Головна

Характеристика методів навчання в залежності від дидактичної мети і засобів навчання.

  1. CASE-засоби проектування інформаційних систем
  2. I ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ ДОРОГИ
  3. I. Дидактика як теорія навчання
  4. I. Доходи і надходження коштів
  5. I. Загальна характеристика
  6. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  7. II універсал УЦ Ради: его значення и загальна характеристика.

За дидактичним цілям виділяється дві групи методів навчання: - методи, що сприяють первинному засвоєнню навчального матеріалу, - інформаційно-розвиваючі методи (усне виклад вчителя, бесіда, робота з книгою); евристичні методи навчання (евристична бесіда, диспут, лабораторні роботи); дослідний метод; - Методи, що сприяють закріпленню і вдосконаленню набутих знань (Г. І. Щукіна, І. Т. Огородніков і ін.), - Вправи (за зразком, коментовані вправи, варіативні вправи та ін.); практичні роботи.

ПО Ільїної: 1. м. Повідомлення нових знань (з опорою на слово вчителя, пояснення, розповідь лекція) 2. м. Придбання нових зн. і їх закріплення і формування умінь і навичок (бесіди, екскур., лаб, самост. з книгою, гра, вправи) 3. м. роботи з технічними засобами 4. м. програмованого і проблемного навч. 5) м. Контролю

29. Навчальні плани та принципи їх побудови. Базового навчального плану. Навчальні плани нових загальноосвітніх навчальних закладів (гімназії, ліцеї, приватні школи)

Навчальний план, документ, що визначає склад навчальних дисциплін, порядок їх вивчення за роками протягом всього терміну навчання, кількість відведених годин. Завдання навчального плану - визначити структуру знань учня, пов'язати послідовність дисциплін, вирівняти навантаження на уч-ся за періодами навчання, графік навчального процесу - теор-ие заняття, навч. і вироб-ної практики, канікул і їх чергування протягом всього терміну навчання; план уч. процесу - перелік зобов их, альтернат-их і факульта-их дисциплін із зазначенням кількості годин і розподілу їх по тижнях, семестрах, уч. років, терміни здачі іспитів, заліків і курсових робіт (проектів) та кількість годин, що відводяться на лекції, семінари, лабор перші роботи і вправи з кожного предмета. Базисний план-. Основний державний нормативний документ, затверджений як частина стандарту для певного типу навчальних закладів. Служить базою для розробки регіональних, зразкових і робочих навчальних планів і вихідним документом для фінансування навчального закладу. Уч. баз. пл. містить варіативну частину, в якій враховуються: нац-ні, регіон-ті та місцеві соціокультурні особливості, традиції; специфіка навчального закладу. У цьому плані передбачають обов'язкові і факультативні заняття.

 Загальне поняття про методи і прийоми навчання. Їх двосторонній характер. | Навчальні програми і принципи їх побудови. Державний стандарт освіти (за фахом). Вимоги до підручника (за фахом).

Ланки процесу засвоєння знань і способів діяльності. | Логіка процесу навчання і його основні компоненти. | Мотиви і стимули вчення. | Функції процесу навчання. | проблемне навчання | програмоване навчання | Основні вимоги до уроку в сучасній школі. | Загальна характеристика змісту освіти в сучасній школі. | Загальна, політехнічна і професійна освіта | Характеристика принципів навчання: науковості, систематичності і послідовності в навчанні, врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати