Головна

Концептуальна модель даних інформаційної бази

  1. b. при медичному обстеженні учнів шкіл району частина даних про зростання представлена ??в сантиметрах, а частина - в метрах
  2. I. 7. Концептуальна модель геокосмічних електростанції
  3. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  4. L Модель бізнес-организации
  5. L Модель бізнес-процесів
  6. L Модель бізнес-функцій
  7. MIGRATE DATA (МИГРАЦИЯ ДАНИХ)

На підставі результатів опису макетів форм вхідних і вихідних документів предметної області (див. Дод. 25-28), а також вимог, що пред'являються до інформаційної системи (див. П. 1.8), розроблено концептуальну модель даних інформаційної бази управління взаєморозрахунками з контрагентами підприємства сфери послуг. Модель представлена ??у вигляді діаграми «сутність-зв'язок» і містить всі виявлені сутності та взаємозв'язку між ними, що відображають основні бізнес-правила предметної області.

Серед основних бізнес-правил можна виділити наступні:

1. На кожну заявку формується відповідне рішення про прийняття до виконання або відмову.

2. Якщо видається рішення про відмову, то з довідника «Причин відмов» вибирається тільки одна причина, найбільш точно і повно відображає висновок.

3. Контрагент може бути зареєстрований тільки за однією адресою.

Діаграма забезпечує стандартний спосіб визначення даних і відносин між ними. Фактично за допомогою ER-діаграми здійснюється деталізація сховищ даних проектованої системи, а також документуються сутності і способи їх взаємодії, включаючи ідентифікацію об'єктів, важливих для даної предметної області (сутностей), властивостей цих об'єктів (атрибутів) і їх відносин з іншими об'єктами (зв'язків) .

Сутності та зв'язку іменовані таким чином, щоб однозначно асоціюватися з об'єктами реляційної моделі.

Діаграма побудована з використанням CASE-засобу AllFusion ERwin Data Modeler 4.1 відповідно до методології IDEF1x. Концептуальна модель даних на рівні сутність-зв'язок представлена ??в дод. 29.Проектування функціонального забезпечення | Розробка екранних форм

Розробка дерева функцій | Розробка сценарію діалогу | Розробка дерева виклику програмних модулів | Технологія введення інформації в систему | Технологія контролю введеної інформації | Технологія відновлення даних в системі | Технологія реалізації бізнес-процесів в системі | Опис АРМ користувачів інформаційної системи | АРМ провідного спеціаліста відділу по роботі з клієнтами. | АРМ фахівця 1 категорії відділу по роботі з клієнтами. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати