Головна

Алгоритм. Властивості алгоритму. Можливість автоматизації інтелектуальної діяльності людини.

  1. I ФОРМУВАННЯ Результат іншої звичайної діяльності
  2. I.1. Образотворчі властивості фронтальної проекції двох-пірамідної системи Хеопса-Голоду
  3. I.5. Образотворчі властивості двухкартінного комплексного креслення двухпірамідной системи Хеопса-Голоду
  4. II. Мотиваційно-смислова сфера - спрямованість діяльності
  5. II. Системи збудження СД і їх основні властивості
  6. L1-L2, L2-L1 закони. ART1 алгоритм.
  7. O можливість здійснення рекламного процесу з використанням усього комплексу засобів і методів реклами і їх органічного зв'язку в комерційному підприємстві;

Алгоритм - це інформаційна модель, що описує процес перетворення об'єкта з початкового стану в кінцеве в формі послідовності зрозумілих виконавцю команд.

 Розглянемо інформаційну модель, що описує процес редагування тексту.

 По-перше, повинні бути визначені початковий стан об'єкта та його кінцевий стан (мета перетворення). Отже, для тексту потрібно задати початкову послідовність символів і кінцеву послідовність, яку треба отримати після редагування.

 По-друге, щоб змінити стан об'єкта (значення його властивостей), слід провести над ним певні дії (операції). Виконує ці операції виконавець. Виконавцем редагування тексту може бути людина, комп'ютер та ін.

 По-третє, процес перетворення тексту потрібно розбити на окремі операції, записані у вигляді окремих команд виконавцю. Кожен виконавець має певний набір, системою команд, зрозумілих виконавцю. У процесі редагування тексту можливі різні операції: видалення, копіювання, переміщення або заміна його фрагментів. Виконавець редагування тексту повинен бути в змозі виконати ці операції.

 Поділ інформаційного процесу в алгоритмі на окремі команди є важливою властивістю алгоритму і називається дискретністю.

 Щоб виконавець міг виконати перетворення об'єкта відповідно до алгоритму, він повинен бути в змозі зрозуміти і виконати кожну команду. Це властивість алгоритму називається визначеністю (або точністю). Необхідно, щоб алгоритм забезпечував перетворення об'єкта з початкового стану в кінцеве за кінцеве число кроків. Така властивість алгоритму називається кінцівкою (або результативністю).

 Алгоритми можуть представляти процеси перетворення самих різних об'єктів. Широке поширення отримали обчислювальні алгоритми, які описують перетворення числових даних. Саме слово алгоритм походить від algorithmi - латинської форми написання імені видатного математика IX ст. аль-Хорезмі, який сформулював правила виконання арифметичних операцій.

 Алгоритм дозволяє формалізувати виконання інформаційного процесу. Якщо виконавцем є людина, то він може виконувати алгоритм формально, не вникаючи в зміст поставленого завдання, а тільки строго виконуючи послідовність дій, передбачену алгоритмом.
Опис стану об'єкта і опис зміни стану об'єкта за допомогою статичних і динамічних інформаційних моделей. | Операційна система комп'ютера (призначення, склад, завантаження).

Основні характеристики комп'ютера (розрядність, тактова частота, обсяг оперативної і зовнішньої пам'яті, продуктивність та ін.) | Якісні та кількісні характеристики інформації. Властивості інформації (новизна, актуальність, достовірність і ін.). Одиниці виміру кількості інформації | Зовнішня пам'ять комп'ютера. Різні види носіїв інформації, їх характеристики (інформаційна ємність, швидкодію та ін.) | Функціональна схема комп'ютера. Основні пристрої комп'ютера, їх призначення і взаємозв'язок. | Способи запису алгоритмів (описовий, графічний, на алгоритмічній мові, на мові програмування). | Програмне управління роботою комп'ютера. Програмне забезпечення комп'ютера | Папки та файли (тип файлу, ім'я файлу). Файлова система. Основні операції з файлами в операційній системі | Правова охорона програм і даних. Захист інформації. | Основні логічні пристрої комп'ютера (суматор, регістр). | Мультимедіа-технологія. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати