Головна

А) нерівність у розподілі доходів різних верств населення

  1. Абсолютна ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  2. Адміністративно-управлінська діяльність в системі соціального захисту населення.
  3. Аналіз впливу різних факторів на витрат обігу аптеки
  4. Аналіз доходів комерційного банку. Оцінка прибутковості активних операцій в цілому і окремих видів дохідних активів.
  5. Аналіз населення Фролівській сільській адміністрації
  6. Аналіз інших операційних і позареалізаційних доходів і витрат.

б) розподіл доходів бідних верств населення

в) суму надлишків споживачів і виробників

г) розподіл доходів багатих верств населення

16. До соціально-ринкової відноситься економіка інших країн:

а) США, Канада, Австралія

Б) Німеччина, Швеція, Норвегія

в) США, Німеччина, Франція

г) Німеччина, Швеція, Австралія

17. Росія на даному етапі прагне:

а) до чистої ринкової економіки

Б) до соціально-ринкової економіки

в) до ринково - економічній системі з високими рівнем життя і, отже, соціальними витратами

г) до економіки з високою часткою державного регулювання

18. У Росії в якості межі бідності використовується:

А) прожитковий мінімум

б) фактична заробітна плата

в) мінімальна заробітна плата

19. Політика розподілу доходів тяжіє до ринкової моделі в:

а) Німеччині

б) Швеції

в Росії

Г) США

20. У змішаній економіці держава при проведенні своєї комерційної політики має:

а) підтримувати конкуренцію з приватним бізнесом;

б) обмежувати прибуток приватному капіталу;

в) брати на себе лише те, що не здатний здійснити приватний бізнес;

г) керувати підприємствами приватного бізнесу з єдиного центру.

21. Розподіл доходів в ринковій економіці здійснюється:

а) за тарифним планом;

б) в залежності від уподобань домашніх господарств;Г) соціально-ринкової. | В) відповідно до частки участі факторів виробництва

Тема 5. Ринки економічних ресурсів | А) отримує максимальний прибуток при мінімальних витратах виробництва | Б) ні одна з відповідей не є вірним | Д) рівні цін на товари і послуги | Г) коротше термін, на який вони випущені | Тема 6. Загальна рівновага, ефективність і добробут | Тема 7. Розподіл доходів в ринковій економіці | Г) зниження податкових ставок. | Г) все перераховане. | Г) диспропорциональностью в народному господарстві. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати