На головну

Б) причини коливань реального обсягу національного виробництва, чинники і умови сталого рівноважного зростання економіки.

  1. A) вчинення адміністративного правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин
  2. B) Сумі амплітуд коливань, що посилаються усіма зонами Френеля.
  3. Hарушеніе умови кругового очікування
  4. I Причини
  5. I. 7. Концептуальна модель геокосмічних електростанції
  6. I. Потенціал і різниця потенціалів. Зв'язок між напруженістю електростатичного поля і різницею потенціалів.
  7. I. Причини і особливості об'єднання Русі

в) структура ВВП країни.

52. До середньострокових економічних циклів належать коливання економічної кон'юнктури з періодом:

а) 50 і більше років; б) 30 років; в) 10 років;г) 1 рік.

53. Причиною, що викликає економічні цикли, вважав вплив на людей плям на Сонці:

а) У. Джевонс;б) С. де. Сісмонді;

в) І. Фішер; г) М. І. Туган-Барановський.

54. Причиною, що викликає економічні цикли, вважав перевищення виробництва засоби виробництва над виробництвом споживчих товарів:

а) У. Джевонс; б) І. Фішер;

в) М. Фрідмен; г) М. І. Туган-Барановський.

55. Розрив між ринковою та природної ставками відсотка вважав причиною економічних циклів:

а) К. Виксель;б) Дж. М. Кейнс; в) Й. Шумпетер; г) Н. Д. Кондратьєв.

56. Принцип акселерації означає:

а) зростання інвестицій, що викликається зростанням доходу і споживчих витрат;

б) зростання доходу, що викликається зростанням інвестицій;

в) прискорення економічного розвитку внаслідок зростання попиту на засоби виробництва;

г) жоден з відповідей не є вірним.

57. Першим принцип акселерації обґрунтував:

а) Дж. М. Кларк; б) Дж. М. Кейнс; в) Дж. Б. Кларк; г) А. Афтальон.

58. Довгострокові цикли економічної кон'юнктури названий так на честь їх першовідкривача циклами:

а) Китчина; б) Жугляра; в) Кондратьєва;г) Коваля.

59. Середньострокові економічні цикли названі в честь їх першовідкривача циклами:

а) Китчина; б) Жугляра;в) Кондратьєва; г) Коваля.

60. У період пожвавлення економіки:

а) реальний обсяг виробництва збільшується;

б) номінальний обсяг виробництва збільшується;

в) номінальний обсяг виробництва залишається без змін;

г) зменшується реальний обсяг виробництва, а номінальний - зростає.

61. Економічний цикл пов'язаний з:

а) дією тільки зовнішніх факторів;

б) дією зовнішніх і внутрішніх факторів;

в) факторами, переважно впливають на динаміку сукупного попиту;

г) факторами, переважно впливають на динаміку пропозиції.

62. З перерахованих явищ не відповідає періоду економічного спаду:

а) зниження інвестицій в обладнання з тривалим терміном служби;

б) падіння курсу акцій, більш низький попит на працю;

в) скорочення податкових надходжень;Г) відняти знос основних фондів. | Г) зменшення обсягу допомоги з безробіття.

В) відповідно до частки участі факторів виробництва | Г) зниження податкових ставок. | Г) все перераховане. | Г) диспропорциональностью в народному господарстві. | Тема 9. Національна економіка як єдине ціле | Г) рух доходів і витрат опосередковується ринком ресурсів і ринком благ. | Г) ринкова вартість всіх кінцевих товарів і послуг. | Г) заробітна плата, доходи від власності, рентні платежі, трансфертні платежі. | Г) відняти знос основних фондів. | В) максимальним обсягом продукції, який може бути проведений в даних економічних умовах і при даних факторах виробництва. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати