На головну

Історія розвитку місцевого самоврядування в Росії 23 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

19) затвердження правил благоустрою території поселення, що встановлюють в тому числі вимоги до утримання будинків (включаючи житлові будинки), споруд і земельних ділянок, на яких вони розташовані, до зовнішнього вигляду фасадів і огорож відповідних будівель і споруд, перелік робіт з благоустрою та періодичність їх виконання; встановлення порядку участі власників будівель (приміщень в них) і споруд у благоустрої прилеглих територій; організація благоустрою території поселення (включаючи освітлення вулиць, озеленення території, установку покажчиків з назвами вулиць і номерами будинків, розміщення і утримання малих архітектурних форм), а також використання, охорони, захисту, відтворення міських лісів, лісів особливо охоронюваних природних територій, розташованих в межах населених пунктів поселення;

(П. 19 ст ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 361-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

20) затвердження генеральних планів поселення, правил землекористування і забудови, затвердження підготовленої на основі генеральних планів поселення документації з планування території, видача дозволів на будівництво (за винятком випадків, передбачених Градостроітельнимкодексом Російської Федерації, іншими федеральними законами), дозволів на введення об'єктів в експлуатацію при здійсненні будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва, розташованих на території поселення, затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування поселень, резервування земель і вилучення, в тому числі шляхом викупу, земельних ділянок в межах поселення для муніципальних потреб, здійснення муніципального земельного контролю в межах поселення, здійснення в випадках, передбачених Містобудівною кодексомРоссійской Федерації, оглядів будівель, споруд та видача рекомендацій щодо усунення виявлених в ході таких оглядів порушень;

(В ред. Федеральних законів від 29.12.2004 N 191-ФЗ, від 10.05.2007 N 69-ФЗ, від 15.06.2007 N 100-ФЗ, від 18.07.2011 N 224-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ , від 18.07.2011 N 243-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ, від 25.06.2012 N 93-ФЗ, від 21.07.2014 N 234-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

21) присвоєння адрес об'єктам адресації, зміна, анулювання адрес, привласнення найменувань елементів вулично-дорожньої мережі (за винятком автомобільних доріг федерального значення, автомобільних доріг регіонального або міжмуніципального значення, місцевого значення муніципального району), найменувань елементів планувальної структури в межах поселення, зміна, анулювання таких найменувань, розміщення інформації в державному адресному реєстрі;

(П. 21 ст ред. Федерального закону від 28.12.2013 N 443-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

22) організація ритуальних послуг та утримання місць поховання;

23) організація і здійснення заходів з територіальної оборони та цивільної оборони, захисту населення і території поселення від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;

(П. 23 введений Федеральним законом від 29.12.2004 N 199-ФЗ, в ред. Федерального закону від 05.04.2013 N 55-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

24) створення, утримання і організація діяльності аварійно-рятувальних служб і (або) аварійно-рятувальних формувань на території поселення;

(П. 24 введений Федеральним законом від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

25) втратив чинність. - Федеральний закон від 25.11.2008 N 222-ФЗ;

(Див. Текст в попередній редакції)

26) здійснення заходів щодо забезпечення безпеки людей на водних об'єктах, охорони їх життя і здоров'я;

(П. 26 введений Федеральним законом від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

27) створення, розвиток і забезпечення охорони лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів місцевого значення на території поселення, а також здійснення державного контролю в галузі використання і охорони особливо охоронюваних природних територій місцевого значення;

(П. 27 введений Федеральним законом від 29.12.2004 N 199-ФЗ, в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

28) сприяння в розвитку сільськогосподарського виробництва, створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва;

(П. 28 введений Федеральним законом від 31.12.2005 N 199-ФЗ, в ред. Федерального закону від 18.10.2007 N 230-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

29) втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 29.12.2006 N 258-ФЗ;

(Див. Текст в попередній редакції)

30) організація і здійснення заходів по роботі з дітьми та молоддю в поселенні;

(П. 30 введений Федеральним законом від 31.12.2005 N 199-ФЗ)

31) здійснення в межах, встановлених водним законодавством Російської Федерації, повноважень власника водних об'єктів, інформування населення про обмеження їх використання;

(П. 31 введений Федеральним законом від 03.06.2006 N 73-ФЗ)

32) здійснення державного лісового контролю;

(П. 32 введений Федеральним законом від 04.12.2006 N 201-ФЗ, в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

33) надання підтримки громадянам та їх об'єднанням, які беруть участь в охороні громадського порядку, створення умов для діяльності народних дружин;

(П. 33 в ред. Федерального закону від 02.04.2014 N 70-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

33.1) надання приміщення для роботи на обслуговуваному адміністративному ділянці поселення співробітнику, заміщає посаду дільничного уповноваженого поліції;

(П. 33.1 введений Федеральним законом від 19.07.2011 N 247-ФЗ)

33.2) до 1 січня 2017 року надання співробітнику, заміщає посаду дільничного уповноваженого поліції, і членам його сім'ї житлового приміщення на період виконання співробітником обов'язків по вказаній посаді;

(П. 33.2 введений Федеральним законом від 19.07.2011 N 247-ФЗ)

34) надання підтримки соціально орієнтованим некомерційним організаціям в межах повноважень, встановлених статтями 31.1 і 31.3Федерального закону від 12 січня 1996 року N 7-ФЗ "Про некомерційні організації";

(П. 34 введений Федеральним законом від 05.04.2010 N 40-ФЗ)

35) втратив чинність. - Федеральний закон від 28.12.2013 N 416-ФЗ;

(Див. Текст в попередній редакції)

36) втратив чинність. - Федеральний закон від 14.10.2014 N 307-ФЗ;

(Див. Текст в попередній редакції)

37) забезпечення виконання робіт, необхідних для створення штучних земельних ділянок для потреб поселення, проведення відкритого аукціону на право укласти договір про створення штучного земельної ділянки відповідно до федеральним законом;

(П. 37 введений Федеральним законом від 19.07.2011 N 246-ФЗ)

38) здійснення заходів щодо протидії корупції в межах поселення;

(П. 38 введений Федеральним законом від 21.11.2011 N 329-ФЗ)

39) участь у відповідності з Федеральним законом від 24 липня 2007 року N 221-ФЗ "Про державний кадастр нерухомості" у виконанні комплексних кадастрових робіт.

(П. 39 введений Федеральним законом від 22.12.2014 N 447-ФЗ)

1.1. Втратив чинність з 1 січня 2007 року. - Федеральний закон від 29.12.2006 N 258-ФЗ.

(Див. Текст в попередній редакції)

2. Втратив чинність з 1 січня 2007 року. - Федеральний закон від 29.12.2006 N 258-ФЗ.

(Див. Текст в попередній редакції)

3. До питань місцевого значення сільського поселення належать питання, передбачені пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за винятком використання, охорони, захисту, відтворення міських лісів, лісів особливо охоронюваних природних територій, розташованих в межах населених пунктів поселення), 21, 28, 30, 33 частини 1 цієї статті. Законами суб'єкта Російської Федерації і прийнятими відповідно до них статутом муніципального району та статутами сільських поселень за сільськими поселеннями можуть закріплюватися також інші питання з числа предусмотреннихчастью 1 цієї статті питань місцевого значення міських поселень.

(Частина 3 введена Федеральним законом від 27.05.2014 N 136-ФЗ)

4. Інші питання місцевого значення, передбачені частиною 1 цієї статті для міських поселень, не віднесені до питань місцевого значення сільських поселень відповідно до частини 3 цієї статті, на територіях сільських поселень вирішуються органами місцевого самоврядування відповідних муніципальних районів.

(Частина 4 введена Федеральним законом від 27.05.2014 N 136-ФЗ)

Стаття 14.1. Права органів місцевого самоврядування міського, сільського поселення на вирішення питань, не віднесених до питань місцевого значення поселень

(В ред. Федерального закону від 27.05.2014 N 136-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

(Введена Федеральним законом від 29.12.2006 N 258-ФЗ)

1. Органи місцевого самоврядування міського, сільського поселення мають право на:

(В ред. Федерального закону від 27.05.2014 N 136-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

1) створення музеїв поселення;

2) втратив чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 365-ФЗ;

(Див. Текст в попередній редакції)

3) вчинення нотаріальних дій, передбачених законодавством, в разі відсутності в поселенні нотаріуса;

4) участь у здійсненні діяльності з опіки та піклування;

5) втратив чинність. - Федеральний закон від 25.12.2012 N 271-ФЗ;

(Див. Текст в попередній редакції)

6) створення умов для здійснення діяльності, пов'язаної з реалізацією прав місцевих національно-культурних автономій на території поселення;

7) сприяння національно-культурному розвитку народів Російської Федерації і реалізації заходів у сфері міжнаціональних відносин на території поселення;

8) участь в організації та здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки муніципальних підприємств і установ, що знаходяться на території поселення;

(П. 8 введений Федеральним законом від 25.11.2008 N 222-ФЗ)

8.1) створення муніципальної пожежної охорони;

(П. 8.1 введений Федеральним законом від 27.12.2009 N 365-ФЗ)

9) створення умов для розвитку туризму;

(П. 9 введений Федеральним законом від 25.12.2008 N 281-ФЗ)

10) надання підтримки громадським наглядовим комісіям, які здійснюють громадський контроль за забезпеченням прав людини і сприяння особам, що знаходяться в місцях примусового утримання;

(П. 10 введений Федеральним законом від 06.12.2011 N 411-ФЗ)

11) надання підтримки громадським об'єднанням інвалідів, а також створеним загальноросійськими громадськими об'єднаннями інвалідів організаціям відповідно до Федерального закону від 24 листопада 1995 року N 181-ФЗ "Про соціальний захист інвалідів в Російській Федерації";

(П. 11 введений Федеральним законом від 10.07.2012 N 110-ФЗ)

12) створення умов для організації проведення незалежної оцінки якості надання послуг організаціями в порядку і на умовах, які встановлені федеральними законами;

(П. 12 введений Федеральним законом від 21.07.2014 N 256-ФЗ)

13) надання громадянам житлових приміщень муніципального житлового фонду за договорами найму житлових приміщень житлового фонду соціального використання відповідно до житловим законодавством.

(П. 13 введений Федеральним законом від 21.07.2014 N 217-ФЗ)

2. Органи місцевого самоврядування міського, сільського поселення має право вирішувати питання, зазначені в частині 1 цієї статті, брати участь у здійсненні інших державних повноважень (непереданих їм відповідно до статті 19 цього Закону), якщо це участь передбачено федеральними законами, а також вирішувати інші питання, не віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органів державної влади і не виключені з їх компетенції федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, за рахунок доходів місцевих бюджетів, за винятком міжбюджетних трансфертів, наданих з бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, і надходжень податкових доходів за додатковими нормативами відрахувань.

(В ред. Федеральних законів від 28.11.2009 N 283-ФЗ, від 27.05.2014 N 136-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

Стаття 15. Питання місцевого значення муніципального району

1. До питань місцевого значення муніципального району відносяться:

1) складання і розгляд проекту бюджету муніципального району, затвердження та виконання бюджету муніципального району, здійснення контролю за його виконанням, складання та затвердження звіту про виконання бюджету муніципального району;

(П. 1 ст ред. Федерального закону від 23.06.2014 N 165-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

2) встановлення, зміна та скасування місцевих податків і зборів муніципального району;

3) володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності муніципального району;

4) організація в межах муніципального району електро- і газопостачання поселень в межах повноважень, встановлених законодавством Російської Федерації;

(В ред. Федерального закону від 25.06.2012 N 91-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

5) дорожня діяльність щодо автомобільних доріг місцевого значення поза межами населених пунктів в межах муніципального району, здійснення муніципального контролю за збереженням автомобільних доріг місцевого значення поза межами населених пунктів в межах муніципального району, і забезпечення безпеки дорожнього руху на них, а також здійснення інших повноважень в галузі використання автомобільних доріг та здійснення дорожньої діяльності відповідно до законодавства Російської Федерації;

(В ред. Федеральних законів від 08.11.2007 N 257-ФЗ, від 11.07.2011 N 192-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

6) створення умов для надання транспортних послуг населенню та організація транспортного обслуговування населення між поселеннями в межах муніципального району;

6.1) участь в профілактиці тероризму і екстремізму, а також в мінімізації і (або) ліквідації наслідків проявів тероризму та екстремізму на території муніципального району;

(П. 6.1 введений Федеральним законом від 27.07.2006 N 153-ФЗ)

6.2) розробка і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення міжнаціональної та міжконфесійної злагоди, підтримку і розвиток мов і культури народів Російської Федерації, які проживають на території муніципального району, реалізацію прав національних меншин, забезпечення соціальної та культурної адаптації мігрантів, профілактику міжнаціональних (міжетнічних) конфліктів;

(П. 6.2 введений Федеральним законом від 22.10.2013 N 284-ФЗ)

7) участь у попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території муніципального району;

КонсультантПлюс: примітка.

Пункт 8 частини 1 статті 15 набирає чинності в терміни, встановлені федеральним законом, що визначає порядок організації та діяльності муніципальної міліції (абзац другий частини 3 статті 83 даного документа).

8) організація охорони громадського порядку на території муніципального району муніципальної міліцією;

8.1) надання приміщення для роботи на обслуговуваному адміністративному ділянці муніципального району співробітнику, заміщає посаду дільничного уповноваженого поліції;

(П. 8.1 введений Федеральним законом від 19.07.2011 N 247-ФЗ)

8.2) до 1 січня 2017 року надання співробітнику, заміщає посаду дільничного уповноваженого поліції, і членам його сім'ї житлового приміщення на період виконання співробітником обов'язків по вказаній посаді;

(П. 8.2 введений Федеральним законом від 19.07.2011 N 247-ФЗ)

9) організація заходів межпоселенческого характеру з охорони навколишнього середовища;

10) втратив чинність. - Федеральний закон від 31.12.2005 N 199-ФЗ;

(Див. Текст в попередній редакції)

11) організація надання загальнодоступного і безкоштовного дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти за основними загальноосвітніми програмами в муніципальних освітніх організаціях (за винятком повноважень щодо фінансового забезпечення реалізації основних загальноосвітніх програм відповідно до федеральних державних освітніх стандартів), організація надання додаткової освіти дітей в муніципальних освітніх організаціях (за винятком додаткової освіти дітей, фінансове забезпечення якого здійснюється органами державної влади суб'єкта Російської Федерації), створення умов для здійснення нагляду і догляду за дітьми, утримання дітей в муніципальних освітніх організаціях, а також організація відпочинку дітей в канікулярний час;

(П. 11 в ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

12) створення умов для надання медичної допомоги населенню на території муніципального району (за винятком територій поселень, включених до затвердженого Урядом Російської Федерації перелік територій, населення яких забезпечується медичною допомогою в медичних організаціях, підвідомчих федеральному органу виконавчої влади, який здійснює функції по медико-санітарному забезпеченню населення окремих територій) відповідно до територіальної програмою державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги;

(В ред. Федеральних законів від 29.11.2010 N 313-ФЗ, від 25.11.2013 N 317-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

13) втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 29.12.2006 N 258-ФЗ;

(Див. Текст в попередній редакції)

14) організація утилізації і переробки побутових і промислових відходів;

15) затвердження схем територіального планування муніципального району, твердження підготовленої на основі схеми територіального планування муніципального району документації з планування території, ведення інформаційної системи забезпечення містобудівної діяльності, здійснюваної на території муніципального району, резервування і вилучення, в тому числі шляхом викупу, земельних ділянок в межах муніципального району для муніципальних потреб;

(В ред. Федеральних законів від 29.12.2004 N 191-ФЗ, від 15.06.2007 N 100-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

15.1) затвердження схеми розміщення рекламних конструкцій, видача дозволів на встановлення та експлуатацію рекламних конструкцій на території муніципального району, анулювання таких дозволів, видача розпоряджень про демонтаж самовільно встановлених рекламних конструкцій на території муніципального району, які здійснюються відповідно до Федерального закону від 13 березня 2006 року N 38-ФЗ "Про рекламу" (далі - Федеральний закон "Про рекламу");

(П. 15.1 введений Федеральним законом від 16.10.2006 N 160-ФЗ, в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 98-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

16) формування і утримання муніципального архіву, включаючи зберігання архівних фондів поселень;

17) зміст на території муніципального району межпоселенческіх місць поховання, організація ритуальних послуг;

18) створення умов для забезпечення поселень, що входять до складу муніципального району, послугами зв'язку, громадського харчування, торгівлі та побутового обслуговування;

19) організація бібліотечного обслуговування населення межпоселенческого бібліотеками, комплектування та забезпечення схоронності їх бібліотечних фондів;

(В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 199-ФЗ, від 29.12.2006 N 258-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

19.1) створення умов для забезпечення поселень, що входять до складу муніципального району, послугами з організації дозвілля та послугами організацій культури;

(П. 19.1 введений Федеральним законом від 31.12.2005 N 199-ФЗ)

19.2) створення умов для розвитку місцевого традиційного народного художньої творчості в поселеннях, що входять до складу муніципального району;

(П. 19.2 введений Федеральним законом від 31.12.2005 N 199-ФЗ)

20) вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості поселень, що входять до складу муніципального району, за рахунок коштів бюджету муніципального району;

21) організація і здійснення заходів з територіальної оборони та цивільної оборони, захисту населення і території муніципального району від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;

(П. 21 введений Федеральним законом від 29.12.2004 N 199-ФЗ, в ред. Федерального закону від 05.04.2013 N 55-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

22) створення, розвиток і забезпечення охорони лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів місцевого значення на території муніципального району, а також здійснення державного контролю в галузі використання і охорони особливо охоронюваних природних територій місцевого значення;

(П. 22 введений Федеральним законом від 29.12.2004 N 199-ФЗ, в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

23) організація і здійснення заходів з мобілізаційної підготовки муніципальних підприємств і установ, що знаходяться на території муніципального району;

(П. 23 введений Федеральним законом від 29.12.2004 N 199-ФЗ, в ред. Федерального закону від 25.11.2008 N 222-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

24) здійснення заходів щодо забезпечення безпеки людей на водних об'єктах, охорони їх життя і здоров'я;

(П. 24 введений Федеральним законом від 29.12.2004 N 199-ФЗ)

25) створення умов для розвитку сільськогосподарського виробництва в поселеннях, розширення ринку сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, надання підтримки соціально орієнтованим некомерційним організаціям, благодійної діяльності та добровольчеству;

(П. 25 введений Федеральним законом від 31.12.2005 N 199-ФЗ, в ред. Федеральних законів від 18.10.2007 N 230-ФЗ, від 05.04.2010 N 40-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

26) забезпечення умов для розвитку на території муніципального району фізичної культури і масового спорту, організація проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів муніципального району;

(П. 26 введений Федеральним законом від 31.12.2005 N 199-ФЗ)

27) організація і здійснення заходів межпоселенческого характеру по роботі з дітьми та молоддю;

(П. 27 введений Федеральним законом від 31.12.2005 N 199-ФЗ)

28) здійснення в межах, встановлених водним законодавством Російської Федерації, повноважень власника водних об'єктів, встановлення правил використання водних об'єктів загального користування для особистих і побутових потреб, включаючи забезпечення вільного доступу громадян до водних об'єктів загального користування та їх береговим смугах;

(П. 28 введений Федеральним законом від 03.06.2006 N 73-ФЗ, в ред. Федерального закону від 19.07.2011 N 246-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

29) здійснення державного лісового контролю;

(П. 29 введений Федеральним законом від 18.07.2011 N 242-ФЗ)

30) втратив чинність. - Федеральний закон від 28.12.2013 N 416-ФЗ;

(Див. Текст в попередній редакції)

31) втратив чинність. - Федеральний закон від 14.10.2014 N 307-ФЗ;

(Див. Текст в попередній редакції)

32) забезпечення виконання робіт, необхідних для створення штучних земельних ділянок для потреб муніципального району, проведення відкритого аукціону на право укласти договір про створення штучного земельної ділянки відповідно до федеральним законом;

(П. 32 введений Федеральним законом від 19.07.2011 N 246-ФЗ)

33) здійснення заходів щодо протидії корупції в межах муніципального району;

(П. 33 введений Федеральним законом від 21.11.2011 N 329-ФЗ)

34) присвоєння адрес об'єктам адресації, зміна, анулювання адрес, привласнення найменувань елементів вулично-дорожньої мережі (за винятком автомобільних доріг федерального значення, автомобільних доріг регіонального або міжмуніципального значення), найменувань елементів планувальної структури в межах межселенной території муніципального району, зміна, анулювання таких найменувань, розміщення інформації в державному адресному реєстрі;

(П. 34 введений Федеральним законом від 28.12.2013 N 443-ФЗ)

35) здійснення державного земельного контролю на межселенной території муніципального району;

(П. 35 введений Федеральним законом від 21.07.2014 N 234-ФЗ)

36) організація відповідно до Федерального закону від 24 липня 2007 року N 221-ФЗ "Про державний кадастр нерухомості" виконання комплексних кадастрових робіт та затвердження карти-плану території.

(П. 36 введений Федеральним законом від 22.12.2014 N 447-ФЗ)

1.1. Втратив чинність з 1 січня 2007 року. - Федеральний закон від 29.12.2006 N 258-ФЗ.

(Див. Текст в попередній редакції)

2. Органи місцевого самоврядування муніципального району володіють всіма правами і повноваженнями органів місцевого самоврядування поселення на міжселищних територіях, в тому числі повноваженнями органів місцевого самоврядування поселення по встановленню, зміни та скасування місцевих податків і зборів відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори.

(В ред. Федеральних законів від 29.12.2006 N 258-ФЗ, від 27.12.2009 N 365-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

3. Втратив чинність з 1 січня 2007 року. - Федеральний закон від 29.12.2006 N 258-ФЗ.

(Див. Текст в попередній редакції)

4. Органи місцевого самоврядування окремих поселень, що входять до складу муніципального району, має право укладати угоди з органами місцевого самоврядування муніципального району про передачу їм здійснення частини своїх повноважень щодо вирішення питань місцевого значення за рахунок міжбюджетних трансфертів, що надаються з бюджетів цих поселень до бюджету муніципального району в відповідно до Бюджетного кодексомРоссійской Федерації.

(В ред. Федеральних законів від 28.11.2009 N 283-ФЗ, від 30.11.2011 N 361-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

Органи місцевого самоврядування муніципального району вправі укладати угоди з органами місцевого самоврядування окремих поселень, що входять до складу муніципального району, про передачу їм здійснення частини своїх повноважень щодо вирішення питань місцевого значення за рахунок міжбюджетних трансфертів, що надаються з бюджету муніципального району до бюджетів відповідних поселень відповідно до Бюджетнимкодексом Російської Федерації.

(В ред. Федеральних законів від 28.11.2009 N 283-ФЗ, від 30.11.2011 N 361-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

Зазначені угоди повинні укладатися на певний термін, містити положення, що встановлюють підстави і порядок припинення їх дії, в тому числі дострокового, порядок визначення щорічного обсягу зазначених у цій частині міжбюджетних трансфертів, необхідних для здійснення переданих повноважень, а також передбачати фінансові санкції за невиконання угод. Порядок укладення угод визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального освіти.

(В ред. Федеральних законів від 28.11.2009 N 283-ФЗ, від 23.06.2014 N 165-ФЗ)

(Див. Текст в попередній редакції)

Для здійснення переданих відповідно до зазначених угод повноважень органи місцевого самоврядування мають право додатково використовувати власні матеріальні ресурси і фінансові кошти у випадках і порядку, передбачених рішенням представницького органу муніципального освіти.

(Абзац введений Федеральним законом від 25.12.2008 N 281-ФЗ)

5. Місцева адміністрація муніципального району здійснює повноваження місцевої адміністрації поселення, що є адміністративним центром муніципального району, у випадках, передбачених абзацом третім частини 2 статті 34 цього Закону, за рахунок власних доходів і джерел фінансування дефіциту бюджету муніципального району.

(Частина 5 введена Федеральним законом від 03.12.2012 N 244-ФЗ)

Стаття 15.1. Права органів місцевого самоврядування муніципального району на вирішення питань, не віднесених до питань місцевого значення муніципальних районів

(Введена Федеральним законом від 29.12.2006 N 258-ФЗ)

1. Органи місцевого самоврядування муніципального району мають право на:

1) створення музеїв муніципального району;

2) втратив чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 27.12.2009 N 365-ФЗ;

(Див. Текст в попередній редакції)

3) участь у здійсненні діяльності з опіки та піклування;

4) створення умов для здійснення діяльності, пов'язаної з реалізацією прав місцевих національно-культурних автономій на території муніципального району;

5) надання сприяння національно-культурному розвитку народів Російської Федерації і реалізації заходів у сфері міжнаціональних відносин на території муніципального району;Історія розвитку місцевого самоврядування в Росії 22 сторінка | Історія розвитку місцевого самоврядування в Росії 24 сторінка

Історія розвитку місцевого самоврядування в Росії 12 сторінка | Історія розвитку місцевого самоврядування в Росії 13 сторінка | Історія розвитку місцевого самоврядування в Росії 14 сторінка | Історія розвитку місцевого самоврядування в Росії 15 сторінка | Історія розвитку місцевого самоврядування в Росії 16 сторінка | Історія розвитку місцевого самоврядування в Росії 17 сторінка | Історія розвитку місцевого самоврядування в Росії 18 сторінка | Історія розвитку місцевого самоврядування в Росії 19 сторінка | Історія розвитку місцевого самоврядування в Росії 20 сторінка | Історія розвитку місцевого самоврядування в Росії 21 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати