Головна

Соціально - економічний і політичний розвиток країни в 20-ще роки. НЕП. Формування однопартійного економічного режиму.

  1. A) Федеральна служба по нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор)
  2. I ФОРМУВАННЯ Результат іншої звичайної діяльності
  3. I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  4. II. Вплив монголо-татарського ярма на розвиток російських земель.
  5. quot; Реальна "теорія економічного циклу
  6. Sf 29. Істіна'как мета пізнання, розвиток вчення про істину в
  7. X. РОЗШИРЕННЯ ГНІЗД І ФОРМУВАННЯ отводком

До 1921 р промисло. вироб-во скор. в 7 разів, а продукція с / г - майже наполовину. Пол-ка продрозкладки вела до зменшення посівних площ, викликала після закінчення гражд. війни масове обурення селян. Пол-е ускладнювалося паливним і продовольчою кризою (зупинилися заводи в Петрограді, зменшилися хлібні пайки), проблемою демобілізованих (відсутністю житла і роботи), хвилюваннями робітників в Москві і Петрограді з вимогою свободи торгівлі. Завагалася армія. У березні 1921 р на Х з'їзді РКП (б) було прийнято 2 важн. рішення: про заміну продрозверстки натур. податком і про єдність партії. Ці дві резолюції отраж. внутр. суперечливість нової екон. політики, Перехід до кіт. означ. рішення з'їзду. Тепер землевласнику встановлювали натур. податок в завис-ти від кількості землі. Іншою продукцією виробник міг розпоряджатися сам. Введ. непу не було одноразової мірою, а представляло процес, розтягнутий на кілька років.

Постеп. формую. осн. ел-ти непу: продподаток (до1925 р в натуральній формі), свобода торгівлі, дозвіл оренди і відкриття невеликих приватних підприємств, найм робочої сили, скасування карткової системи і зрівняльного розподілу, платність усіх послуг, залучення іноз. капіталу шляхом надання концесій, переклад пром-ти на повний госпрозрахунок і самоокупність. Замість главків - держ. структур - створювалися трести, які відповідали за рез-ти деят-ти своїм майном.

Але неп був не тільки екон. пол-кой. Це - комплекс заходів екон., Політ., Идеологич. характеру. У цей період була висунута ідея гражд. світу, розроблені Кодекс законів про працю, Кримінальний кодекс, дещо обмежені повноваження ВЧК, оголошена амністія білої еміграції і т. п. Прагнення залучити на свою сторону фахівців, необх. для екон. прогресу (підвищення зарплати техніч. інтелігенції, створення умов для творчого. роботи), поєднувалося одновр. з придушенням тих, хто міг становити небезпеку для панування Комуністичної партії (репресії по відношенню до служителів церкви в 1921-1922 рр.).

Часто сперечаються про останніх листах і статтях Леніна, продиктованих їм в грудні 1922-березні 1923 рр. Якщо одні бачать тут "докорінну зміну поглядів на соціалізм, то ін. Не знаходять нічого принципово нового. У вождя не було законч. Плану, а лише начерки нових підходів. Ленін головне бачив в зростанні цивілізованості, культури, розвитку кооперації, разл. Її форм на добровільній основі.

Покладе. були пошуки в ці роки форм нац. державності: національно-территор. (Українська, Білоруська республіки і т. Д.), Територіальний (Горська, Кримська республіки), федеративний (Закавказька федерація). За пропозицією Леніна 6 жовтня 1922 року ЦК РКП (б) схвалив проект Федеративного договору, по кіт. всіх республіках гарантир. рівні права всередині утвореного СРСР, теоретично надавалося право своб. виходу з Союзу. 30 грудня 1922 року в день відкриття 1 з'їзду Рад СРСР, який прийняв реш. про утворення СРСР, вже паралізований Ленін продиктував лист "До питання про національності або про" автономізації "". Тут він виклав своє розуміння інтернаціоналізму, підкреслював необх-ть сохр-я і укріплене. СРСР.

Образ-е ??СРСР 30 грудня 1922 р відбулося в складі 4-х республік: РРФСР, України, Білорусії і Закавказької Федерації. У січні 1924 була прийнята Конституція СРСР. Вищим законод. органом согл. їй був з'їзд Рад СРСР. Він избир. на основі непрямого избир. права депутатами губернських і республіканських Рад. При цьому права голосу позбавлялися т.зв. "Нетрудові елементи", вибори не були таємними, провід. на зборах трудових колективах.

М / у з'їздами Рад три рази в рік збирався ЦВК. Він складався з двох законод. палат: Ради Союзу і Ради Національностей. ЦВК обирав Президія ЦВК і призначав РНК (Адмін. Та адміністративний орган з рядом законод. Ф-цій).

Т.ч., неп в цілому включала админ.-ринкову сис-му госп-ва при держ. влас-ти на велику і значить. частина середовищ. пром-ти, транспорт, банки, з нееквівалентним обміном з селом і авторитарним політ. режимом

авторитаризм відрізняється строго ієрархічною структурою влади, що не допускає ніякої політ. опозиції, при наявності проте в економіці разл. форм влас-ти. Звідси внутр. суперечливість авторитарних режимів, кіт. призводить до того, що їх розвиток веде або до постеп. демократизації політ. сфери і правовому заг-ву, або происх. одержавлення економіки з подальшим посиленням контролю з боку д-ви над політикою, ідеологією і особистим життям громадян, в результаті чого складається тоталітарне суспільство.

Всі "нововведення" непу зажадали скасування примусить. праці та ст. ринку робочої сили, реформування сис-ми з / п (була введена тарифна система оплати праці). Була проведена грошова реформа, підсумком кіт. стало ст. в країні твердій грошовій одиниці, забезпеченої золотом, - "золотого червінця", кіт. високо цінувався на світовому валютному ринку.

Найбільш швидко приспос. до непу дрібна пром-ть, роздрібна торгівля і село. Більш повільними темпами йшло восст-е важкої пром-ти. Після страшної посухи 1921 року і голодного 1922 року з / х стало постеп. повів. свої обсяги.

Ст. непу викликало изм-е соц. структури і способу життя людей. Уособленням нової екон. пол-ки були яскраві, соціально-різнорідні типи: червоні наркоми, директора.Громадянська війна і інтервенція, їх результати і наслідки. | Курс на будівництво соціалізму в одній країні і його наслідки. Посилення режиму особистої влади Сталіна. (30 роки).

Росія на початку ХХ ст. Об'єктивна потреба індустріальної модернізації Росії. | Політичні партії в Росії: генезис, класифікація, програми, тактика | Питання № 33 | Досвід Російського парламентаризму на початку XX століття | П. А. Столипін і його реформи | Росія в Першій світовій війні | Лютого 1917. Формування нових структур влади | Розвиток революційних подій в Росії навесні, влітку і восени 1917 р | II з'їзд Рад | Особливості формування радянської державності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати