Головна

III. Визначник матриці третього порядку

  1. Алгоритм обчислення зворотної матриці.
  2. Алгоритм знаходження рангу матриці.
  3. Алгоритм рішення однорідного ДУ 1-го порядку
  4. Апериодическими (інерційність) ЗВЕНО ДРУГОГО ПОРЯДКУ
  5. Квиток №29. Матрична запис системи лінійних рівнянь. Рішення систем n лінійних рівнянь з n невідомими за допомогою оберненої матриці.
  6. векторів матриці

Визначником матриці третього порядку, або визначником третього порядку, називається число, яке обчислюється за формулою:

Це число являє алгебраїчну суму, що складається з шести доданків. У кожний доданок входить рівно по одному елементу з кожного рядка і кожного стовпця матриці. Кожне складова складається з добутку трьох співмножників.

Знаки, з якими члени визначника входять в формулу знаходження визначника третього порядку можна визначити, користуючись наведеною схемою, яка називається правилом трикутників або правилом Сарруса. Перші три складові беруться зі знаком плюс і визначаються з лівого малюнка, а наступні три складові беруться зі знаком мінус і визначаються з правого малюнка.Розкладання визначника по рядку або стовпцю | Матрично-векторна запис слу (1)

класи відрахувань | системи відрахувань | Порівняння першого ступеня | Мультипликативность функції Ейлера | Приведення матриць до ступінчастого вигляду | Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Гаусса. | властивості визначників | теорема Лапласа | правило Крамера | Обчислення зворотної матриці елементарними перетвореннями. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати