На головну

Трудова діяльність людини.

  1. PR-діяльність органів місцевого самоврядування
  2. V II. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ
  3. Аварійно хімічно небезпечні речовини. Дати визначення ахова, способи впливу на організм людини.
  4. Августа 1991 року по його ініціативи забороняється діяльність компартії.
  5. Адміністративно-управлінська діяльність в системі соціального захисту населення.
  6. Активна м'язова діяльність (фізичне навантаження) і здоровий спосіб життя
  7. Алгоритм. Властивості алгоритму. Можливість автоматизації інтелектуальної діяльності людини.

Трудова діяльність людей (або процес матеріального виробництва) - це одна з форм людської діяльності, спрямована на перетворення природного світу і створення матеріальних благ. У структурі трудової діяльності виділяють:
 1) свідомо поставлені цілі - виробництво певної продукції, переробка природних матеріалів, створення машин і механізмів та багато іншого;
 2) предмети праці - ті матеріали (метал, глина, камінь, пластмаса та ін.), На перетворення яких спрямована діяльність людей;
 3) засоби праці - всі пристрої, прилади, механізми, пристосування, енергетичні системи та ін., За допомогою яких піддаються перетворенню предмети праці;
 4) використовувані технології - прийоми і способи, що застосовуються в процесі виробництва.
 Для характеристики трудової діяльності зазвичай використовують такі параметри:
 1) продуктивність праці - кількість продукції, виробленої в одиницю часу;
 2) ефективність праці - співвідношення матеріальних і трудових витрат, з одного боку, і отриманих результатів - з іншого;
 3) рівень поділу праці - розподіл конкретних виробничих функцій між учасниками трудового процесу (в масштабі суспільства і в конкретних трудових процесах).
 Про зміст трудової діяльності людини можна судити за тими функціями, які він виконує, по мірі їх різноманітності і складності, за рівнем самостійності і творчості працівника.
 Характер вимог, що пред'являються до учасника трудової діяльності, залежить від багатьох факторів, в першу чергу від конкретного змісту праці і місця в системі поділу праці. Загальні вимоги такі:
 1) працівник повинен володіти всіма прийомами і способами виробництва, з яких складається технологічний процес (вимога професіоналізму);
 2) кваліфікація працівника не може бути нижче того рівня, який визначається характером праці. Чим складніше праця, тим вище вимоги до спеціальної підготовки учасника трудового процесу (вимога кваліфікації);
 3) від працівника вимагається безумовне дотримання законів про працю і правил внутрішнього трудового розпорядку, дотримання заданих параметрів виробничого процесу, виконання зобов'язань, що випливають із змісту трудового договору (вимоги трудової, технологічної, виконавчої, договірної дисципліни).

 Політична система суспільства, її структура. | Права людини. Їх закріплення в Конституції Російської Федерації.

Людина в системі ринкових відносин. | Пізнання. Істина і її критерії. | Соціальна структура. Тенденції зміни соціальної структури російського суспільства. | Наукове пізнання. Значення наукової теорії. | Національні відносини в сучасному світі. Проблеми міжнаціональних відносин в нашій країні. | Роль мистецтва в пізнанні світу. Новаторство і традиції в культурі. | Соціальний статус особистості, соціальні ролі особистості. | Особливості соціального пізнання, конкретно-історичний підхід до соціальним явищам. | Держава, його ознаки. | Духовне виробництво й духовне споживання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати