Головна

ПИТАННЯ 43. Правила перекладу чисел з однієї системи в іншу (на прикладі систем числення з основою 2 8, 10, 16).

  1. A) повідомляється про неможливість дати відповідь по суті поставленого питання в зв'язку з неприпустимістю розголошення зазначених відомостей
  2. A) Добре організовані системи
  3. AB0-СИСТЕМА
  4. ART-підсистеми
  5. B) Погано організовані (або дифузні) системи
  6. C) однієї тисячі рублів
  7. CASE-засоби проектування інформаційних систем

Переклад чисел з однієї системи числення в іншу становить важливу частину машинної арифметики. Розглянемо основні правила перекладу.

1. Для перекладу двійкового числа в десяткове необхідно його записати у вигляді многочлена, що складається з творів цифр числа і відповідного ступеня числа 2, і обчислити за правилами десяткової арифметики:

При перекладі зручно користуватися таблицею ступенів двійки:

Таблиця 4. Ступені числа 2

 n (ступінь)

Приклад. число  перевести в десяткову систему числення.

2. Для перекладу вісімкового числа в десяткове необхідно його записати у вигляді многочлена, що складається з творів цифр числа і відповідного ступеня числа 8, і обчислити за правилами десяткової арифметики:

При перекладі зручно користуватися таблицею ступенів вісімки:

Таблиця 5. Ступені числа 8

 n (ступінь)

Приклад. число  перевести в десяткову систему числення.

3. Для перекладу шістнадцятирічного числа в десяткове необхідно його записати у вигляді многочлена, що складається з творів цифр числа і відповідного ступеня числа 16, і обчислити за правилами десяткової арифметики:

При перекладі зручно користуватися таблицею ступенів числа 16:

Таблиця 6. Ступені числа 16

 n (ступінь)

4. Для перекладу десяткового числа в двійкову систему його необхідно послідовно ділити на 2 до тих пір, поки не залишиться залишок, менший або рівний 1. Число в двійковій системі записується як послідовність останнього результату ділення і залишків від ділення в зворотному порядку.

Приклад. число  перевести в двійкову систему числення.

5. Для перекладу десяткового числа в вісімкову систему його необхідно послідовно ділити на 8 до тих пір, поки не залишиться залишок, менший або рівний 7. Число в вісімковій системі записується як послідовність цифр останнього результату ділення і залишків від ділення в зворотному порядку.

Приклад. число  перевести в вісімкову систему числення.

6. Для перекладу десяткового числа в шістнадцяткову систему його необхідно послідовно ділити на 16 до тих пір, поки не залишиться залишок, менший або рівний 15. Число в шістнадцятковій системі записується як послідовність цифр останнього результату ділення і залишків від ділення в зворотному порядку.

Приклад. число  перевести в шістнадцяткову систему числення.

7. Переклад правильних дробів з десяткової системи числення в недесяткових. Для перекладу правильної десяткового дробу в іншу систему цю дріб треба послідовно множити на основу тієї системи, в яку вона перекладається. При цьому множаться тільки дробові частини. Дріб в новій системі записується у вигляді цілих частин творів, починаючи з першого.

Приклад.

перекласти 0.312510  "8" с.с.

Результат: 0.312510 = 0.248

Зауваження. Кінцевою десяткового дробу в іншій системі числення може відповідати нескінченна (іноді періодична) дріб. У цьому випадку кількість знаків у поданні дробу в новій системі береться в залежності від необхідної точності.

Приклад.

перекласти 0.6510  "2" с.с. Точність 6 знаків.

Результат: 0.6510  0.10 (1001) 2

8. Для перекладу неправильної десяткового дробу в систему числення з недесяткових підставою необхідно окремо перевести цілу частину і окремо дробову.

9. Для перекладу вісімкового або шістнадцятирічного числа в двійкову форму досить замінити кожну цифру цього числа відповідним Трехразрядное двійковим числом (тріадою) (Таб. 1) або чотирирозрядний двійковим числом (тетрадой)

10. Переклад правильних дробів з десяткової системи числення в недесяткових. Для перекладу правильної десяткового дробу в іншу систему цю дріб треба послідовно множити на основу тієї системи, в яку вона перекладається. При цьому множаться тільки дробові частини. Дріб в новій системі записується у вигляді цілих частин творів, починаючи з першого.

12. Для перекладу вісімкового або шістнадцятирічного числа в двійкову форму досить замінити кожну цифру цього числа відповідним Трехразрядное двійковим числом (тріадою) (Таб. 1) або чотирирозрядний двійковим числом (тетрадой) (Таб. 1), при цьому відкидають непотрібні нулі в старших і молодших розрядах.

Приклад.

а) Перевести 305.48  "2" с.с.
Особливості економічного моделювання | ПИТАННЯ 44. Основи математичної логіки.

ПИТАННЯ 30. Операційні системи: призначення, класифікація, приклади. | ПИТАННЯ 31. Прикладні програми: призначення, класифікація, приклади. | ПИТАННЯ 32. Інтегрований програмний продукт Microsoft Office (склад, призначення, особливості використання). | ПИТАННЯ 33. Операційна система WINDOWS. Основні об'єкти та прийоми управління WINDOWS. Головне меню. Вікна. | ПИТАННЯ 34. Поняття файлової структури. Файли і папки. Операції з файловою структурою. | ПИТАННЯ 35. Стандартні програми WINDOWS. Службові програми. | ПИТАННЯ 36. Текстовий процесор Microsoft Word. Загальні відомості про текстовому процесорі. Інтерфейс. Засоби автоматизації розробки документів. | ПИТАННЯ 37. Технологія виконання окремих операцій в текстовому редакторі | ПИТАННЯ 40. Поняття моделювання і моделі. Мета і завдання моделювання. | ПИТАННЯ 41. Види моделювання. Рівні моделювання. Моделювання в економіці. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати