На головну

Адміністративно-правовий статус громадян РФ, поняття, структура. Права і обов'язки громадян у сфері держ. управління.

  1. A) Федеральна служба по нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор)
  2. C) звільнення від замещаемой посади цивільної служби
  3. D) нормами Загальної частини адміністративного права
  4. I-d діаграма вологого повітря, її структура. Характерні випадки зміни стану повітря і їх зображення на I-d діаграмі.
  5. I. Конституційний лад РФ: поняття, структура і базові характеристики.
  6. I. Пристрій Європейського Суду з прав людини
  7. IBM, а також тому, що ця компанія була найдосвідченішою в сфері надання телеком

Адміністративно-правовий статус громадянина Росії є встановлені законом і іншими правовими актами права, обов'язки і відповідальність громадянина, що забезпечують його участь в управлінні державою і задоволення громадських і приватних інтересів завдяки діяльності державних органів.

Структура адміністративно-правового статусу:

- Адміністративна правоздатність - здатність бути суб'єктом адміністративного права, мати права і виконан-няти обов'язки адміністративно-правового характеру;

- Адміністративна дієздатність - здатність особи своїми особистими діями набувати суб'єктивні права і виконувати обов'язки, а також нести відповідальність відповідно до норм адміністративно-правового характеру;

- Сукупність прав та обов'язків;

- Відповідальність;

- Гарантії реалізації прав і обов'язків.

Права і обов'язки громадян у сфері державного управління можна умовно розділити на чотири блоки.

Перший - необхідні для участі в управлінні справами держави безпосередньо і через своїх представите-лей, а також за допомогою рівного доступу до державної служби (ст. 32 Конституції РФ). При цьому поняття участь в управлінні «справами держави» широке і, охоплює всі сфери життя країни.

Другий - для їх реалізації необхідна активна діяльність і сприяння виконавчої влади, посадових осіб органів державного управління. (Право на проведення зборів, мітингів, демонстрацій та інших публічних заходів (ст. 31 До РФ), право на об'єднання для захисту своїх інтересів (ст. 30)

Третій - їх реалізація вимагає від органів виконавчої влади, посадових осіб різноманітною функціо-нальної де-ності щодо їх захисту, державної гарантії, створення умов для практичного здійснення. (Каж-дий громадянин має право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом, на рівний захист від якої б то не було дис-крімінаціі, ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання і т. Д)

Четвертий - пов'язаний з участю громадян в діяльності органів виконавчої влади, наприклад, в якості чле-нів науково-технічних, експертно-консультативних, координаційних рад, міжвідомчих та робочих комис-сій, позаштатних інспекторів, інструкторів, експертів і т. П., В складі членів організацій, що діють цілком на про-суспільних засадах, - наприклад добровільних народних дружин.

Недотримання громадянами обязанностей- тягнуть можливість застосування заходів правового впливу. Несправедливо-мірне поведінка є адміністративними правопорушеннями. Громадянин реалізує свої права і обов'язки за допомогою наступних правомірних дій: фактичного використання прав; придбання законних прав; захисту порушених прав.

 Поняття, форми, стадії правотворчої діяльності органів виконавчої влади. | Порядок розгляду і гарантії розгляду звернень громадян в органи державної влади. хуево розписаний

Предмет, метод і система адміністративного права. | Особливості предмета галузі адміністративного права | Специфіка методології адміністративного права, поняття і види методів адміністративного права. | Поняття, особливості, види адміністративно-правових норм. | Загальна характеристика джерел адміністративного права. | Поняття, основні риси, види адміністративно-правових відносин. | Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання. | Поняття, ознаки, види актів державного управління. | Поняття і види адміністративно-правових форм. | Стаття 10. Розгляд звернення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати