Головна

ГРОМАДЯНИНА ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

  1. Адзор за дотриманням прав і свобод людини і громадянина (предмет і повноважень).
  2. Адміністративно-правовий статус громадянина.
  3. Адміністративно-правовий статус громадянина.
  4. Адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства
  5. Адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства.
  6. Б. Вкажіть терміни початку і закінчення військової служби
  7. Безвісна відсутність громадянина та його наслідки

Стаття 11. Обов'язкова підготовка громадянина до військової служби

1. Обов'язкова підготовка громадянина до військової служби передбачає:

отримання початкових знань в області оборони;

підготовку з основ військової служби в освітніх організаціях в рамках освоєння освітньої програми середньої загальної освіти або середньої професійної освіти і в навчальних пунктах організацій;

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

військово-патріотичне виховання;

підготовку з військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин у напрямку військового комісаріату;

медичний огляд;

(В ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 199-ФЗ)

абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 31.12.2005 N 199-ФЗ.

2. Обов'язкова підготовка громадян до військової служби здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Отримання громадянами початкових знань в області оборони

Федеральними державними освітніми стандартами середньої загальної освіти, федеральними державними освітніми стандартами середньої професійної освіти передбачається отримання громадянами початкових знань про оборону держави, про військовий обов'язок громадян, а також придбання громадянами навичок в галузі цивільної оборони.

(В ред. Федеральних законів від 21.07.2005 N 100-ФЗ, від 01.12.2007 N 309-ФЗ, від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Стаття 13. Підготовка громадян з основ військової служби в освітніх організаціях в рамках освоєння освітньої програми середньої загальної освіти або середньої професійної освіти і в навчальних пунктах організацій

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

1. До призову на військову службу громадяни чоловічої статі проходять підготовку з основ військової служби в освітніх організаціях в рамках освоєння освітньої програми середньої загальної освіти або середньої професійної освіти.

Підготовка громадян чоловічої статі з основ військової служби здійснюється педагогічними працівниками зазначених освітніх організацій відповідно до федеральних державних освітніх стандартів.

Підготовка громадян чоловічої статі з основ військової служби передбачає проведення з такими громадянами навчальних зборів.

(П. 1 ст ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. Громадяни чоловічої статі, які досягли віку 16 років, які працюють в організаціях і які не пройшли підготовку з основ військової служби в рамках освоєння освітньої програми середньої загальної освіти або середньої професійної освіти залучаються до занять з основ військової служби в навчальних пунктах, що створюються в порядку, що встановлюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

(В ред. Федеральних законів від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 21.07.2005 N 100-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 02.207.2013 N 185-ФЗ)

3. Втратив чинність. - Федеральний закон від 22.08.2004 N 122-ФЗ.

Стаття 14. Військово-патріотичне виховання громадян

1. Уряд Російської Федерації, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування спільно з Міністерством оборони Російської Федерації, федеральними органами виконавчої влади, в яких цим Законом передбачена військова служба, і посадовими особами організацій зобов'язані систематично проводити роботу по військово-патріотичному вихованню громадян.

2. Абзац втратив чинність з 1 вересня 2013 року. - Федеральний закон від 02.07.2013 N 185-ФЗ.

Підготовка, отримана громадянами в військово-патріотичних молодіжних та дитячих об'єднаннях, враховується призовними комісіями при визначенні виду і роду військ Збройних Сил Російської Федерації, а також інших військ, військових формувань і органів, в яких вони будуть проходити військову службу за призовом.

(В ред. Федерального закону від 01.12.2007 N 313-ФЗ)

Положення про зазначені об'єднаннях затверджується уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

(В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ)

3. Фінансування діяльності по військово-патріотичному вихованню громадян здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету. Додаткове фінансування цієї діяльності може здійснюватися за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів за згодою власників цих засобів.

Стаття 15. Підготовка громадян з військово-обліковими спеціальностями

1. Підготовка громадян з військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин у громадських об'єднаннях і професійних освітніх організаціях проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Зазначену підготовку отримують громадяни чоловічої статі, які досягли віку 17 років, в тому числі навчаються в професійних освітніх організаціях, в яких така підготовка є складовою частиною освітньої програми середньої професійної освіти.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Ті, що навчаються в інших освітніх організаціях підготовку з військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин не отримують.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Кількість громадян, які підлягають підготовці з військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин, визначається Міністерством оборони Російської Федерації.

2. Громадянин, хто оволодів складною військово-обліковою спеціальністю солдата, матроса, сержанта, старшини, включеної до переліку, який визначається Кабінетом Міністрів України, при призові на військову службу має право вибрати вид і рід військ Збройних Сил Російської Федерації, інші війська, військові формування та органи з урахуванням реальної потреби в таких фахівцях.

3. Заходи, що встановлюються цією статтею в частині підготовки громадян з військово-обліковими спеціальностями в громадських об'єднаннях, є видатковими зобов'язаннями Російської Федерації і здійснюються Міністерством оборони Російської Федерації.

(П. 3 ст ред. Федерального закону від 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Стаття 16. Втратила чинність. - Федеральний закон від 31.12.2005 N 199-ФЗ.

Стаття 17. Добровільна підготовка громадянина до військової служби

1. Добровільна підготовка громадянина до військової служби передбачає:

заняття військово-прикладними видами спорту;

навчання за додатковими загальноосвітніми програмами, які мають на меті підготовку неповнолітніх громадян до військової чи іншої державній службі, в загальноосвітніх організаціях, професійних освітніх організаціях, а також у військових оркестрах Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів (далі - військові оркестри);

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

навчання за програмою військової підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах при федеральних державних освітніх організаціях вищої освіти;

(В ред. Федеральних законів від 03.07.2006 N 96-ФЗ, від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

навчання за програмою військової підготовки в навчальних військових центрах при федеральних державних освітніх організаціях вищої освіти.

(Абзац введений Федеральним законом від 03.07.2006 N 96-ФЗ, в ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. Добровільна підготовка громадян до військової служби здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 18. Заняття громадян військово-прикладними видами спорту

1. Громадяни, які підлягають призову на військову службу, мають право займатися військово-прикладними видами спорту в громадських об'єднаннях, освітніх організаціях, спортивних клубах і секціях незалежно від їх відомчої приналежності.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. Спортивна підготовка громадян, яким в установленому порядку надано спортивний розряд кандидата в майстри спорту, перший спортивний розряд або спортивне звання з військово-прикладного виду спорту, враховується призовними комісіями при визначенні виду і роду військ Збройних Сил Російської Федерації, а також інших військ, військових формувань і органів, в яких вони будуть проходити військову службу за призовом.

(П. 2 ст ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Стаття 19. Навчання за додатковими общеразвивающим програмами і додатковим передпрофесійна програмами, які мають на меті підготовку неповнолітніх громадян до військової чи іншої державній службі, в загальноосвітніх організаціях, професійних освітніх організаціях і військових оркестрах

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

1. Навчання за додатковими общеразвивающим програмами, які мають на меті підготовку неповнолітніх громадян до військової чи іншої державній службі, в загальноосвітніх організаціях, професійних освітніх організаціях здійснюється в порядку, встановленому Федеральним законом від 29 грудня 2012 N 273-ФЗ "Про освіту в Російській Федерації" .

2. Навчання за додатковими общеразвивающим програмами і додатковим передпрофесійна програмами, які мають на меті підготовку неповнолітніх громадян до військової служби, здійснюється також у військових оркестрах в порядку, встановленому міністром оборони Російської Федерації або керівником відповідного федерального органу виконавчої влади, в якому цим Законом передбачена військова служба .

3. Неповнолітні громадяни-сироти, а також неповнолітні громадяни, які залишилися без піклування батьків, що надходять в військові оркестри, зараховуються в них без іспитів за результатами співбесіди і медичного огляду.

Стаття 20. Навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах

1. Громадянин до досягнення нею віку 30 років, навчається за очною формою навчання в федеральної державної освітньої організації вищої освіти, придатний до військової служби за станом здоров'я, що відповідає професійно-психологічним вимогам, що пред'являються до конкретних військово-обліковими спеціальностями, і пройшов у Міністерстві оборони Російської Федерації конкурсний відбір, має право укласти з Міністерством оборони Російської Федерації договір про навчання за програмою військової підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі при цій освітній організації. Громадянину, який проходить навчання за програмою військової підготовки офіцерів запасу, виплачується за рахунок коштів федерального бюджету додаткова стипендія в порядку та розмірі, визначених Кабінетом Міністрів України.

(В ред. Федеральних законів від 03.07.2006 N 96-ФЗ, від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

1.1. Договір, передбачений пунктом 1 цієї статті, не може бути укладений з громадянином, що має незняту або непогашену судимість за вчинення злочину, а також з громадянином, що піддаються кримінальному переслідуванню.

(П. 1.1 введений Федеральним законом від 03.07.2006 N 96-ФЗ)

2. Громадянин, який не уклав договір, передбачений пунктом 1 цієї статті, не може навчатися на військовій кафедрі при федеральній державній освітній організації вищої освіти.

(В ред. Федеральних законів від 03.07.2006 N 96-ФЗ, від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

3. Навчання громадян за програмою військової підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах при федеральних державних освітніх організаціях вищої освіти здійснюється в порядку, визначеному уповноваженим центральним органом виконавчої влади. Зазначена програма може передбачати навчання громадян жіночої статі.

(В ред. Федеральних законів від 03.07.2006 N 96-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

4. Міністерство оборони Російської Федерації за узгодженням з федеральної державної освітньої організацією вищої освіти здійснює підбір та направлення військовослужбовців і громадян, звільнених з військової служби, для призначення не на військові посади викладацького складу військової кафедри при цій освітній організації.

(В ред. Федеральних законів від 03.07.2006 N 96-ФЗ, від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

5. Громадяни чоловічої статі, які навчаються за програмами підготовки офіцерів запасу, проходять навчальні збори або стажування, передбачені програмами підготовки офіцерів запасу. Зазначені навчальні збори або стажування прирівнюються до військових зборів.

Стаття 20.1. Навчання громадян за програмою військової підготовки в навчальних військових центрах

(Введена Федеральним законом від 03.07.2006 N 96-ФЗ)

1. Громадянин до досягнення нею віку 24 років, навчається за очною формою навчання в федеральної державної освітньої організації вищої освіти, придатний до військової служби за станом здоров'я і відповідає встановленим цим Законом вимогам до громадян, що надходять на військову службу за контрактом, мають право укласти з Міністерством оборони Російської Федерації договір про навчання за програмою військової підготовки в навчальному військовому центрі при цій освітній організації та про подальше проходження військової служби за контрактом після здобуття вищої освіти. Громадянину, що навчається за програмою військової підготовки в навчальному військовому центрі при федеральній державній освітній організації вищої освіти, виплачуються за рахунок коштів федерального бюджету додаткова стипендія, диференційована залежно від рівня його успішності за вказаною програмою, а також інші виплати в порядку та розмірі, визначених Урядом Російської Федерації.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. Громадянин, який не уклав договір, передбачений пунктом 1 цієї статті, не може навчатися за програмою військової підготовки в навчальному військовому центрі при федеральній державній освітній організації вищої освіти.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

3. Громадянин, який уклав договір, передбачений пунктом 1 цієї статті, зобов'язаний безпосередньо після отримання вищої освіти укласти контракт про проходження військової служби з Міністерством оборони Російської Федерації або іншим федеральним органом виконавчої влади, в якому цим Законом передбачена військова служба, відповідно до підпункту "д" пункту 3 статті 38 цього закону. У разі відмови від укладення контракту про проходження військової служби громадянин відшкодовує відповідно до пункту 5 цієї статті кошти федерального бюджету, витрачені на його підготовку в навчальному військовому центрі. При цьому зазначений громадянин підлягає призову на військову службу відповідно до цього Закону.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

4. Міністерство оборони Російської Федерації або інший федеральний орган виконавчої влади, в якому цим Законом передбачена військова служба, безпосередньо після отримання громадянином вищої освіти укладає із зазначеним громадянином договір про проходження військової служби відповідно до підпункту "д" пункту 3 статті 38 цього Федерального закону і привласнює йому військове звання офіцера.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

5. Громадянин, відрахований з навчального військового центру при федеральній державній освітній організації вищої освіти за порушення статуту або правил внутрішнього розпорядку освітньої організації або не уклав контракт про проходження військової служби відповідно до договору, передбаченого пунктом 1 цієї статті, відшкодовує кошти федерального бюджету, витрачені на його підготовку в навчальному військовому центрі і обчислені в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Умова про відшкодування коштів, зазначених у цьому пункті, а також розмір підлягають відшкодуванню коштів включаються в договір, передбачений пунктом 1 цієї статті.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

6. Прийом громадян для навчання в навчальних військових центрах при федеральних державних освітніх організаціях вищої освіти здійснюється в порядку, визначеному уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

(В ред. Федеральних законів від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

7. Міністерство оборони Російської Федерації за узгодженням з федеральної державної освітньої організацією вищої освіти, при якій створено навчальний військовий центр, здійснює підбір і призначення педагогічних працівників зазначеного навчального військового центру.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Стаття 21. Участь Міністерства оборони Російської Федерації і федеральних органів виконавчої влади, в яких цим Законом передбачена військова служба, в підготовці громадян до військової служби

1. Міністерство оборони Російської Федерації і федеральні органи виконавчої влади, в яких цим Законом передбачена військова служба:

беруть участь в розробці переліку військово-облікових спеціальностей і військово-прикладних видів спорту;

розробляють спільно з федеральним органом виконавчої влади з охорони здоров'я вимоги до стану здоров'я громадян, призваних або надходять на військову службу, а також проходять військову службу;

беруть участь в розробці федеральних державних освітніх стандартів і зразкових основних освітніх програм в частині підготовки громадян до військової служби;

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

беруть участь у створенні, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченні загальноосвітніх організацій, професійних освітніх організацій, що реалізують додаткові загально програми і додаткові передпрофесійна програми, що мають на меті підготовку неповнолітніх громадян до військової служби, військових кафедр і навчальних військових центрів при федеральних державних освітніх організаціях вищої освіти, а також організацій, які здійснюють підготовку громадян до військової служби на договірній основі.

(В ред. Федерального закону від 02.07.2013 N 185-ФЗ)

2. Відбір громадян, які підлягають призову на військову службу, а також кандидатів для вступу на військову службу за контрактом у Збройні Сили Російської Федерації, інші війська, військові формування та органи для виконання спеціальних обов'язків військової служби здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 Розділ II. військовий облік | Розділ IV. ЗАКЛИК ГРОМАДЯН НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Розділ I. Загальні положення | Розділ V. НАДХОДЖЕННЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ | Розділ VI. ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА | Розділ VII. ЗВІЛЬНЕННЯ З військової служби | СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ ТА ОРГАНІВ | Розділ IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати