На головну

Аналіз забезпеченості та ефективності використання товарних ресурсів.

  1. ABC-XYZ аналіз
  2. Finance, бета-аналіз брендів)
  3. Gt; Йде аналіз голосу.
  4. II етап роботи над твором: Аналіз
  5. SNW-аналіз
  6. SNW-аналіз сильних і слабких сторін організації
  7. SNW-підхід до аналізу сильних і слабких сторін фірми

Головний фактор успішного розвитку товарообігу - забезпеченість і раціональність використання товарних ресурсів. Проводячи аналіз, перш за все перевіряють, як товарні ресурси забезпечували успішне виконання плану і динаміку розвитку роздрібного товарообігу, задоволення попиту покупців на окремі товари. Роздрібний товарообіг залежить від надходження товарів і стану товарних запасів. На його обсяг впливає інше вибуття товарів. Ця залежність може бути виражена формулою товарного балансу: Зн + П = Р + В + 3К, де Зн - запаси товарів на початок звітного періоду; П - надходження товарів; Р - роздрібний товарообіг; В - інше вибуття товарів; Зк - запаси товарів на кінець звітного періоду. Вплив показників товарного балансу на розвиток роздрібного товарообігу можна визначити, застосувавши таку формулу: Р = Зн + П - В - Зк. Отже, на виконання плану і динаміку роздрібного товарообігу позитивний вплив надають завищені товарні запаси на початок досліджуваного періоду (якщо товари користуються попитом) і зростання надходження товарів, негативне - збільшення іншого вибуття товарів і завищені товарні запаси на кінець аналізованого періоду. Аналіз товарних ресурсів торговельного підприємства починають з складання і вивчення товарного балансу. Причому всі показники відображаються в товарному балансі по роздрібній вартості. В товарний баланс повинні включатися всі запаси товарів (поточні, сезонні і дострокового завозу). За планові товарні запаси на початок року беруть їх нормативи на четвертий квартал минулого року, на кінець року - нормативи четвертного кварталу звітного року. Якщо відсутні планові або фактичні дані про надходження товарів, то їх можна визначити за такою формулою: П = Р + В + Зк - Зн. Важливим питанням аналізу є вивчення ефективності використання товарних ресурсів, правильності їх розподілу між магазинами та іншими торговельними підрозділами. Основним показником оцінки ефективності використання товарних ресурсів є обсяг товарообігу на один рубль товарних ресурсів (Етов), який визначається за формулою: Етов = Р / Зн + П - ЗК. При аналізі можуть визначатися зворотний показник ефективності використань товарних ресурсів, тобто обсяг товарних ресурсів на один рубль роздрібного товарообігу а також приватні показники ефективності їх використання. До приватним показниками ефективності використання товарних ресурсів відноситься частка іншого вибуття товарів в товарних ресурсах або в обсязі товарообігу. Частку іншого вибуття товарів в товарних ресурсах вивчають по всьому його об'єму і окремим видам (нормованих і ненормованих товарних втрат, уцінку, псування і недостач товарів, оптової їх реалізації та ін.).

 Аналіз ритмічності товарообігу. | Факторний аналіз роздрібного товарообігу.

Сутність прийому елімінування. Спосіб ланцюгових підстановок. | Сутність прийому елімінування. Спосіб абсолютних різниць. | Сутність прийому елімінування. Спосіб відносних різниць. | Використання економіко-математичних методів в економічному аналізі. | Класифікація факторів в економічному аналізі. | Комплексна оцінка резервів виробництва. Поняття і особливості методу економічного аналізу. | Особливості торговельної діяльності та основні напрямки її аналізу. | Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу роздрібного товарообігу. | Система показників товарообігу. | Аналіз виконання прогнозних показників і динаміки товарообігу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати