Головна

PAGE7. ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК МЕТОД ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

  1. Стандартний алгоритм симплекс-методу
  2. DFD - методологія в проектуванні ІС
  3. I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  4. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  5. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  6. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  7. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання

експеримент - Один з основних (поряд зі спостереженням) методів наукового пізнання взагалі, психологічного дослідження зокрема. Відрізняється від спостереження активним втручанням в ситуацію з боку дослідника, що здійснює планомірне маніпулювання однієї або декількома змінними(Факторами) і реєстрацію супровідних змін у поводженні досліджуваного об'єкта.

Правильно поставлений експеримент дозволяє перевіряти гіпотезив причинно-наслідкових казуальних відносинах, не обмежуючи констатацією зв'язку (Кореляції)між змінними. Розрізняють традиційні і факторні плани проведення експерименту.

Особливу категорію методів психологічного дослідження і впливу утворюють формують, або навчальні, експерименти. Вони дозволяють направлено формувати особливості таких психічних процесів, як сприймання, увага, пам'ять, мислення.

процедура експериментускладається в спрямованому створенні або підборі таких умов, які забезпечують надійне виділення досліджуваного фактора, і в реєстрації змін, пов'язаних з його впливом.

Найчастіше в психолого-педагогічних експериментах мають справу з 2 групами: експериментальної, в яку включається досліджуваний фактор, і контрольної, в якій він відсутній.

Експериментатор на свій розсуд може видозмінювати умови проведення досвіду і спостерігати наслідки такої зміни. Це, зокрема, дає можливість знаходити найбільш раціональні прийоми в навчально-виховній роботі з учнями. Наприклад, змінюючи умови заучування того чи іншого навчального матеріалу, можна встановити, за яких умов запам'ятовування буде найбільш швидким, міцним і точним. Проводячи дослідження при однакових умовах з різними випробуваними, експериментатор може встановити вікові та індивідуальні особливості протікання психічних процесів у кожного з них.

Психолого-педагогічні експерименти розрізняються: за формою проведення; кількості змінних; цілям; характером організації дослідження.

За формою проведення виділяють два основних види експерименту - лабораторний і природний.

лабораторний експериментпроводиться в спеціально організованих, штучних, умовах, покликаних забезпечити чистоту результатів. Його застосовують в тих випадках, коли необхідно отримати точні і надійніпоказники при строго визначених умовах.

Природний експеримент.Зазначені недоліки лабораторного експерименту в деякій мірі усуваються при організації природного експерименту. Вперше цей метод був запропонований в 1910 р А. Ф. Лазурський на 1-му Всеросійському з'їзді по експериментальній педагогіці. Природний експеримент проводиться в звичайних умовах в рамках звичної для випробувані діяльності, наприклад навчальних занять або гри.

формуючий експеримент - Застосовуваний у віковій і педагогічній психології метод простежування змін психіки дитини в процесі активного впливу дослідника на випробуваного. Синоніми формуючого експерименту: перетворюючий, творчий, який виховує, навчальний, метод активного формування психіки.

мета експерименту, що констатує - Вимір наявного рівня розвитку (рівня розвитку абстрактного мислення, морально-вольових якостей особистості і т. П.).СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК МЕТОД ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ | ТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ | Завдання педагогічної психології | ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ | СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ | ЗВ'ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ з іншими науками | Основні проблеми педагогічної психології | властивості знань | Етапи засвоєння наукових знань. | Структурна організація засвоєння. | Природа процесу засвоєння. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати