На головну

Схема функціональної структури АСУ ТП АЕС.

  1. V Етап. Розробка структурної та функціональної схем системи якості
  2. а) схема змішаної неврівноваженості; б) розрахункова схема
  3. Автогрейдери. Основні параметри, робочі органи, продуктивність, область застосування.
  4. Адаптаційні організаційні структури і її основні типи.
  5. Алгоритм розрахунку структури зображення з використанням ФРЛ.
  6. Алгоритми циклічної структури
  7. Аналіз авторської структури потоку

УСВБ - Керуючі системи, важливі для безпеки; УСБ - Керуючі системи безпеки;СУЗ- Система управління захисту реактора; УСБТ- Керуючі системи безпеки за технологічними параметрами; СІАЗ - система індустріального антисейсмічного захисту; Система контролю й керування СБ - Керуючі системи нормальної експлуатації, важливі

для безпеки; СКУ РВ - Система контролю і управління реакторного відділення; СКУ ТО -система контролю і управління турбінного відділення; А СРК - Автоматизована система радіаційного контролю; СКУ ПЗ - система контролю і управління протипожежним захистом;

СПАМ - Система післяаварійного моніторингу; СКУД- Система контролю, управління і діагностики реакторного відділення; Система контролю й керування - Керуючі системи нормальної експлуатації; СКУ ЕЧ- Система контролю і управління електричної частини енергоблоку; СКУ ВП - Система контролю і управління водопідготовкою; СКУ ВХР - Система контролю та управління водно-хімічним режимом; СРПВЕ - Система реєстрації параметрів, важливих для експлуатації

СКУ ЕЧ - Система контролю і управління електричної частини енергоблоку;

СКУ ВП - Система контролю і управління водопідготовкою;

АСРК- Автоматизована система радіаційного контролю;

СКУ ВХР- Система контролю та управління водно-хімічним режимом;

СКУ ПЗ- Система контролю і управління протипожежним захистом;

СІАЗ - Система індустріального антисейсмічного захисту;

система дистанційного візуального контролю обладнання АЕС;

система реєстрації параметрів, важливих для експлуатації (СРПВЕ);

система реєстрації аварійних ситуацій (система типу "Чорний ящик");

45. Структурна схема АСУ ТП АЕС з ВВЕР - 1000.Ієрархія структури АСУ ТП АЕС. | Функції СВБУ.

Призначення і функції системи реєстрації важливих параметрів | Призначення, склад, функції, порядок роботи системи реєстрації | Призначення, склад, функції системи дистанційного візуального | Рівень контролю, управління і захисту АСУ ТП енергоблока. | Тенденції створення АСУ ТП АЕС. | В основі АСУ ТП - уніфіковані мікропроцесорні ПТС, що дозволяє скоротити витрати на проектування, виготовлення та експлуатацію СКУ окремих систем. | Склад програмно-технічних засобів (ПТС) СВБУ. | Призначення і склад робочої станції (РС). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати