На головну

А) обсягу реалізації

  1. Аналіз асортименту і структури виробництва і реалізації продукції.
  2. Аналіз беззбитковості (аналіз обсягу-витрат-прибутку) являє
  3. Аналіз використання і реалізації продукції.
  4. Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукцій, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту.
  5. Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції.
  6. Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції. 22 питання в зразковому переліку відповідь від Юлі Рощиною

б) витрат

в) валового прибутку

г) чистого прибутку

д) товарних запасів (залишки на кінець року)

343) Час в днях, протягом якого реалізується товарний запас в розмірі середньої величини, називається

а) обсяг реалізації

б) витрати обігу

В) товарооборотність

344) Валовий прибуток в аптеці може бути отримана в результаті

а) тільки реалізаційної діяльності

б) тільки нереалізаціонних діяльності

В) реалізації та позареалізаційної діяльності

345) Доходи від позареалізаційної діяльності аптеки - це

А) лишки товарно-матеріальних цінностей

Б) штрафи, пені

В) дотації з бюджету

г) доходи від реалізації ЛПУ

д) доходи за операціями з тарою

346) В оборотних коштах аптеки максимальну частку становлять такі господарські засоби

а) МБП

Б) товари

в) матеріали

г) основні засоби

д) дебіторська заборгованість

347) До відносних величин належать такі показники

А) темп зростання

Б) індекс цін

В) питому вагу

Г) темп приросту

д) сальдо початкове

348) Якщо ціни на лікарські препарати збільшилися на 5%, то індекс цін дорівнює

а) 0,50

б) 0,95

В) 1,05

г) 1,25

д) 1,50

349) Якщо ціни на лікарські препарати знизилися на 5%, то індекс цін дорівнює

а) 0,50

Б) 0,95

в) 1,05

г) 1,25

д) 1,50

350) Для приведення товарообігу звітного року в порівнянні ціни попереднього року, необхідно товарообіг звітного року

а) відняти від індексу цін

б) додати до індексу цінВ) витрати з перевезення товарів | Б) друкована

Д) синтетичним | А) активним | Б) до оборотних коштів | А) в касовій книзі | Д) на витрати обігу | Д) до іншого документованого витраті товарів | Г) під час інвентаризації | Б) розрахунково-платіжна відомість | В) акт результатів інвентаризації | Г) збільшувати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати