На головну

В основі АСУ ТП - уніфіковані мікропроцесорні ПТС, що дозволяє скоротити витрати на проектування, виготовлення та експлуатацію СКУ окремих систем.

  1. Lt; У. Середні короткострокові витрати для чотирьох підприємств різних розмірів
  2. ORDER BY дозволяє впорядковувати виводяться записи відповідно до значень одного або декількох обраних стовпців.
  3. А) формування абстрактного сприйняття політики на основі отримання знань про політичні нормах і цінностях;
  4. Автоматика включення синхронних генераторів на паралельну роботу. Способи автоматичного включення, мікропроцесорні автоматичні синхронізатори
  5. Агрегатні стани речовини. Їх пояснення на основі МКТ. Питомі теплоти плавлення і пароутворення.
  6. Агроекосистеми, їх відмінності від природних екосистем. Наслідки діяльності людини в екосистемах. Збереження екосистем.
  7. Агроекосистеми, їх відмінності від природних екосистем. Наслідки діяльності людини в екосистемах. Збереження екосистем.

3. При створенні керуючих систем безпеки мають місце такі підходи:

комбінований з використанням елементів "жорсткої логіки" і програмованих засобів (АЕС з ВВЕР-640, АЕС з ВВЕР-1000);

розробка УСБ (СУЗ, УСБТ) на базі програмованих засобів (АЕС "Темеlin");

застосування принципу різноманітності обладнання (АЕС "Temelin"), принципу функціонального розмаїття (АЕС з ВВЕР-640).

4. При створенні засобів низової автоматики (Система контролю й керування, контролю й керування СБ) мають місце:

впровадження мікропроцесорних функціональних модулів; застосування модулів, які забезпечують вирішення завдань програмно-логічного управління (Teleperm ХР, ТПТС).

5. Мають місце нестандартні інтерфейси (наприклад, шина CS-275). Відповідно, пару ПТК з СВБУ здійснюється за допомогою шлюзів.

42. Фактори підвищення надійності та ефективності систем управління сучасних АЕС.

В основу підвищення надійності та ефективності систем управління сучасних АЕС прийняті наступні фактори [1,4]:

· Функціональна децентралізація системи;

· Створення розподілених, інтегрованих АСУТП з ієрархічною структурою;

· Застосування в АСУ ТП засобів, спеціально призначених для використання на АЕС;

· Резервування програмно-технічних засобів, діагностування на рівні функціональних модулів;

· Наявність сучасної технології розробки АСУТП;

· Використання комп'ютеризованих засобів на БПУ;

· Впровадження в УСБ засобів обчислювальної техніки;

· Впровадження стандартних способів передачі даних, стандартних протоколів, операційних систем, реляційних баз даних.

Функціональна децентралізація передбачає декомпозицію технологічних систем енергоблоку на функціонально-технологічні комплекси, підсистеми, групи і окреме обладнання (гл. 5). Загальна задача управління технологічним процесом енергоблоку містить комплекс завдань, пов'язаних з управлінням окремими функціонально-технологічними підсистемами і групами, узгодженням їх роботи і забезпеченням ефективного людино-машинного взаємодії [5, 6].

АСУ ТП АЕС об'єднує АСУ ТП загальностанційної частини і АСУ ТП енергоблоків і являє собою інтегровану, ієрархічної структури

систему, в якій на вищому рівні ієрархії автоматизована система диспетчерського управління енергосистеми, на наступному рівні АСУ ТП загальностанційної частини і на нижньому рівні АСУ ТП енергоблоків.

У структурі АСУ ТП енергоблока прийнято поділ на два рівня ієрархії:

· Блоковий рівень;

· Нижній рівень (низова автоматика).

До складу нижнього рівня АСУ ТП входять керуючі та інформаційні системи. Зазначені системи є автономними і реалізують конкретні функції контролю і управління відповідно до декомпозицией технологічних систем енергоблоку. Інтеграція СКУ здійснюється засобами блочного рівня.

 Тенденції створення АСУ ТП АЕС. | Ієрархія структури АСУ ТП АЕС.

Призначення і функції системи реєстрації важливих параметрів | Призначення, склад, функції, порядок роботи системи реєстрації | Призначення, склад, функції системи дистанційного візуального | Рівень контролю, управління і захисту АСУ ТП енергоблока. | Схема функціональної структури АСУ ТП АЕС. | Функції СВБУ. | Склад програмно-технічних засобів (ПТС) СВБУ. | Призначення і склад робочої станції (РС). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати