конференція (семінар), аукціон, виставка, громадські слухання, ток-шоу, форум, конгрес, фестиваль, свято, карнавал, парад, олімпіада, ярмарок.

Розробка акції включає наступні етапи:

1. Визначення форми і назви акції.

2. Характеристика проблем та ресурсовініціатора проведення акції (особистість, організація і т.д.).

3. Обгрунтування виду, мети і завдань акції.

4. Визначення аудиторії (обгрунтування цільових і контактних груп, а також учасників акції).

5. Розробка сценарного плану акції:

· Відкриття акції (включаючи уявлення гостей);

· Зміст і послідовність подій;

· Обгрунтування основного ритуалу;

· Фінал.

6. Розробка атрибутики акції:

- Звукові атрибути (позивні, заставка - музична фраза радіоролика, фраза, яка використовується як звуковий логотип фірми (джингл);

- Предметна символіка акції - її атрибути є рекламним засобом, вони можуть стати комерційним товаром.

7. Розробка програми інформаційного забезпечення акції (Реклама, запрошення і т.д.).

В даному випадку форми опосередкованої маркетингової комунікації відіграють найважливішу роль в забезпеченні акції. Основними формами опосередкованої комунікації, які можуть бути використані в процесі інформаційного забезпечення акції є: письмове звернення (Стаття, замітка, рекламний текст, дайджест, листівка, запрошення, листівка, заявка, спонсорську пропозицію; прес-реліз); спеціальні форми друкованої реклами(Каталог, проспект, буклет, плакат, листівка).

8. Планування бюджету та джерел фінансування акції.

Мотиви фінансування акції представляють складне переплетення взаємних інтересів її ініціаторів і учасників. Форма вкладення також можуть бути самими різними.

 Іміджева реклама: специфіка, технології, етапи проектування | Рекламоносії: класифікація, критерії вибору, умови ефективності

Психологічні теорії і концепції як ресурс розвитку рекламних технологій | Спонсоринг як форма соціальних інвестицій і ресурс реклами | Теорії групового тиску і «лобізм»: фактори, механізми, цільові аудиторії | Рекламна кампанія: види, етапи розробки, технології, що використовуються | Послуга як предмет реклами: поняття, специфіка і технології просування | Стратегія, специфіка і завдання реклами в залежності від «життєвого циклу» товару, послуги | Рекламний текст: композиція, основні елементи, мовні особливості | Моделі і структура логічно-композиційної побудови рекламного повідомлення | Слоган як спосіб позиціонування предмета рекламної комунікації: технологія створення, умови ефективності | Види і жанри реклами: класифікація, специфіка, критерії визначення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати