Головна

Вплив соціальної політики держави на організацію соціального захисту. Соціальна політика і соціальна робота в сучасній Росії.

  1. B) Спорту, туризму і молодіжної політики
  2. I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  3. II. Вплив монголо-татарського ярма на розвиток російських земель.
  4. III. Основні конституційні засади організації Російської держави.
  5. IV. Закріплення нового матеріалу. Практична робота на ПК.
  6. OCHOBHOЕ РІВНЯННЯ встановити рівномірний рух РІДИНИ ДЛЯ «ПРАВИЛЬНИХ русел». РОБОТА СИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ
  7. " Повість временних літ "про утворення держави Київська Русь

Соціальна політика - Це складова частина внутрішньої політики держави, втілена в його соціальних програмах і практиці, і регулює відносини в суспільстві в інтересах і за допомогою інтересів основних соціальних груп населення.

Соц.політіка - це сукупність ідеологічних уявлень суспільства і держави про цілі соціального розвитку та діяльність по досягненню соціальних показників, що відповідають цим цілям.

У соц.політіке виділяють два відносно самостійних блоки:

- Соціальна політика в широкому сенсі, яка охоплює рішення та заходи, що стосуються всіх сторін життя членів суспільства, включаючи забезпечення останніх товарами, житлом і послугами соціальної інфраструктури, робочими місцями, прийнятними грошовими доходами, розширення і зміцнення матеріальної бази, охорону і зміцнення здоров'я населення, його освіту і культуру, створення системи гарантованих соціальних послуг для життєдіяльності громадян;

- Власне соціальна політика (її елементами є політика в галузі соціального захисту населення та її конкретні види: сімейна політика, молодіжна політика, політика щодо соціального захисту людей похилого віку та інвалідів).

Основні цілі соц.політікі на сучасному етапі:

- Максимальне збереження фізичного, інтелектуального, духовно-етичного потенціалу країни;

- Формування міцної трудової мотивації, що відповідає вимогам легального ринку, орієнтованого на позитивне розширене відтворення «людського капіталу» Росії, бо без цього не почнеться економічний підйом, не буде ефективною економіки повноцінного ринку;

- Створення інституціональних і соціально-економічних передумов для реалізації громадянами, різними суспільними верствами і групами населення своїх потреб та інтересів, прояву своєї активності і розкриття особистості; без цього не буде передумов громадянського суспільства, особистої свободи, реальної демократії.

За допомогою функцій соц.політікі забезпечується її головне завдання - гармонізація суспільних відносин, здійснюється управління соціальним розвитком суспільства. Одна з функцій - соціальний захист населення.

соц.защіти в будь-якій державі - це комплексна система соціально-економічних відносин, призначена для надання різнобічної допомоги непрацездатним або обмежено працездатним особам, а також сім'ям, доходи працездатних членів яких не забезпечують суспільно необхідного рівня життя сім'ї.

Найважливіший суб'єкт соц.защіти населення - держава. Воно розробляє і здійснює соціальну політику в галузі соціального захисту, прагне зробити її сильною та ефективною, враховує регіональні фактори при її проведенні. В даний час інститут соц.защіти кожної країни характеризується сукупністю охоплених ним видом соціального захисту і використовуваних організаційно-правових форм.

види соц.защіти:

- Хвороба (мед.помощь і забезпечення по тимчасовій непрацездатності);

- Старість;

- Інвалідність;

- Смерть годувальника;

- Материнство;

- Утримання сім'ї;

- Безробіття;

- Нещасні випадки на виробництві.

Організаційно-правові форми, В яких ці види здійснюються:

- соціальне страхування;

- соціальна допомога;

- Державне забезпечення;

- Обов'язкові накопичення;

- Приватні форми.

Механізм реалізації соц.політікі при вирішенні конкретних завдань доповнюється соціальною роботою. Будучи найважливішим елементом реалізації соц.політікі, вбираючи в себе практично-організаційний аспект соціальної політики держави, соц.работи забезпечує реалізм останньої. Перевіряє її життєвість. Така діалектика взаємодії: соц.політіка і соц.работи взаємопов'язані - соц.работи є формою соц.політікі, з іншого боку, соц.політіка розкривається в соц.работи. Соц.работи за своїм змістом багатшими, динамічніше, більш рухливими соц.політікі, в той же час соц.політіка зберігає більшу стійкість, будучи визначальною стороною щодо соц.работи.

В даний час на федеральному і регіональному рівні в соц.політіке є першочерговими наступні проблеми:

- Проблема зміцнення сім'ї;

- Проблема забезпечення соціальної справедливості;

- Проблема бідності;

- Проблема реформування пенсійної системи.

 Соціальна педагогіка як одне з важливих напрямків соціальної роботи | Проаналізуйте сучасні підходи до організації соціального захисту населення за кордоном. Зіставте з російською системою соц.защіти.

Соціальний працівник - нова професія в Росії. етапи становлення | Роль громадських ресурсів в Російській соціальній роботі 1990-х р.р. | Зародження, формування та розвиток філантропічної діяльності в Німеччині. | Соціальна робота в Німеччині в 20-м столітті. | Професіоналізація соціальної діяльності в Німеччині і США. | Соціальна робота як наукове знання і практична діяльність | Об'єкти і суб'єкти соціальної роботи | Питання 3/2 | Сучасні підходи до організації діяльності в області соц захисту | Напрями подальшого реформування системи соціального захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати