Головна

Захист соціально-трудових прав професійними спілками.

  1. Адміністративно-правовий захист прав і свобод громадян
  2. Активний захист промежини (епізіотомія, перінеотомія). Епізіоррафія, перінеоррафія (показання, техніка).
  3. Анодна захист. Використання пасивності в практиці захисту від корозії.
  4. антивірусний захист
  5. Речове-правовий захист титульного володіння
  6. Віброакустичні забруднення навколишнього середовища. Вібрація. Захист від вібрацій. Виброгашение і вібропоглощеніе. Індивідуальні засоби захисту від вібрацій.
  7. віброзахист машин

Профспілка (определ-е по ФЗ про профспілки) - добровль товариств-е об'єд-е гр-н, зв-хх загальними виробництв-ми, проф інтересами.

Осн-е ф-ції профспілки

- Подання раб-ков у відносинах з орг-ми влади МС, раб-вою

- Захист прав та інтересів раб-ков.

Якщо мова йде про індивід-х трудових відносинах, то профспілка захищає права раб-ков тільки членів профспілки (наприклад, звільняючи-е раб-ка члена профспілки - осущ-ся з урахуванням думки профспілкового органу). Якщо мова йде про коллектінв права та інтереси - профспілка захищає і представляє інтереси всіх раб-ков, незалежно від членства в профспілці (за умови наділення їх повноваженнями на Предст-ть в установл-м порядку).

Осн-е форми захисту профспілками прав та інтересів раб-ков:

1. Осущ-ня контролю за дотриманням раб-вою Т-го зак-ва. Подальше реагування на виявлене порушення.

2. Вираз думки при прийнятті раб-вою рішень, які зачіпають права і інтереси раб-ков.

Профспілковий контроль можуть осущ-ть: 1) профспілкового органу, що діють в даній орг-ції (напр., Профком), 2) профспілкові предствіла-ли (довірені особи), в т. Ч. Керівники профспілки, профорганізатори і інші особи, уполномоч -е на цей контроль статутом профспілки і т. д, 3) спец-е профспілкових уполномоч-е з охорони праці, 4) специализир-е органи, створювані профспілками - наприклад, профспілкові інспекція т-а (пр-я інспекція т-да профспілки). Займається контролем за дотриманням трудового зак-ва (положень ТК та інших актів) - дотримання правил укладення ТД, зрад-я ТД, робочий час, час відпочинку і т. Д.). Їх м створ-ть не всі профспілки (тільки загальноросійські профспілки та їх об'єднання, міжрегіональні або територіальні об'єднання профспілок). Сфера деят-ти профспілкових інспекторів обмежена орг-цяімі, в к-х працюють члени даної профспілки або члени профспілок, що входять в дану орг-цію), якщо немає - увійти не можуть.

Полномоч профспілкових інспектор Т-да (схожі з полнмооч держ інспекторів Т-так - контроль, перевірка, отримання інформ, безпосереднє реагування на виявлені порушення):

а) пред'явлення раб-вою вимоги про усунення виявленого порушення (термін - тиждень з дня отримання). Профспілковий іспенкціі Т-ли не мають важелів впливу на раб-дателя. Тому, якщо вони отримують мотивує-й відмова, вони можуть:

1. звернутися в орг держ нагляду і контролю

2. звернутися за дорученням раб-ка до суду

3. звернення до вищестоящого должн-му особі, вишестоящ орг по відношенню до того повинн особі, органу, до к-му були пред'явлені вимоги. (Щоб ця особа притягнуто до дисциплінарної відп-ти, аж до звільнення.

б) вираз профспілкових орг-м своєї думки. Раб-датлеь зобов його вчить-ть в 3 вип:

1. При прийнятті локальних актів, правил внутр-го Т-го розпорядку і т. Д. У всіх цих вип - мова про облік думки виборного органу первинної профспілкової орг-ції (т. Е. Ця орг-ція повинна бути низовою ланкою більш Найбільше профспілкове орг-ції, т. е. це не д. б. просто незалежна профспілка створений раб-ками даної орг-ції). Т. о. зак-ль усуває несерйозні профспілки, люблячі скандали. Процедура - складна. Але виконання її обов'язково. Її порушення призводить до того, що прийнятий акт буде чинним.

2. У разі розірвання ТД з працівником - членом профспілки. Наруш. процедури - звільнення не законним.

3. Коли раб-датель приймає управленч-е рішення ненормативну хар-ра (некот-е) - залучення до понаднормової роботи, до роботи в вихідн, свята.Правова організація самозахисту трудових прав. | Тема 9. Забезпечення і захист соціальних прав громадян засобами адміністративного права

Правове регулювання реалізації соціальних прав громадян у сфері охорони здоров'я. | Право громадян на медико-соціальну допомогу. | Права пацієнта в сфері охорони здоров'я і медико-соціальної допомоги. | Організація діяльності системи охорони здоров'я в РФ як гарантія реалізації соціальних прав громадян у сфері охорони здоров'я. | Види медичної допомоги та правила її надання. | Правове регулювання реалізації соціальних прав громадян в сфері освіти. | Розвиток системи освіти як гарантія реалізації соціальних прав громадян в сфері освіти. | Види і типи освітніх установ. | Гарантії реалізації права на доступну і якісну освіту. | Поняття, суб'єкти, форми, способи і заходи захисту соціально-трудових прав громадян. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати