Головна

В) Р споживе. інфо.

Дослідження Р ЗМІ - це встановлення потенційної ємності р., Хар-ра р., Розмірів попиту на ЗМІ, визна. возм-ти доставки і збуту ЗМІ.

Аналіз Р. - це перш за все його сегментація.

сегмент -це визна. частина ринку, відмінність. від ін. його частин якоїсь спільної для нього особ-ю або ознакою (н-р призначення і хар-р продукції)

Аналіз сегмента ранка ЗМІ поч-ся з обліку кільк. (Дані про розмір потенц. Ауд., Конкурентів) і качест. хар-к (встановлення географічних хар-к сегментування ауд., досл. демографич. показників, соц. параметрів ауд., псіхографіч. аспект потенц. ауд.)

Зібрана інфо аналізується і далі йде пошук оптимальної інфо ніші -частина сегмента, обраної для ЗМІ і представл. найкращі умовах а. для випуску, просування та продажу ЗМІ, отримання максимальних доходів.

Пошук ніші - складне завдання, тому, або новий. тип ЗМІ, або новий. тип послуги, або частина ауд., кіт. не обслуговує ЗМІ раніше.

2 види ніш: вертикальна (Масова газета, ч / з збільшення обсягу) і горизонтальна (Диверсифікація вироб-ва: випуск все> широкого асортименту продукції, нап-р АиФ).

позиціонування - Це визначення характерних рис товару, відмінність. його від аналогич. товарів конкурента. Загальні правила: зробити краще і швидше, зуміти сподобатися.

С Ппов'язаний ще один важливий процес - інновація - це втілення якихось нов. ідей: технологічн., організ., оформлювальних та д.т.н.

Дослідження р. споживачів інфо- Гл. задача: вияленіе цільової ауд. ЗМІ і потужність. всіх характеристик кільк. і качест.

Підрозділ. на 2 частини: аналіз потенційної ауд. (В процесі вивчення ринку) і аналіз реальної ауд. (Накопичений. За визна. Період роботи)

Дослідження ЗМІ конкурентів. Поєднаний типолого-маркетинговий аналіз ЗМІ конкурентів.

Типологічна частина:цілі і завдання; засновник; цільова ауд .; авторський склад; внутр. структура; дизайн; Об `єм; формат; періодичність; тираж.

Аналіз маркетингових хар-к:фінансова база; цінова і тиражна політика; способи просування; робота з рекламодавцями.

Маркетингове планування буває:

1. Стратегічне (довгострокове) -головне, визна. місії компанії - відповідь на 3 питання:

Звідки ми? - Минуле, формул-ка місії.

Хто ми? - Сьогодення, аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз.

Куди ми йдемо? - Майбутнє, як туди потрапити, цілі і завдання, бізнес-план.Маркетинг в сфері ЗМІ. | короткострокове

Предмет і завдання професійної етики журналіста. Саморегулювання журналістської діяльності в сучасній Росії. | Опитування як соціологічний метод вивчення громадської думки. | Особливу проблему представляє собою достовірність соціологічних даних. | ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІОЛОГІЇ В ЖУРНАЛІСТИЦІ | СОЦІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ В РОБОТІ ЖУРНАЛІСТА | Психологія медіасприйняття. | Психологія медіавоздействія. | Аудиторний фактор впливу повідомлення | ЗМІ як канал маніпуляції | Психологія творчості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати