На головну

ПИТАННЯ - 6. Поняття норм в психолого-педагогічному дослідженні (статистична, соціально-психологічна, функціональна, ідеальна, типологічна).

  1. A) повідомляється про неможливість дати відповідь по суті поставленого питання в зв'язку з неприпустимістю розголошення зазначених відомостей
  2. Frac12; Принц Том 4 Глава 4: Найважливіший питання в житті Пельмешки.
  3. I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  4. S СТАЄ ГОЛОВНИМ ПИТАННЯМ
  5. Австрійський питання у взаєминах Італії та Німеччини.
  6. Аграрно-селянське питання в конституційних проектах П. Пестеля і М. Муравйова.
  7. Адміністративні покарання: поняття, цілі, види

1. Статистична норма - Той рівень психолого-соціального розвитку людини, який відповідає середнім якісно-кількісними показниками, отриманими при обстеженні представленої групою людей того ж вікового діапазону, статі, культури і т. П.

С. н., Являє собою певну область значень розвитку будь-якого якості (фізичних, психологічних показників, рівня інтелекту і т. П.), Що знаходиться біля середнього арифметичного (?) в межах стандартного квадратичного відхилення (± ?) ситуації, коли розподіл всіх значень даної ознаки визнано нормативним.

Попадання в цей діапазон значень означає, що рівень розвитку даної ознаки (групи ознак) відповідає не менше ніж 68% осіб даної вікової, статевої, інтелектуальної та іншим категоріям групи і вважається відповідним середньої статистичної нормі.

2. Соціально-психологічний норматив використовується в якості точки відліку, незалежний від результатів випробування як об'єктивно заданий норматив.

Соціально-психологічний норматив-система вимог, які суспільство висуває до психологічному й особистісному розвитку кожного з його членів. Соціально-психологічний норматівявляется ідеальною моделлю вимог соціальної спільності до особистості. Вимоги - це правила, норми, приписи. Вони присутні в освітніх програмах, професійних і кваліфікаційних характеристиках, громадській думці педагогів, батьків. Нормативи історичні, але змінюються разом з розвитком суспільства. Час їх існування залежить від віднесеності до тій чи іншій сфері психологічного з одного боку, і від темпів розвитку суспільства - з іншого боку.

3. Функціональна норма -індивідуальна норма розвитку, яка є відправною точкою і одночасно метою корекційно-розвиваючої роботи з людиною, незалежно від характеру наявних у нього особливостей. Про функціональної норміможна говорити в тих випадках, коли в процесі розвитку, навчання (як самостійного, так і в результаті спеціальної допомоги) спостерігається збалансоване взаємовідношення особистості і соціуму, при якому задовольняються основні потреби особистості і особистість задоволена вимогами соціуму.

4. ідеальна норма - Оптимальний розвиток особистості, що реалізовується в оптимальних соціокультурних умовах. Має виключно теоретичне значення. ідеальна нормане може служити критерієм оцінки реально протікають процесів або станів психіки, але дозволяє виокремити об'єктивні закономірності психічного розвитку, необхідні і достатні умови для забезпечення успішності їх формування.

5. типологічний норматив - Визначає найбільш частотні (якісні і кількісні) характеристики і особливості дитини, що відображають специфічні (типологічні) варіанти розвитку.

 Види валідності. | ПИТАННЯ-7 Поняття тестових норм в психодіагностики.

Рівні діагностики (діагнозу). | Функції психологічної діагностики: (Акімова М. К.). | ПИТАННЯ-3 Характеристика формалізованих методів психодіагностики. | ПИТАННЯ-4 Характеристика неформалізованих методів психодіагностики. | ПИТАННЯ-5 Психометричні критерії науковості психодіагностичних методик. | Психодіагностика типів вищої нервової діяльності та їх характеристика | Дослідження індивідуально типологічних і соц-псих якостей особистості Собчик Л.М. | Діагностика психічних процесів | Уявлення і уяви. | Концептуальні засади поведінки людини: формально-динамічні властивості індивідуальності. Схема поведінкового акту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати