Головна

Конституція УСРР 1919 р.: її характеристика і значення.

  1. I ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА ДОРОГИ
  2. I. Общая характеристика
  3. II універсал УЦ Ради: його значення і загальна характеристика.
  4. III.3 Характеристика законов денежного обращения
  5. V. Характеристика клинических синдромов 1 страница
  6. V. Характеристика клинических синдромов 2 страница
  7. V. Характеристика клинических синдромов 3 страница

Проект першої Конституції УСРР розглянули і детально обговорили українські більшовики на своєму III з'їзді, a 14 березня 1919 р. III Всеукраїнський з'їзд рад України затвердив його як основний закон республіки. Текст Конституції написано українською мовою і він значно відрізнявся за обсягом і змістом від Конституції РСФРР. Конституція УСРР 1919 р. визначила основи державного ладу, державного устрою, компетенцію органів влади, виборчу систему, права і свободи громадян. Складалася вона з 3 розділів, 3 підрозділів та 35 статей.

1. Основні постанови: соціальна основа держави - диктатура пролетаріату; політична основа - влада рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.

2. Конституція радянської влади (мала підрозділи "А" та "Б"): А. Організація центральної влади - законодавчі функції надавалися Всеукраїнському з'їзду рад, Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітету Рад (ВЦВК), президії ВЦВК, Раді Народних Комісарів; Б. Організація радянської влади на місцях - губернські, повітові і волосні з'їзди рад, обрані ними виконкоми. Виборче право - обмежене, лише трудящим масам (робітникам та селянам-біднякам), вибори - багатоступеневі при відкритому голосуванні списком.

3. Декларація прав і обов'язків працюючого та експлуатованого народу: проголошення трудящим права на працю, освіту, матеріальне забезпечення, політичні права, свободу преси, совісті зборів, союзів тощо; обов'язками громадян УСРР є праця, оборона соціалістичної вітчизни тощо. У підрозділі "В" йшлося про герб і прапор УСРР. Гербом був серп і молот на червоному тлі в обрамленні золотого колосся із написами на стрічках російською та українською мовами: "УСРР" та "Пролетарі всіх країн єднайтеся". Прапор - червоне полотнище з написом у лівому горішньому куті - "У. С. Р. Р."

Значення першої радянської Конституції полягає у тому, що вона створила юридичне підґрунтя для подальшого державо- та законотворення в УСРР, особливо для кодифікації права у1922-1927 pp.

 Система органів влади та управління УСРР. | Утворення радянської судової системи в Україні 1917-1921 р.

Універсал Трудового Конгресу 23 січня 1919р. загальна характеристика і значення. | Організація органів влади і управління за часів Директорії. | Загальна характеристика законодавчої діяльності Директорії. | Варшавський і Ризькі договори: їх зміст та значення. | Утворення ЗУНР. | Судова система ЗУНР. | Законодавча діяльність ЗУНР. | Акт злуки від 22 січня 1919 р.: його зміст та історичне значення. | Падіння ЗУНР: причини та наслідки. | Бретська мирна угода: її зміст та значення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати