На головну

Ст338. Постановка питань, які підлягають вирішенню присяжними засідателями

  1. D-постановка
  2. L - постановка
  3. O розробка і постановка рекламних сувенірів, установки до них;
  4. Взаємозв'язок інфляції та безробіття: загальна постановка проблеми
  5. Глава 18 Третій етап повного ортодонтичного лікування: остаточна постановка зубів
  6. Глава III. Виробництво за матеріалами про приміщенні неповнолітніх, які не підлягають кримінальній відповідальності, в спеціальні навчально-виховні заклади закритого типу
  7. Динамічне програмування. Загальна постановка задачі.

1. Суддя з урахуванням результатів судового слідства, дебатів сторін формулює в письмовому вигляді питання, які підлягають вирішенню присяжними засідателями, зачитує їх і передає сторонам.

2. Сторони мають право висловити свої зауваження щодо змісту і формулювання питань і внести пропозиції про постановку нових питань. При цьому суддя не має права відмовити підсудному або його захиснику в постановці питань про наявність по уг. справі фактичних обставин, що виключають відповідь-ть підсудного за скоєне або тягнуть за собою його відповідь-ть за менш тяжкий злочин.

3. На час обговорення і формулювання питань присяжні засідателі віддаляються із залу судового засідання.

4. З урахуванням зауважень і пропозицій сторін суддя в нарадчій кімнаті остаточно формулює питання, які підлягають вирішенню присяжними засідателями, і вносить їх в питальний лист, який підписується ним.

5. Питальний лист оголошується в присутності присяжних засідателів і передається старшині присяжних. Перед видаленням в дорадчу кімнату присяжні засідателі вправі отримати від головуючого роз'яснення по виниклих у них неясностям в зв'язку з поставленими питаннями, не торкаючись при цьому істоти можливих відповідей на ці питання.

Ст 339. Зміст питань присяжним

1. По кожному з діянь, у вчиненні яких обвинувачується підсудний, ставляться три основних питання: 1) чи доведено, що діяння мало місце; 2) чи доведено, що це діяння вчинив підсудний; 3) чи винен підсудний у вчиненні цього діяння.

2. У питально аркуші можлива також постановка одного основного питання про винність підсудного, що є з'єднанням питань, зазначених у частині першій цієї статті.

3. Після основного питання про винність підсудного можуть ставитися окремі питання про такі обставини, які впливають на ступінь винності або змінюють її характер, тягнуть за собою звільнення підсудного від відповідальності. В необхідних випадках окремо ставляться також питання про ступінь здійснення злочинного наміру, причини, в силу яких діяння не було доведено до кінця, ступінь і характер співучасті кожного з підсудних у скоєнні злочину. Допустимі питання, що дозволяють встановити винність підсудного у вчиненні менш тяжкого злочину, якщо цим не погіршується становище підсудного і не порушується його право на захист.

4. У разі визнання підсудного винним ставиться питання про те, чи заслуговує він поблажливості.

5. Не можуть ставитися окремо або в складі інших питання, що вимагають від присяжних засідателів юридичної кваліфікації статусу підсудного (про його судимості), а також інші питання, які потребують власне юридичної оцінки при винесенні присяжними засідателями свого вердикту.

6. Формулювання питань не д. Допускати при будь-якому відповіді на них визнання підсудного винним у вчиненні діяння, за яким державний обвинувач не висував йому звинувачення або не підтримує обвинувачення до моменту постановки питань.

7. Питання, які підлягають вирішенню присяжними засідателями, ставляться щодо кожного підсудного окремо.

8. Питання ставляться в зрозумілих присяжним формулюваннях.Ст335. Особливості судового слідства в суді за участю присяжних засідателів | Ст 340. Напутнє слово головуючого

Судове слідство: поняття, значення, процесуальний порядок. Співвідношення попереднього розслідування і судового слідства. | Дебати сторін і останнє слово підсудного. | коментар | коментар | Вирок - акт правосуддя по кримінальній справі. Властивості вироку і вимоги, що пред'являються до нього. | коментар | коментар | Види вироків. Структура вироку. | Особливий порядок судового розгляду. | Справи приватного обвинувачення підсудні мировим суддям. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати