Оцінка ступеня тяжкості стану хворого | Оцінка ступеня пригнічення свідомості за шкалою Глазго | За бальною системою SAPS | Виділення. | менструальні розлади | I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності | II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода | III. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час пологів і в післяпологовий період | VII. Порядок надання медичної допомоги жінкам з гінекологічними захворюваннями | VIII. Порядок надання медичної допомоги дівчаткам з гінекологічними захворюваннями |

загрузка...
загрузка...
На головну

V. Порядок надання медичної допомоги жінкам при невідкладних станах в період вагітності, пологів та у післяпологовий період

  1. I період
  2. I період (іммобілізаційний)
  3. I. досократівського період.
  4. I. Порядок укладення трудового договору
  5. I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  6. IBM, а також тому, що ця компанія була найдосвідченішою в сфері надання телеком
  7. II період (постіммобілізаціонний)

42. До основних станів і захворювань, які вимагають проведення заходів з реанімації та інтенсивної терапії жінок в період вагітності, пологів та у післяпологовий період, відносяться:

гострі розлади гемодинаміки різної етіології (гостра серцево-судинна недостатність, гіповолемічний шок, септичний шок, кардіогенний шок, травматичний шок);

пре- і еклампсія;

HELLP-синдром;

гострий жировий гепатоз вагітних;

ДВС-синдром;

післяпологовий сепсис;

сепсис під час вагітності будь-якої етіології;

ятрогенні ускладнення (ускладнення анестезії, трансфузійних ускладнень і так далі);

пороки серця з порушенням кровообігу I ступеня, легеневою гіпертензією або іншими проявами декомпенсації;

миокардиодистрофия, кардіоміопатія з порушеннями ритму або недостатністю кровообігу;

цукровий діабет з труднокоррігіруемим рівнем цукру в крові і схильністю до кетоацидозу;

важка анемія будь-якого генезу;

тромбоцитопенія будь-якого походження;

гострі порушення мозкового кровообігу, крововиливи в мозок;

важка форма епілепсії;

міастенія;

гострі розлади функцій життєво важливих органів і систем (центральної нервової системи, паренхіматозних органів), гострі порушення обмінних процесів.

43. Для організації медичної допомоги, що вимагає інтенсивного лікування і проведення реанімаційних заходів, в акушерських стаціонарах створюються відділення анестезіології-реаніматології, а також акушерські дистанційні консультативні центри з виїзними анестезиолого-реанімаційними акушерськими бригадами для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги (далі - акушерський дистанційний консультативний центр).

Правила організації діяльності відділення анестезіології-реаніматології перинатального центру та пологового будинку визначені додатком № 12 до цього Порядку.

Правила організації діяльності акушерського дистанційного консультативного центру з виїзними анестезиолого-реанімаційними акушерськими бригадами для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги перинатального центру та пологового будинку, рекомендовані штатні нормативи та стандарт оснащення акушерського дистанційного консультативного центру з виїзними анестезиолого-реанімаційними акушерськими бригадами для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги перинатального центру та пологового будинку визначені додатками № 13 - 15 до цього Порядку.

44. У відділення анестезіології-реаніматології направляються вагітні жінки, породіллі і породіллі з гострими розладами гемодинаміки різної етіології (гостра серцево-судинна недостатність, гіповолемічний шок, септичний шок, кардіогенний шок, травматичний шок), пре- і еклампсією, ДВС-синдромом, гострими розладами дихання, іншими гострими розладами функцій життєво важливих органів і систем (центральної нервової системи, паренхіматозних органів), гострими порушеннями обмінних процесів, породіллі в відновлювальному періоді після оперативного розродження, ускладненого порушеннями функцій життєво важливих органів або при реальній загрозі їх розвитку.

У разі необхідності до надання медичної допомоги вагітним жінкам, роділлям та породіллям в відділення анестезіології-реаніматології повинні залучатися лікарі тією спеціальністю, до якої відноситься захворювання, що визначило необхідність в проведенні реанімації та інтенсивної терапії.

Підставою для переведення породіль в післяпологове відділення, вагітних жінок - у відділення патології вагітності (інші профільні відділення за показаннями) для подальшого спостереження і лікування є стійке відновлення гемодинаміки і спонтанного дихання, корекція метаболічних порушень і стабілізація життєво важливих функцій.

45. Надання екстреної та невідкладної медичної допомоги, включаючи заходи по реанімації та інтенсивної терапії, жінкам в період вагітності, пологів та у післяпологовий період здійснюється в два етапи:

поза медичної організації - здійснюється виїзний анестезиолого-реанімаційної акушерської бригадою для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги, що функціонує в складі акушерського дистанційного консультативного центру, яка складається з лікарів-анестезіологів-реаніматологів, які володіють методами ургентноі діагностики, реанімації та інтенсивної терапії в акушерстві та гінекології; лікарів-акушерів-гінекологів, які володіють навичками хірургічних втручань, і медичних сестер-анестезист, що освоїли навички надання невідкладної допомоги в неонатології та акушерстві та гінекології, або в разі відсутності виїзний анестезиолого-реанімаційної акушерської бригади для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги - бригадами швидкої медичної допомоги (далі - СМП);

в стаціонарних умовах - здійснюється у відділеннях анестезіології-реаніматології медичних організацій.

46. ??При виникненні клінічної ситуації, яка загрожує життю вагітної жінки, породіллі або породіллі на рівні фельдшерсько-акушерського пункту медичний працівник в екстреному порядку викликає бригаду СМП і інформує адміністрацію відповідної районної лікарні про ситуації, що склалася.

Черговий адміністратор районної лікарні організовує консультативну допомогу медичному працівнику, який надає медичну допомогу вагітній жінці, породіллі або породіллі із залученням лікарів-акушерів-гінекологів та лікарів-анестезіологів-реаніматологів до часу прибуття бригади СМП і здійснює підготовку підрозділів медичної організації до прийому вагітної жінки, породіллі або породіллі.

47. При надходженні вагітної жінки, породіллі або породіллі в медичну організацію, після оцінки тяжкості стану вагітної жінки, породіллі або породіллі і встановлення попереднього діагнозу, лікар, який надає їй медичну допомогу, повідомляє про ситуацію фахівця органу державної влади суб'єкта Російської Федерації в сфері охорони здоров'я , який курирує службу допомоги породіллі, і в територіальний акушерський дистанційний консультативний центр для узгодження обсягу медичної допомоги та виклику виїзної анестезиолого-реанімаційної акушерської бригади для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги.

48. Виїзна анестезиолого-реанімаційна акушерська бригада для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги направляється для надання спеціалізованої анестезиолого-реанімаційної допомоги вагітним жінкам, роділлям та породіллям з важкою акушерською та екстрагенітальною патологією, які перебувають на лікуванні в акушерських стаціонарах першої і другої груп, для надання медичної допомоги на місці, а також для транспортування жінок, які потребують інтенсивної терапії в період вагітності, пологів та у післяпологовий період, в акушерські стаціонари третьої а і Б групи.

49. Виїзна анестезиолого-реанімаційна акушерська бригада для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги транспортує жінок з акушерською патологією в відділення анестезіології-реаніматології акушерських стаціонарів, з екстрагенітальні захворювання в відділення анестезіології-реаніматології в складі багатопрофільних медичних організацій за профілем захворювання, в яких забезпечено цілодобове спеціалізоване лікування цієї категорії пацієнтів.

50. У суб'єктах Російської Федерації, що мають віддалені (доставка пацієнта на автомашині в відділення анестезіології-реаніматології займає більше 1 години) або транспортно-недоступні населені пункти, рекомендується організовувати санітарно-авіаційну евакуацію пацієнтів.IV. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам, роділлям та породіллям з серцево-судинними захворюваннями, які вимагають хірургічної допомоги | VI. Порядок надання медичної допомоги жінкам з ВІЛ-інфекцією в період вагітності, пологів та у післяпологовий період
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати