На головну

Б І Л Е Т № 2 3гр. ЕБ

  1. Б І Л Е Т № 3 3гр. ЕБ
  2. Б І Л Е Т № 4 3гр. ЕБ
  3. Б І Л Е Т № 5 3гр. ЕБ
  4. Б І Л Е Т № 6 3гр. ЕБ

1. Дайте визначення терміну «верхолазні роботи», «роботи на висоті».

верхолазів - роботи, що виконуються на висоті більше 5 м від поверхні землі, перекриття або робочого настилу, над яким проводяться роботи безпосередньо з конструкцій або обладнанням обладнання при їх монтажі або ремонті, при цьому основним засобом, що оберігає працівника від падіння, є запобіжний пояс. [МПОТЕЕ]

Роботи на висоті - роботи, при виконанні яких працівник перебуває на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів по висоті 1,3 м і більше. При неможливості влаштування огороджень роботи повинні виконуватися із застосуванням запобіжного пояса і страхувального каната. [МПОТЕЕ]

2. За що відповідає видає наряд-допуск, який віддав розпорядження? Кому може бути надано право видачі нарядів?

2.1.3. Видає наряд, віддає розпорядження визначає необхідність і можливість безпечного виконання роботи. Він відповідає за достатність і правильність зазначених у наряді (розпорядженні) заходів безпеки, за якісний і кількісний склад бригади і призначення відповідальних за безпеку, а також за відповідність груп перерахованих в наряді працівників, проведення цільового інструктажу відповідального керівника робіт (виконроба, який спостерігає ).

2.1.4. Право видачі нарядів та розпоряджень надається працівникам з числа адміністративно-технічного персоналу організації, які мають групу V - в електроустановках напругою вище 1000 В і групу IV- в електроустановках напругою до 1000 В.

У разі відсутності працівників, які мають право видавати наряди і розпорядження, при роботах із запобігання аваріям або ліквідації їх наслідків допускається видача нарядів і розпоряджень працівниками з числа оперативного персоналу, що мають групу IV. Надання оперативному персоналу права видавати наряди і розпорядження має бути оформлено письмовою вказівкою керівника організації.

3. Що необхідно зробити після відключення вимикачів, роз'єднувачів і вимикачів навантаження з ручним управлінням?

3.1.3. Після відключення вимикачів, роз'єднувачів (отделителей) і вимикачів навантаження з ручним управлінням необхідно візуально переконатися в їх відключенні і відсутності шунтуючих перемичок.

4. Який порядок виконання операцій з підготовки робочого місця перед допуском до робіт на щоглових ТП і КТП кіоскового типу?

4.7.2. Допуск до робіт на щоглових ТП і КТП кіоскового типу незалежно від наявності або відсутності напруги на лінії повинен бути проведений тільки після відключення спочатку комутаційних апаратів напругою до 1000 В, потім лінійного роз'єднувача напругою вище 1000 В і накладення заземлення на струмоведучі частини підстанції. Якщо можлива подача напруги з боку 380/220 В, то лінії цієї напруги повинні бути відключені з протилежного живильної боку, вжиті заходи проти їх помилкового чи самовільного включення, а на підстанції на ці лінії до комутаційних апаратів встановлені заземлення.

5. В яких випадках виписується наряд на проведення робіт з використанням пересувної випробувальної установки і хто здійснює допуск до випробувань електрообладнання?

5.1.2. Випробування електрообладнання, в тому числі і поза електроустановок, що проводяться з використанням пересувної випробувальної установки, повинні виконуватися за нарядом.

Допуск до випробувань електрообладнання в діючих електроустановках здійснює оперативний персонал відповідно до розділу 2.7 цих Правил, а поза електроустановок- відповідальний керівник робіт або, якщо він не призначений, виконавець робіт.

Проведення випробувань в процесі робіт з монтажу або ремонту обладнання повинно обумовлюватись рядку "Доручається" наряду (додаток № 4 до цих Правил).

6. Допустима відстань від механізмів ГПМ до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою? Дії машиніста крана, автопідйомника, робочих люльки при зіткненні стріли крана, кошики люльки з струмоведучими частинами, що перебувають під напругою.

11.8. При проїзді, установці і роботі автомобілів, вантажопідіймальних машин і механізмів відстані від підйомних і висувних частин, стропів, вантажозахватних пристосувань, вантажів до струмопровідних частин, що перебувають під напругою, повинні бути не менше зазначених у табл.

 Напруга, кВ  Відстань від людей і застосовуваних ними інструментів і пристосувань, від тимчасових огорож, м  Відстані від механізмів і вантажопідіймальних машин в робочому і транспортом положенні, від стропів, вантажозахоплювальних пристроїв і вантажів, м
 до 1  на ПЛ  0,6  1,0
   В інших електроустановках  Не нормується (без дотику)  1,0
 1 - 35  0,6  1,0
 60 *, 110  1,0  1,5
 (В ред. Змін і доповнень, затв. Мінпраці РФ 18.02.2003, Міненерго РФ 20.02.2003)
 1,5  2,0
 2,0  2,5
 2,5  3,5
 400 *, 500  3,5  4,5
 (В ред. Змін і доповнень, затв. Мінпраці РФ 18.02.2003, Міненерго РФ 20.02.2003)
 5,0  6,0
 800 *  3,5  4,5
 8,0  10,0

11.12. Якщо в результаті зіткнення зі струмовідними частинами або виникненні електричного розряду механізм чи вантажопідіймальна машина опиняться під напругою, доторкатися до них і спускатися з них на землю або підніматися на них до зняття напруги забороняється.

11.15. У разі зіткнення стріли крана або корзини (колисці) підйомного механізму з струмоведучими частинами, що перебувають під напругою, машиніст повинен вжити заходів до якнайшвидшого розриву виник контакту і відведення рухомої частини механізму від струмоведучих частин на відстань, не менше зазначеного в табл.1.1, попередивши оточуючих працівників про те, що механізм перебуває під напругою.

7. Хто несе відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки?

Стаття 38. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки відповідно до чинного законодавства несуть:

власники майна;

керівники федеральних органів виконавчої влади;

керівники органів місцевого самоврядування;

особи, уповноважені володіти, користуватися або розпоряджатися майном, у тому числі керівники організацій;

особи, в установленому порядку призначені відповідальними за забезпечення пожежної безпеки;

посадові особи в межах їх компетенції.

Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки для квартир (кімнат) в будинках державного, муніципального та відомчого житлового фонду покладається на відповідальних квартиронаймачів або орендарів, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Особи, зазначені в частині першій цієї статті, інші громадяни за порушення вимог пожежної безпеки, а також за інші правопорушення в галузі пожежної безпеки можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Частина четверта втратила силу з 1 січня 2008 р

8. Які приміщення називаються сухими? Які приміщення вологими? Які приміщення називаються сирими? Які приміщення називаються особливо сирими? Які приміщення називаються жаркими?

1.1.6. Сухі приміщення - приміщення, в яких відносна вологість повітря не перевищує 60%.

При відсутності в таких приміщеннях умов, зазначених в 1.1.10-1.1.12, вони називаються нормальними.

1.1.7. Вологі приміщення - приміщення, в яких відносна вологість повітря більше 60%, але не перевищує 75%.

1.1.8. Сирі приміщення - приміщення, в яких відносна вологість повітря перевищує 75%.

1.1.9. Особливо сирі приміщення - приміщення, в яких відносна вологість повітря близька до 100% (стеля, стіни, підлогу і предмети, що знаходяться в приміщенні, покриті вологою).

1.1.10. Запеклі приміщення - приміщення, в яких під впливом різних теплових випромінювань температура постійно або періодично (більше 1 доби) перевищує +35 ° С (наприклад, приміщення з сушарками, випалювальні печами, котельні).Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці. Якою мірою ці обов'язки розподіляються для вас. | Охоронна зона підземних кабельних ліній (до 1000В; вище 1000В).

Перерахуйте організаційні заходи, що забезпечують безпеку робіт в електроустановках і осіб, відповідальних за безпечне ведення робіт. | Права і обов'язки керівника організації в галузі пожежної безпеки. | Б І Л Е Т № 3 3гр. ЕБ | Причини виникнення пожеж. Ваші дії при виявленні вогнища пожежі. Дії керівника після пожежі. | Права працівника на безпечні умови праці. (Ст.219) | Б І Л Е Т № 4 3гр. ЕБ | Засоби пожежогасіння. Вимоги до пожежних гідрантів. (ППБ Глава 25) | Порядок забезпечення та видачі працівникам спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту. Порядок їх зберігання і використання. (ТК ст.221) | Б І Л Е Т № 5 3гр. ЕБ | З вбудованим газовим (газогенеруючих) джерелом тиску |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати