На головну

ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ ТА ОРГАНІВ

  1. II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  2. PR-діяльність органів місцевого самоврядування
  3. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
  4. Адміністративно-територіальне управління в Росії. Створення федеральних органів.
  5. Акредитація органів з сертифікації та випробувальних (вимірювальних) лабораторій
  6. Актові книги органів ЗАГС.
  7. Акти органів міжнародних організацій.

(Введений Федеральним законом від 30.12.2012 N 288-ФЗ)

Стаття 57.1. Громадяни, які перебувають в резерві

1. Громадяни, які перебувають у запасі Збройних Сил Російської Федерації, запасі Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, запасі Федеральної служби безпеки Російської Федерації, можуть вступити в мобілізаційні людські резерви Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів на добровільній основі шляхом укладення контракту про перебування в резерві відповідно до цього закону.

2. Порядок надходження в резерв, перебування в резерві і виключення з резерву визначається цим Законом, іншими федеральними законами, Положенням про порядок перебування громадян Російської Федерації в мобілізаційному людському резерві і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

3. Громадяни, які перебувають в резерві, є резервістами і мають права та обов'язки, встановлені цим Законом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

Стаття 57.2. Контракт про перебування в резерві

1. Контракт про перебування в резерві полягає між громадянином і від імені Російської Федерації - Міністерством оборони Російської Федерації або іншим федеральним органом виконавчої влади, в якому цим Законом передбачена військова служба, в особі командира (начальника) військової частини письмово за типовою формою в порядку , який визначається Положенням про порядок перебування громадян Російської Федерації в мобілізаційному людському резерві, і передбачає підготовку громадянина до військової служби з мобілізації та виконання ним обов'язків військової служби у випадках, передбачених цим законом.

2. В контракті про перебування в резерві закріплюються добровільність надходження громадянина в резерв, термін, протягом якого громадянин зобов'язується перебувати в резерві, і умови контракту про перебування в резерві.

3. Умови контракту про перебування в резерві включають в себе обов'язок громадянина перебувати в резерві протягом встановленого контрактом про перебування в резерві терміну, сумлінно виконувати обов'язки резервіста, встановлені цим Законом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, а також право громадянина на дотримання його прав і прав членів його сім'ї, включаючи одержання соціальних гарантій і компенсацій, встановлених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

4. Контракт про перебування в резерві вступає в силу з дня його підписання відповідною посадовою особою відповідно до Положення про порядок перебування громадян Російської Федерації в мобілізаційному людському резерві і припиняє свою дію у випадках і порядку, встановлених статтею 57.8 справжнього Федерального закону.

5. Укладення контракту про перебування в резерві, припинення його дії, а також інші відносини, пов'язані з ним, регулюються цим Законом, іншими федеральними законами, Положенням про порядок перебування громадян Російської Федерації в мобілізаційному людському резерві і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

6. У контракті про перебування в резерві передбачається умова про те, що кошти федерального бюджету, витрачені на військову або спеціальну підготовку резервіста, підлягають відшкодуванню в разі розірвання контракту про перебування в резерві на підставі, передбаченій підпунктом "г" або "д" пункту 1 або підпунктом "б" або "в" пункту 2 статті 57.8 справжнього Федерального закону, а також розмір підлягають відшкодуванню коштів.

Стаття 57.3. Термін контракту про перебування в резерві

1. Перший контракт про перебування в резерві полягає на термін три роки.

2. Новий контракт про перебування в резерві може укладатися на строк три роки, п'ять років або на менший термін - до настання граничного віку перебування в резерві.

3. Граничний вік перебування в резерві відповідає граничному віку перебування в запасі, що встановлюється для громадян зі складу запасу другого розряду.

Стаття 57.4. Укладення контракту про перебування в резерві

1. Перший контракт про перебування в резерві може бути укладений з громадянином, що не мають громадянства (підданства) іноземної держави:

а) перебувають в запасі, раніше котрі проходили військову службу і мають військове звання:

солдата, матроса, сержанта, старшини, прапорщики і мічмани, - у віці до 42 років;

молодшого лейтенанта, лейтенанта, старшого лейтенанта, капітана, капітан-лейтенанта, - у віці до 47 років;

майора, капітана 3 рангу, підполковника, капітана 2 рангу, - у віці до 52 років;

полковника, капітана 1 рангу, - у віці до 57 років;

б) завершили навчання за програмою військової підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі при федеральному державному освітньому установі вищої професійної освіти протягом п'ятнадцяти років після зарахування в запас з присвоєнням військового звання офіцера.

2. Громадянин, що надходить в резерв, повинен відповідати вимогам, що пред'являються до громадян, що надходять на військову службу за контрактом.

3. Контракт про перебування в резерві не може бути укладений з громадянином:

а) мають відстрочку від призову на військову службу з мобілізації або звільнення від військових зборів;

б) щодо якої ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа щодо якої передано в суд;

в) які мають не зняту чи не погашену судимість за вчинення злочину;

г) який відмовився від проходження процедури оформлення допуску до державної таємниці або яким відмовлено в оформленні допуску до державної таємниці, якщо виконання ним посадових обов'язків по військової посади, по якій громадянин може бути приписаний до військової частини (може бути призначений в спеціальне формування) для призову на військову службу під час мобілізації, пов'язане з використанням відомостей, що становлять державну таємницю;

д) які мають громадянство (підданство) іноземної держави.

4. Контракт про перебування в резерві може бути укладений з громадянином, що знаходиться на державну цивільну службу Російської Федерації, за умови його відповідності вимогам, встановленим цим Законом, та в разі, якщо перебування в резерві нічого очікувати бути причиною обмежень і заборон, пов'язаних з державної цивільною службою Російської Федерації, визначених законом від 27 липня 2004 року N 79-ФЗ "Про державну цивільну службу Російської Федерації".

Стаття 57.5. Атестація резервіста. кваліфікаційний іспит

З метою всебічної та об'єктивної оцінки резервіста, визначення його призначення, відповідності займаній військової посади і перспектив його подальшого перебування в резерві проводяться атестація і кваліфікаційний іспит резервіста в порядку, визначеному Положенням про порядок перебування громадян Російської Федерації в мобілізаційному людському резерві.

Стаття 57.6. Перебування в резерві

Резервіст виконує військовий обов'язок відповідно до цього Закону та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації.

Стаття 57.7. Обов'язки і відповідальність резервіста

1. Резервіст зобов'язаний з'явитися до військової частини в термін, зазначений в мобілізаційному приписі, порядку і (або) розпорядження військового комісаріату, для виконання обов'язків за відповідною військової посади.

2. Резервіст виконує й інші обов'язки, встановлені Положенням про порядок перебування громадян Російської Федерації в мобілізаційному людському резерві.

3. У разі невиконання обов'язків резервіста громадянин, який перебуває в резерві, притягується до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації.

Стаття 57.8. Підстави виключення з резерву

1. Громадянин підлягає виключенню з резерву:

а) за віком - після досягнення граничного віку перебування в запасі;

б) після закінчення терміну контракту про перебування в резерві;

в) за станом здоров'я - у зв'язку з визнанням його військово-лікарською комісією не придатним або обмежено придатним до військової служби;

г) у зв'язку з позбавленням його військового звання;

д) у зв'язку з набранням законної сили вироком суду про призначення резервісту покарання у вигляді позбавлення волі або позбавлення волі умовно;

е) у зв'язку з припиненням громадянства Російської Федерації або набуттям громадянства (підданства) іноземної держави;

ж) у зв'язку з виникненням підстав для відстрочки від призову на військову службу з мобілізації або звільнення від військових зборів.

2. Громадянин може бути достроково виключений з резерву:

а) у зв'язку з організаційно-штатними заходами;

б) у зв'язку з невиконанням ним умов контракту про перебування в резерві;

в) у зв'язку з відмовою в допуску до державної таємниці або позбавленням зазначеного допуску;

г) у зв'язку з надходженням на службу до Слідчого комітету Російської Федерації, органи і установи прокуратури Російської Федерації і призначенням на посаду судді.

3. Громадянин, який перебуває в резерві, має право на дострокове вилучення з резерву:

а) у зв'язку з істотним і (або) систематичним порушенням відносно нього умов контракту про перебування в резерві;

б) за сімейними обставинами:

в зв'язку з необхідністю постійного догляду за батьком, матір'ю, дружиною, рідним братом, рідною сестрою, дідусем, бабусею або усиновлювачем, які потребують за станом здоров'я відповідно до висновку федерального установи медико-соціальної експертизи за місцем їхнього проживання в постійному сторонньому догляді (допомоги, нагляд), при відсутності інших осіб, зобов'язаних за законом їх утримувати зазначених громадян;

в зв'язку з необхідністю догляду за дитиною, яка не досягла віку 18 років, якого резервіст виховує без матері дитини;

в зв'язку з необхідністю здійснення обов'язків опікуна або піклувальника неповнолітнього рідного брата або неповнолітньої рідної сестри при відсутності інших осіб, зобов'язаних за законом їх утримувати зазначених громадян.

4. Громадянин, який перебуває в резерві, за висновком атестаційної комісії може бути виключений з резерву достроково за власним бажанням при наявності у нього поважних причин.

5. Виключення з резерву здійснюється в порядку, встановленому Положенням про порядок перебування громадян Російської Федерації в мобілізаційному людському резерві.

6. Контракт про перебування в резерві припиняє дію з дня виключення громадянина з резерву.

7. У разі виключення громадянина з резерву на підставі, передбаченій підпунктом "г" або "д" пункту 1 або підпункту "б" або "в" пункту 2 цієї статті, громадянин відшкодовує кошти федерального бюджету, витрачені на його військову або спеціальну підготовку. Порядок обчислення розміру відшкодовуються коштів визначається Кабінетом Міністрів України.

8. Померлий (загиблий) громадянин виключається з резерву з наступного дня після дня смерті або загибелі, а громадянин, у встановленому законом порядку визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, - після дня вступу в законну силу відповідного рішення суду.

 СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | Розділ IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ I. Загальні положення | Розділ II. військовий облік | ГРОМАДЯНИНА ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ | Розділ IV. ЗАКЛИК ГРОМАДЯН НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ | Розділ V. НАДХОДЖЕННЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ | Розділ VI. ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА | Розділ VII. ЗВІЛЬНЕННЯ З військової служби |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати