На головну

Основні принципи формування кадрової політики підприємства

  1. B) Спорту, туризму і молодіжної політики
  2. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  3. D) установам і підприємствам кримінально-виконавчої системи, організаціям інвалідів
  4. I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  5. I.2.2. Основні будівельні креслення.
  6. I.3.2. Цілі і основні етапи розбивочних робіт.
  7. II. 1994 - 2002 роки - період формування розвинутої галузі, становлення і зростання агентств, освоєння і адаптація зарубіжного досвіду

Залежно від стадії формування кадрової політики підприємства виділяють різні його принципи і випливають з них вимоги до кадрове політиці підприємства.

1. Стадія розробки кадрової політики:

§ принцип індивідуальності - формується під потреби конкретного підприємства і, відбиваючи загальні методологічні підходи, перш за все враховує його індивідуальну і галузеву специфіку;

§ принцип комплексності - розробляється з урахуванням взаємозалежності і взаємозв'язку базових напрямків кадрової політики;

§ принцип пріоритетності - забезпечує переважні умови розвитку найбільш значущих елементів;

§ принцип перспективності - відображає не тільки поточні, а й перспективні цілі, визначені в попередньо розробленої стратегічної концепції розвитку підприємства;

§ принцип адаптованості - припускає можливість оперативної самоадаптації системи управління персоналом до мінливих зовнішніх або внутрішніх умов.

2. Стадія реалізації кадрової політики:

§ принцип орієнтованості-увазі орієнтацію використовуваних методів управління на конкретні категорії персоналу;

§ принцип багатофакторності-передбачає забезпечення багатофакторного впливу на об'єкт управління в особі конкретного працівника або трудового колективу;

§ принцип мотивованості - передбачає створення необхідної мотивування (зацікавленості)

§ для ефективного виконання персоналом встановлених йому функцій;

§ принцип відповідальності - передбачає забезпечення прямої індивідуальної та колективної відповідальності за неефективне виконання встановлених функцій.

 Служба управління персоналом, її завдання і місце в управлінні організацією. | Базові напрямки кадрової політики підприємства

Сутність інформаційного забезпечення в менеджменті. | Технологія інформаційної діяльності | Організація інформаційного забезпечення управління організацією. Закони: ефективного сприйняття, запам'ятовування, осмислення, інформації; стійкості і дохідливості інформації. | Роль і місце інформаційних технологій в стратегічному і оперативному управлінні персоналом. | Конфлікт: поняття, види, етапи розвитку, методи управління, профілактика і порядок дозволу. | Організаційні структури управління організацією: основні типи і їх характеристика. | Управління етичними нормами в діяльності організації. | Функціональний розподіл праці в управлінні. | Інноваційний менеджмент: поняття, роль і місце в управлінні організацією. | Стратегічний менеджмент: поняття, роль і місце в управлінні організацією. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати