Головна

вибіркова дисперсія

  1. Хвилі. Рівняння біжучої хвилі. Дисперсія хвиль.
  2. Питання 13: Дисперсія світла.
  3. Питання 53 Спектральні характеристики дифракційної решітки. Кутова дисперсія (визначення і розрахунок). Область дисперсії.
  4. Вибіркова амністія.
  5. Вибіркова перевірка якості вантажу
  6. вибіркова середня

Для того щоб охарактеризувати розсіювання спостережуваних значень кількісної ознаки вибірки навколо свого середнього значення , вводять зведену характеристику - вибіркову дисперсію.

вибіркової дисперсією називають середнє арифметичне квадратів відхилення спостережуваних значень ознаки від їх середнього значення .

Якщо всі значення x1, х2, ..., xn ознаки вибірки обсягу п різні, то

.

Якщо ж значення ознаки x1, х2, ..., xk мають відповідно частоти п1, n2, ..., nk, причому n1 + n2+ ... + Nk = n, то

,

тобто вибіркова дисперсія є середня зважена квадратів відхилень з вагами, рівними відповідним частотам.

Крім дисперсії для характеристики розсіювання значень ознаки вибіркової сукупності навколо свого середнього значення користуються зведеної характеристикою-середнім квадратичним відхиленням.

Вибірковим середнім квадратичним відхиленням (стандартом) називають квадратний корінь з вибіркової дисперсії:

.Генеральна дисперсія | Точність оцінки, довірча ймовірність (надійність). Довірчий інтервал

Закон рівномірного розподілу ймовірностей | показовий розподіл | Числові характеристики показового розподілу | Завдання математичної статистики | Генеральна і вибіркова сукупності | Статистичний розподіл вибірки | Емпірична функція розподілу | Статистичні оцінки параметрів розподілу | Генеральна середня | вибіркова середня |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати