На головну

Порядок утворення пожежно - технічної комісії. Її склад та порядок роботи.

  1. I. Порядок заключения трудового договора
  2. I. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности
  3. II. Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам с врожденными пороками внутренних органов у плода
  4. II. Порядок разработки индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
  5. II. Порядок формирования экспертных групп, организация экспертизы заявленных на Конкурс проектов и регламент работы Конкурсной комиссии
  6. III. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период родов и в послеродовой период
  7. IV. Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими хирургической помощи

3.15. На підприємствах із кількістю працівників 50 і більше осіб за рішенням трудового колективу створюються пожежно-технічні комісії (далі - ПТК). Їх роботу необхідно організовувати згідно з Типовим положенням про пожежно-технічну комісію, затвердженим наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.02.2004 N 70 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за N 222/8821.

1.4. ПТК створюється за рішенням трудового колективу підприємства. На підставі цього рішення наказом керівника підприємства встановлюється персональний склад ПТК та порядок її
роботи. На підставі цього Типового положення розробляється Положення про ПТК підприємства, яке затверджується його керівником та погоджується з керівником місцевого органу ДПН.

Метою створення ПТК є залучення інженерно-технічних працівників, службовців тощо до активної участі у роботі щодо попередження пожеж, і посилення протипожежного захисту
підприємств.

3.1. До складу ПТК включаються інженерно-технічні працівники, діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням технологічних процесів, експлуатацією та обслуговуванням
електроустановок, систем водопостачання, зв'язку, виробничої автоматики, автоматичного протипожежного захисту тощо, а також керівники штатних або добровільних протипожежних формувань і фахівці з пожежної безпеки підприємства, уповноважені трудовим колективом з питань охорони праці, представники профспілок.
3.2. Голова ПТК, заступник голови та секретар ПТК обираються на її засіданні.

На посаду голови ПТК обирається головний інженер або один із заступників керівника підприємства, установи та організації, а на посаду секретаря - фахівець підприємства з питань пожежної безпеки.Допуск до роботи з електроустановками, вимоги до електротехнічного персоналу. | Непрямой массаж сердца

Основні розділи Закону України "Про охорону праці". | Порядок створення добровільної пожежної дружини. | Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Заборона роботи в нічний час. | Білет №4. | Основні завдання добровільної пожежної дружини. Пожежна дружина та пожежна команда. | Норми піднімання і переміщення важких речей жінками-робітницями та неповнолітніми. | Служба охорони праці підприємства. Функціональні обов'язки та права(за Статтею 15 Закону України "Про охорону праці"). | Джерела пожежної небезпеки на виробництві. | Оживлення методом штучного дихання "з рота в ніс": принципи, порядок дій. | Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці (за Статтею 32 Закону України "Про охорону праці"). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати